Modl. k Bohu za ľudstvo.

15.12.2013 10:25

Modlitba k Bohu za ľudstvo.

Úvodné slovo k tejto modlitbe: 

Táto modlitba je veľmi dôležitá pre momentálnu epochu vývoja a zachovania ľudstva tu na zemi. V minulosti, ako ste už isto čítali na mojej stránke som dostala od Boha viacero varovaní o tom, že v krátkej dobe hrozí tejto zemi a ľudstvu zánik. Je to z toho dôvodu ako mi bolo povedané, že ľudstvo na tejto zemi sa naďalej uberá zlým smerom, vzďaľuje sa od lásky k Bohu a Jeho Božím prikázaniam. Podotýkam, že na rozdiel od rozličných náboženských siekt a ich vodcov som nedostala presný dátum zániku ľudstva, ktorý Boh ešte nestanovil nakoľko ešte stále v svojej milosti k nám hriešnikom nám stále ešte dáva šancu k našej duševnej náprave a zvráteniu tohoto apokalyptického scenára. Túto varovnú situáciu v žiadnom prípade netreba podceňovať. Preto som pred mnohými rokmi ako medzi prvými dostala túto nasledujúcu modlitbu, ktorú budete čítať pod týmto úvodným slovom. Boh mi ju odporúčal sa modliť každý deň ako aj iným ľuďom ktorí Boha milujú, záleží im na svojej existencii a zachovaní života na zemi a samozrejme tí, ktorí sa ju modliť chcú. Bolo by to dobre, aby čo najviac ľudí na tejto zemi odosielalo prosebné slová tejto modlitby za spásu ľudstva k Bohu. Čím viac ľudí sa ju bude modliť, tým väčšia nádej na záchranu ľudstva.

 

Modlitba k Bohu za ľudstvo.

Modlím sa k Bohu za celé ľudstvo, aby sa obrátilo od všetkého zlého na zemi a aby našlo cestu späť k Bohu. Modlím sa Bože k Tebe za celý svet, aby si odpustil všetkým ľuďom ich hriechy a nedopustil na ľudstvo skazu sveta. Pane Bože osvieť moju myseľ, aby som svojimi modlitbami pomohla zachrániť tento svet od zlého. Neubližuj nikomu z ľudí, lebo oni nevedia čo činia. Miluj hriešnikov aj keď hrešia svojimi činmi, lebo aj oni musia veriť v Tvoju dobrotu a milosrdenstvo. Aleluja Bože a Tvoje je kráľovstvo až na veky vekov. Amen. 

Za touto modlitbou treba ešte odriecť modlitbu Otčenáš.

 

Každodenná k láskavému Bohu odoslaná moja duševná prosba do záchrany duševného tohoto sveta pred zánikom.

Bože Otče milostivý s pokorou svojej duše k tebe vzhliadam s obdivom tvojej všemohúcnosti a dobroty, ktorú nám hriešnikom vkladáš svojou trpezlivosťou preukázanou k neustálym hriechom páchaným našimi dušami na tejto zemi. Osloboď duše všetkých ľudí od zloby vnášanej satanovou záludnosťou a sprevádzaj denne kroky všetkých duší do smeru, ktorého cieľom sa cesta k tvojej láske stala. Zasľúbenie svojej pomoci dostaň všetkým ľuďom celého sveta, ktorých slabosťou sa pýcha doménou ich stala a vracaj do pokory k tvojej všemohúcnosti velebenie Božej existencie každou zblúdilou dušou.  Spájaj srdcia ľudí do blízkosti svojej lásky, ktorou sa zatieni ich vzájomná nevraživosť a nenávisť stápaj silu zloby zámerom satanovej úlohy na zemi hriešnikov navždy  zatrateniu dostať do lásky ich duší cítenej k tebe, ktorej svetlo sa stane ich žiarivou hviezdou do bludiska hodnôt, v ktorom sa nachádzajú každý deň. Touto modlitbou skláňam sa Bože Otče pred tvojou všeláskou k dušiam žijúcim na celom svete a sľubujem ti Bože, že len teba svojou láskou slovom tejto velebnej modlitby dvíhať do svojho vzoru duševnej pomoci budem. Amen.

 

Za hriešnikov, aby cestu k Bohu našli.

Bože daj odpustenie svoje všetkým ľuďom, ktorí do Božej cesty kráčať odmietli a Boha zapreli. Odnes duše, ktoré Teba odmietajú vidieť koreňami zla do svetla svojeho, ktorým Božiu lásku cítiť ich duše budú. Odnes z ich duší každú myšlienku pochybnosti o Tvojej existencii a bázeň ich duší veď do každého dňa ich života cieľom ktorého láska k Bohu prevládať po celý život v ich dušiach bude. Bože láskou svojou lúče každej duši pošli, ktorá cestu k Tvojmu svetlu nájsť nevie a do každého dňa blúdi do pekelných chodníčkov. Bože láskou svojou  Božie svetlo do každého od Boha odkloneného človeka daj a každému od Boha vzdialenému človeku svoje odpustenie za Božie rúhanie daj, ktorým svoju dušu satanovi približuje. Bože denne Ťa duša moja prosiť o záchranu duší od lásky k Tebe vzdialených bude. Do tohoto dobrého priania duše mojej daj svoje vyslyšanie a požehnanie, ktorým ľudí prinavracať do Tvojej blízkosti budem. Láskou Bože do ľudskej nedôvery bojuj silou svojou, ktorou do ľudských sŕdc tanúť bariéra ľadovca prekážky koreňami zla vytvorenej bude. Amen.