Milujte svojeho Boha nadovšetko.

27.02.2017 01:56

Milujte svojeho Boha nadovšetko.

Laura | 27.02.2017

Ježiš Kristus nikdy nebol, nie je a ani nikdy nebude pre tvoj svet Bohom. Boh je ten, kto nám život vdýchol a má len On jediný moc nám ho zo svojej Božej vôle odobrať. Pre tvoju dušu vždy bude existovať len jediný láskavý Pán Boh ako ten Boh, ktorého by mala tvoja duša naveky milovať a uctievať a nikto iný v tvojom duševnom nesprávnom myslení učenosťou zlej katolíckej cirkvi nesmie tvoju vieru v Boha spochybniť a odobrať lásku k Jeho Božej existencii z tvojeho duševného vnútra. Pamätaj na to, že Ježiš Kristus sa k svojemu Bohu modlil každým dňom. Podľa vás sa modlil sám k sebe a prosil sám seba o pomoc? Na hlavu postavené vy katolícki veční a neskonalí blbci! Nemáte šajn vy katolícki zradci a prevíti na akých slabých pilieroch váš svet stojí vďaka vašej farizejskej viere a učení nevedomých duší v nesprávnu vieru v Boha jediného, ktorého všemoc ste zamenili za moc Krista. Hanba vám! Budete sa vy katolícki pedofíli spovedať Bohu za svoju duševnú zradu. Prečo neprosíte o pomoc v svojom trápení svojeho Boha  všemocného, jediného a láskavého, ale prosíte katolícku cirkev, kňazov ktorí tvojej duši nikdy nepomôžu ale skôr ťa oberú o peniaze. Ich akože modlitby nikdy nepôjdu k Bohu. Boh potrebuje počuť tvoj duševný plač a tvoj duševný hlas a nie hlas katolíckeho farizeja, ktorý počíta svoje prázdne slová k tvojim peniazom a bude ich len tak dlho vyslovovať, koľko si mu zaplatil. Katolíckym kňazom je stále málo peňazí, takže tvoje slová s prosbou o pomoc k cirkvi možno ani nebudú ústami kňaza nikdy vyslovené. Vám do tých hlúpych spuchnutých a nenávistných katolíckych hláv nenaleje rozum nik. Ste apoštoli satana. Ježiš príde vo vašom myslení a oslobodí túto zem od tvojich hriechov? Kravina!!! Vaše hriechy dokáže zmyť len Boh jediný a tvoja duša svojim utrpením a ľútosťou svojich hriechov pred Bohom láskavým. Kristus vaše hriechy z duše nespláchne, lebo nie je Boh. Boh s vašimi dušami urobí poriadok! Vy hlupáci. To vám zaručujem! Vy cirkevní pätolízači! Milujte svojeho Boha nadovšetko, viac ako svoj život ktorý je pominuteľný ale Pán Boh tu bude vždy pre nás hriešnych. Milujte jeden druhého navzájom a neubližujte svojim dušiam zlým zloprianím vzájomným. Lebo každá tvoja zlá myšlienka má spätný návrat. Putuje až za hranicu tvojeho bytia, kde sa živí tvojim zlom a vyberá si svoju daň aj v súčasnom tvojom žití. Váž slová ktoré vyrečieš s cieľom ublížiť komukoľvek. Živelný prúd tečúcej riavy bude zaplavovať tvoju zem, aby zmyla tvoje hriechy. Súš na tvojej zemi bude vzácnosť. Preto duša rozmýšľaj ako činíš svojimi skutkami. Za všetko si zodpovedná aj ty sama. Ono to tvoje zlo si ťa vždy nájde či živého alebo na druhej strane. Láska je to najsilnejšie čo môžeš a aj musíš voči zlu použiť. Na lásku zlo nemá hybnú páku svojej sily! Pamätaj na to, že láska je nebeský dar, dar od Boha a používaj jej silu ako najsilnejšiu zbraň voči každému zlu. Boh Vaše duše nikdy neopustí, ak sa Jeho Božej lásky nikdy nezrieknete aj cez všetky útrapy, ktoré Vašim dušiam satan vkladá ako neprekročiteľné prekážky pod nohy, a vaše duše sa snaží odkloniť do nesprávnej cesty. Nikdy sa nevzdajte Boha a potom ani Vaše duše Boh neopustí. Náš Pán Boh je kráľ a Pán celého sveta a je najsilneší a vládne nad celým svetom, nad celým peklom a aj nad satanom. Na to nikdy nezabudnite! Nebuďte zbabelci, nezľaknite sa cirkevných pedofílov, nástrah satana, nevercov v svojom okolí a kráčajte priamou cestou za jediným a láskavým Pánom Bohom!!! Pán Boh Vaše duše za úprimnú lásku k Jeho Božej existencii určite odmení! Ja Laura vašim pedofílnym katolíckym dušiam navždy pokiaľ budem žiť budem zatvárať tie vaše farizejské papule a ukazovať pravdu celému svetu a tá sa volá Pán BOH a láska k Jeho jedinečnej existencii, ktorú vy tajíte! Nikdy ma nezastavíte vy katolíci, na to pamäjte, lebo nie som farizej a zradca Božieho mena ako vy všetci. Som bojovník a pravdu o Bohu láskavom jedinom a nikdy nie trojjedinom z mojej duše nevytlčiete!!! Laura