Modlitba k Bohu na stratenú imunitu.

16.12.2013 15:00

Milí čitatelia týchto riadkov. Posielam Vám túto liečivú modlitbu diktovanú samotným Bohom mojej duši na tento telesný problém ľudí s oslabenou imunitou. Chcem povedať toľko, že pacienti ktorí u mňa s týmto problémom boli dostali od Boha mimo tejto modlitby ešte aj následnú liečebnú receptúru pre svoje telo a to každý chorý človek šitú od Boha presne na svoje choré telo. Som v duši ale pevne presvedčená, že keď človek ktorý na oslabenú imunitu trpí a bude sa k Bohu modliť každý deň s bezhraničnou vierou k neprekonateľnej nikým sile všemocného Boha a bude presvedčený o tom, že mu pomôže Boh tento problém odstrániť tak tak sa určite oslabenej imunity zbaví, lebo Boh nás počúva všetkých neustále no a v tejto modernej dobe počet prosiacich duševných hlasov k Bohu je veľmi malý, nakoľko ľudia oveľa viac ako Bohu dôverujú lekárskym titulom a farmaceutickým koncernom ich veľkolepým ponúkaným reklamným produktom za ktoré pýtajú nemalé peniaze a kupujú si tým veľkostné postové meno v tejto spoločnosti. Mám veľa dôkazov o tom, že keď už chorým ľuďom nedokázal pomôcť žiaden farmaceutický produkt a obrátili sa s prosbou o pomoc ku mne, tak takíto bezmocní a v beznádeji utopení ľudia sa dokázali okamžite bez váhania obrátiť s dôverou k Bohu a prijať od nevideného ich očami Boha hocijakú receptúru, len aby sa uzdravili a prežili. Stratiť už nemali čo, lebo peniaze všetkych svojich úspor vložili do rúk lekárov a liečiteľov spolu aj so svojou poslednou nádejou v uzdravenie. V tomto stave tela aj duše sa dokázali bezhranične odovzdať dôverou v Božiu silu a pomoc, lebo každá duša vo svojom vnútri cíti že Boh je na celom svete ten najsilnejší, najmocnejší, v svojej múdrosti najdokonalejší a vždy neomylný. A keď toto Boh láskavý v duši uvidí tak je tak Milostivý že ani jedného prosebníka od ktorého počuje v jeho každodenných prosbách volanie k Bohu o pomoc a záchranu nenechá padnúť do priepastnej jamy zvanej beznádej ale podá mu blízkosťou svojeho dotyku svoju Božiu ruku a vytiahne ho nahor do sveta zdravých ľudí svojou láskou ku nám všetkým hriešnikom. A preto chcem povedať všetkým, aby ste sa nikdy pred nikým v svojom živote nehanbili povedať o tom, že jediný Boh je váš celoživotný vzor a nezapierali nikdy jeho Božie meno pred svojimi priateľmi a nikým pred  kým by ste akože v hanbe a posmechu za svoju vieru k Bohu ostali. Toto si Váš láskavý Boh nezaslúži za to že vašu dušu a telo každý deň stráži a ochraňuje a ošetruje vám všetky boliestky keď padnete nesprávnymi životnými krokmi na zem a nikdy vám neodmietne poskytnúť svoju Božiu pomoc v žiadnom telesnom ani duševnom trápení keď bude počuť váš prosebný hlas k nemu volajúci o pomoc a keď uvidí že ho dokážete milovať nielen keď sa trápite ale aj keď ste šťastní a nepotrebujete od Boha žiadnu pomoc. Pokiaľ sa Boha vy sami nepustíte, pokiaľ vy sami nedovolíte aby jeho všesilu zatienil v úspechoch vedy a pokroku tento svet, pokiaľ dokážete bez cítenej hanby pred všetkými priznať svoju vieru a lásku k Bohu a šíriť velehlasnosť Božieho všemocného mená všetkým tým dušiam hoc aj s neúspechom ktoré ešte nepoznajú Jeho meno tak verte tomu, že Boh vás bude po celý váš život neustále sprevádzať svojou blízkosťou, bude si vás láskať a čičíkať ako tá najláskavejšia a najstarostlivejšia pre svoje malé dieťa matka a nebude jeden váš životný krok  vykročený životom bez pomoci a ochrany Božej všemocnej náruče. Na záver Vám milí čitatelia všetkým odkazujem milujte svojeho jediného Boha najviac na celom svete a viac ako kohokoľvek na zemi koho ľúbite a milujete ako najbližšieho človeka v svojom živote, modlite sa k nemu každý deň a proste Boha o pomoc v každom vašom trápení. On vás bude veľmi rád a pozorne počúvať a všetky vaše prosebné slová napĺňať ,ak to bude Jeho Božia vôľa a bude vyslyšanie vašej prosby pre vás to najlepšie a najsprávnejšie vyriešenie vašeho problému. Dovoľte Bohu riadiť váš život a verte tomu, že s Božou pomocou prídete k takým životným získaným darom ktoré by vám nedokázal poskytnúť ani ten najlepší a najláskavejší váš priateľ alebo člen vašej rodiny. Milujte, velebte, oslavujte a proste len jediného vašeho láskavého BOHA o pomoc a váš život na tejto zemi sa určite od základov zmení do šťastnej vašej osudovej predurčnosti. Tomu ja Laura verím a veriť nikdy neprestanem, lebo môj učiteľ a smerovateľ mojich životných krokov na tejto životnej mojej ceste je samotný Pán BOH, ktorého všemocné Božie meno a existenčnosť budem všetkým dušiam každý deň osvetľovať a smerovať ich na cestu k Božej láske a pochopenosti tej, že kráčať životom svojou dlaňou vloženou do dlane Božej, deň po dni bude pre každú takúto dušu tá najkrajšia a najbezpečnejšia životná prechádzka.

 

Modlitba k Bohu na stratenú imunitu.

Bože láskou duše svojej sa k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto prosby, ktorou svojmu telu zdravie pýtam keď stratou svojej imunity dostáva veľa chorôb, ktoré sa liečiť všetky nedajú. Do každého dňa svojej sily telu môjmu toľko pošli, koľko sa stratilo sily z mojej imunity. Keď sa Bože zľutuješ nad trápením, ktoré týmito chorobami dušou podstupujem, stanem sa silou Tvojej všemohúcnosti opäť zdravou ženou každý deň. Bože len Ty sám sa stať lekárom tela môjho môžeš, keď sa svojim vyslyšaním tejto prosby duše mojej vrátiš telu môjmu to, čo stratilo svojou slabosťou. Len Tebe Bože svoj život do Tvojej ochrany zverujem každý deň a svoju vďaku za uzdravenie Ti denne odosielať svojou láskou v živote najväčšou dušou cítenou budem. Svojou vďakou len Teba odmeňovať ako záchrancu svojho zdravia budem a do Tvojej pomoci sile jej účinkov dôverovať nikdy neprestanem. Ľúbim Ťa Bože a stanem sa celý svoj život len Tvojej láske približovaná skutkami svojimi, ktoré sa Tvojim prikázaniam nikdy nevzdialia. Amen.