Modlitba k Bohu na ekzém spôsobený toxicitou krvi.

16.12.2013 16:13

Modlitba k Bohu na ekzém spôsobený toxicitou krvi.

Láskavý môj milostivý Bože, touto prosebnou odoslanou mojou duševnou prosebnou modlitbou Ťa o Tvoju Božiu pomoc do uzdravenia navždy pre svoje choré telo pýtam, ktorého pokožka ostáva zásahom toxicity môjho krvného riečišťa nepekná a kožnými neustále sa vracajúcimi neliečiteľnými doteraz úspešne nikým vyrážkami posiata, keď len  Tvoja nesenosť všemohúcej sily k môjmu oslabeniu imunitou telu dokáže túto trápenosť duše zastaviť navždy posilnením imunitného systému môjho tela tak veľmi, že sa Tvojou Božou pomocou stane koža celého môjho tela opäť spätnej kráse nenarušenosťou žiadnej kožnej väzby žiadnou nepeknou vyrážkou ukázanou  priblížená, čoho odozvou mojej duševnej vďaky k Tvojej láskavej Božej pomoci Ťa bude moja duša po celý svoj ďalší život žitý na tejto zemi odmeňovať svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe láskavý môj Bože úprimnou a v to moja duša nekonečne verí, kto Boha po celý svoj pozemský život vidí pred svojimi očami každým dňom otvoreným pohľadom, nedokáže počas svojho žitia žiaden telesný či duševný problém dostať do nevyriešenia a ťarchy duševnej, keď Boha tázať v prosbách o Božiu láskavú jeho milosrdnú pomoc bude každý deň a pomôž láskavý dobrotivý Bože tento kožný bolestivý môj telesný problém do  konca nikdy viac jeho opakovateľnosti Božou svojou všemocou vyliečiť raz a navždy, lebo moja duša v Tvoju neprekonateľnú nikým dokonalosť jedinečnej Božej všemoci verí, ktorej letmým dotykom stretu sa koža zasiahnutá doteraz nevyliečiteľným ekzémom navždy zahojí premenou do takej krásy, akú telo môjho novorodeneckého vzhľadu čistou pokožkou ukázanou zrodom životného môjho prebudenia dostalo, ktorej krása, čistota, lesk a vôňa vnášali túžbu mojej matke do materinského láskavého neustáleho objímania a hladenia môjho krásneho a detského tela. Bože odovzdávam tento svoj prosebný duševný hlas k Tvojej blízkosti láskou svojej duše a tým presvedčením, že keď bude Tvojou vôľou moje prosebné slová vyslyšať, tak navždy stratím z pokožky môjho tela tento ekzémový kaz. Amen.