Modlitba k Bohu na záchranu manželstva.

29.05.2014 14:29

Túto modlitbu som prijala od Pána Boha pre ženu, ktorej manželstvo začala rozbíjala závisť ich spoločných najlepších priateľov k ich láske. Obaja manželia žili spolu veľa rokov a mali sa úprimne radi. Bola medzi nimi pravá láska, ktorá sa ale z ich duší začala postupne vytrácať, lebo títo ich priatelia smerovali  dušu jej manžela do takých skutkov, ktorými ničil svoje manželstvo a blížil ho k rozvodu.

 

Modlitba k Bohu na záchranu manželstva.

Bože slovami tejto prosby sa k Tebe láskou duše svojej o pomoc záchrany svojho manželstva utiekam, keď zloba z ľudí, ktorí sa našimi priateľmi ukazujú sa stala tak silná, že stápa silu nášho priateľstva do sily závisti tak veľkej, že stratiť našu lásku chcú svojimi zákernými lákadlami ponúkanými duši môjho manžela s cieľom oživiť náš vzťah, čo sa ale opakom jeho záhube približuje. Staň sám Bože duši môjho manžela štítom ochranným, ktorého bariéru neprerazí žiadna záludná myšlienka do straty vernosti jeho smerovaná k mojej duši. Stop silu duši jeho cítenú týmto lákadlám našej záhuby podľahnúť svojou mocou a daj duši jeho tak veľa Božej sily, ktorá mu dá pochopiť takú vec, že sa tieto dobré mienené rady stať majú záhubou našej lásky. Stop Svetlom svojej lásky každé pokušenie, ktoré sa bude môjmu manželovi ponúkať ako silné lákadlo dušami krásnych žien satanom do jeho blízkosti poslaných a stav očiam jeho a duši jeho schopnosť si včas uvedomiť, že slová lásky, ktoré v živote od svojej manželky doteraz počúval boli tie správne počuté a láskou jeho duši odoslané, ktorej silu spoločné šťastie napĺňalo skutkom šťastného manželstva. Trápim sa Bože tak veľmi, že sa slzy duši mojej začínajú morom ukazovať, keď sa stávam zlobou ľudí svojej láske manžela vzďaľovaná. Slovom tejto prosby Ťa s pokorou duše vrúcne prosím o šťastie opäť prinavrátené silou lásky vzájomnej do nášho manželstva, ktoré sa snažiť žiť podľa Tvojich Božích prikázaní ich dodržiavaním svojej oddanosti k manželovi Tebou požehnanému budem. Svojou láskou najväčšou dušou cítenou Ťa Bože s pokorou o Tvoju pomoc prosím šťastie nášmu manželstvu späť prinavrátiť a sľubujem Ti Bože, že Ťa svojou láskou dušou cítenou nikdy neopustím zradou svojej duše. Stanem sa svojou vďakou za Tvoju pomoc celý život len Tebe oddanou dušou, ktorá sa ceste Tvojich prikázaní ich porušením nikdy neodkloní. Len Teba celý svoj život velebiť a milovať duša moja bude za silu pomoci, ktorú do našej lásky pošleš vyslyšaním slov tejto prosby, ktoré Ti s dôverou odosielam do nebeských výšin. Amen.