Modlitba k Bohu na ochranu duše pred zachytávaním zlých energií z duší druhých ľudí.

10.01.2016 19:34

Modlitba k Bohu na ochranu duše pred zachytávaním zlých energií z duší druhých ľudí.

Slová tejto ochrannej modlitby sú milí čitatelia určené na ochranu dobrých ľudí pred nepriateľmi, neprajníkmi a inými ľuďmi, ktorí na nich zle myslia a svojimi myšlienkami ich dušiam ubližujú.

Bože zastav silu zlých myšlienok každého človeka zachytávanú dušou mojou tak silno, ako stápa svojou mocou kľud duše mojej a premieňa ho na silný jej nepokoj. Staň sa Bože Ty sám štítom ochranným duši mojej a nedovoľ, aby sa zaťažovala vstrebávaním zlej energie z duší všetkých mojich nepriateľov. Staň sa silou mojej duše Ty sám Bože, lebo len Ty dokážeš duše všetky ochraňovať od trápenia, keď Ťa o pomoc pýtajú. Stop každú zachytenú energiu dušou mojou do stratenej energie, ktorá sa svojou bezvýznamnosťou slzami duše mojej nikdy nestane. Touto prosbou Ťa Bože vrúcne prosím o ochranu šťastia mojej duše, ktorá sa smútku stratou cíteného šťastia zachytením zla viac nikdy bolesťou nepriblíži. Slovom tejto prosby šťastie mojej duše ohrozené nikdy nebude, lebo skrz Tvoju všemohúcnosť sa stápať bude všetko zlo k nej priblížené ešte pred tesnou blízkosťou stretu s dušou mojou. Amen.