Modlitba k Bohu za úspešné splnenie každodenných povinností.

29.07.2014 12:41

Modlitba k Bohu do takého naplnenia, aké očakávam do svojich vytýčených snov týmto dňom dostať s Božou pomocou ako reálnu skutočnosť svojich splnených a vykonaných skutkov.

Bože môj, dostaň láskavo Ťa prosím dušou svojou každý pozemský žitý deň môj ku tej jeho výslednici, že keď bude tieň súmraku dostávať celodenný jas slnka do večerného spánku, budú všetky moje každodenné vytýčené ciele dušou mojou naplnené a dokázané koncom úspešných ich cieľov tak, ako si moja duša ráno predsavzala dnešný tento deň naplniť do spokojnosti Tvojej Bože a aj do mojej, nakoľko do splnenia ich realizáciou budeš len Ty ich smerovateľom k tomu cieľu láskavý Bože, aby dokázala byť aj moja duša tak veľmi spokojná z naplnenosti vytýčených svojich cieľov dňa, až sa bude prehrievať jadro mojej duše cítenou vnútornou radosťou z toho, že tento môj žitý dnešný deň nebol prežitý zbytočnosťou krokov mojich vykročených ku cieľovej stanici menom nesplnených cieľov a túžob, ale vnesený do koľají smerujúcich kam ich bude vyprevádzať do cesty splniteľnosti Tvoja Božia vôľa pomôcť mojej duši od tohoto každodenného celodenného trápenia nad vlastnou neschopnosťou riadiť režim svojho celého dňa ako úspešný jeho koniec, splnením každého svojho vytýčeného túžobného pracovného i duševného cieľa, čo odovzdávam v týchto mojich prosebných slovách k Tvojej tvári Božej, od ktorej milosrdnej láskavej všemocnej sily pomoc pre svoju utrápenú dušu pýtam, aby nebola viac už nikdy smutná z nenaplnených svojich túžob a snov vytýčených ako denných postulátov a úloh do celého dňa, lebo láskavý Bože o tom som dušou presvedčená, že viesť budeš celý tento deň moju dušu dobrou cestou do splnenia všetkých mojich snov, po ktorej kroky moje kráčané nebudú na konci cieľovej stanice záverom dnešného dňa unavené a slabé, lebo Tvoja Bože všemocná Božia sila bude moje telo a moju dušu po celý dnešný deň tak preveľmi posilňovať, že nebude ťaživosť prichádzajúcich duševných mojich výčitiek sadať nánosom bolesti viac na môj duševný chrbát zo slabých mojich celodenných výkonov, ale bude tou neskorou hodinou do ktorej chodí moje telo oddychovať každým večerom, usínať v objatí Božom a s dušou nesmierne spokojnou zo všetkých splnených predsavzaných vytýčených tých cieľov, ktoré dokáže každý deň naplniť do takej výslednice, ktorá znie : duša moja s Božou pomocou tento deň zvládne do takého cieľa, akému bude nadriadená Božia nemenná vôľa, ktorej hlas do jeho splnenia budem dušou svojou vždy poslušne a s pochopenosťou duše rešpektovať takou pokorou duše a skromnosťou, aby som svojho Otca Boha nenahnevala tým, že mu moja duša odmietne svoju poslušnosť voči jeho Božej vôli svojim reptavým slovom a duševnou nevôľou, činiť do skutkov v mojom existenčnom bytí jedine to, čo káže mojej duši sám Boh príkazom svojej vôle. Ku Bohom ochraňovanému tomuto dnešnému môjmu pozemskému dňu odosielam do Božej jeho všemocnej náruče týmto prosebným mojim duševným slovom všetky moje sny a túžby, ktorých naplnenosť môže len On jediný do reálnych skutkov viesť každým dňom, večerom ktorého príchodu nebudem viac dušou smutnou a telom unavenou, lebo bude celé moje duševné vnútro vyhrievať úspešnosť dňa od Boha do pocitu šťastia a radosti požehnaná naplnením každého vytýčeného mojou dušou cieľa do tohoto dňa. Amen.