Modlitba k Bohu na ochranu v práci pred nenávisťou nadriadenej.

16.12.2013 14:24

Modlitba k Bohu na ochranu v práci pred nenávisťou nadriadenej.

Bože duša moja Ťa láskou svojou o Tvoju ochranu pýta, ktorou sa sila nenávisti a zloba z duše mojej nadriadenej spáli Svetlom Tvojej lásky, ktorou sa ľútosť duši jej veľká ukazovať bude do trápenia ktoré mi svojou zlobou spôsobuje. Keď dobrý Bože slnkom svojej lásky dušu tejto ženy osvetľovať budeš, silou jeho žiaru sa táto žena stávať bude slabá voči zlu ktoré jej šepká silnú nenávisť k duši mojej. Každý deň do Tvojej lásky dušu svoju odovzdávam s trápením, ktoré silou zla do svojej práce cítim veľkým príkorím svojej nadriadenej. Bože len Ty sám dokážeš toto moje trápenie zastaviť navždy a slová lásky denne do Tvojej blízkosti odosielať bude duša moja ako prejav vďaky za Tvoju pomoc. Do vyslyšania svojej prosby k Tebe dôverovať vždy budem. Amen.

Tí, ktorí cítite zlobu od svojeho nadriadeného a nie je to žena ale muž, premeňte si jeho oslovenie zo ženského rodu do mužského. Laura