Miluj blížneho svojho ako seba samého.

19.05.2015 10:47

Miluj blížneho svojho ako seba samého.

Laura | 19.05.2015

Pred časom bola u mňa jedna pani z Bratislavy, ktorá bola istý čas v minulosti členkou kancelárie prezidenta našej republiky. Nebudem menovať o koho sa jednalo, ani tú pani ani toho prezidenta. Poviem len, že tento súčasný to nebol. Tento nemenovaný náš bývalý prezident v tom čase, keď zastával svoj úrad bol na návšteve vo Vatikáne a vyjednal si so svojou manželkou osobnú návštevu u pápeža. Ako mi povedala táto nemenovaná pani, všetci ostatní z prezidentovej doprovodnej suity dostali k sebe vatikánskeho sprievodcu, ktorý ich sprevádzal po Vatikáne, jeho budovách a chrámoch. Hovorila mi, že keď sa prechádzali po týchto vonkajších a najmä vnútorných priestoroch ostávala stáť v nemom úžase nad toľkou nádherou a najmä bohatstvom, keď videla po chodbách a miestnostiach obrazy, sochy a iné umelecké predmety, takisto zariadenie vytvorené dávnymi históriou známymi umelcami, ktorí toto všetko vytvorili a Vatikánska cirkev to vlastní. Boli to predmety nevyčísliteľnej hodnoty. Toľko bohatstva a peňazí uloženého v týchto umeleckých predmetoch a ostatnom zariadení sa pravdepodobne zhromaždených na jednom mieste na svete viac nenájde. Vtedy si položila otázku a zároveň aj trochu pochopila o čom vlastne cirkev je. Ja si tiež v duši kladiem otázku a zároveň ju predkladám aj vám, ktorí čítate tieto riadky: prečo toľko bohatstva na jednom mieste a pritom deti v štátoch rovníkovej Afriky umierajú hladom? Kde sa stratil citát z biblie a to čo cirkev hlása „miluj blížneho svojho ako seba samého“. Na jednej strane zemegule je hladomor a pritom cirkev tlstne a puchne od nazbieraného majetku, ktorý neustále hromadí. Posledné dni a týždne počúvam v médiach, že v Česku sa budú konať reštitúcie cirkevného majetku, kde štát chce previesť na cirkev pozemky a majetky v hodnote (presné číslo si nepamätám) niekoľko desiatok miliárd českých korún. Čo keby tieto peniaze boli podľa už uvedeného citátu rozumne investované  do niektorého štátu tretieho sveta, kde  vládne hlad a choroby. Prečo cirkev ústami kňazov na bohoslužbách v kostoloch hovorí o láske medzi ľuďmi a vzájomnej pomoci medzi nimi, keď sama nejde príkladom. Cirkev vyzýva bohatých a mocných tohoto sveta a tých ktorí majú peniaze k charite a pomoci chudobným. Pritom sama takto činí veľmi slabo. Nik od nich nechce, aby chodili ako v minulých storočiach v niektorých kláštoroch mnísi v plátenných sutanách, len povrazom previazaných s bosími nohami. Ale pravda je, že by mohli viac ukrojiť zo svojho koláča a takto naplniť to, čo hlásajú a zmeniť tento obrovský nepomer bohatstva a chudoby, ktorý na tomto svete v súčasnosti existuje. Po tom by sa možno aj tí ostatní bohatí a mocní tohoto sveta priklonili k tomuto príkladu a pomohli by tiež. Nie je správne, aby cirkev vyzývala iných k pomoci chudobným a hladujúcim a sama bohatla a zhŕňala majetky. Prázdne a bohapusté slová ! Ako môžeme veriť ostatným cirkevným postulátom, ktoré vložila do svojich, nie Božích zákonov ? Ako ďaleko sa vzďaľuje od Božích zákonov, keď neplní jeden z nich ten základný. Milí čitatelia týchto riadkov, keď chodíte po našom malom Slovensku všimnite si najmä na dedinách, ktorý je najväčší a najhonosnejší dom v obci. Väčšinou je to kostol s priľahlou farou. Niektorí „veriaci“ by mi mohli oponovať: veď náš láskavý Boh si zaslúži peknú veľkú stavbu, hoc aj v hodnote niekoľkých miliónov na Jeho slávu a česť! Myslíte si vy ostatní, že Bohu záleží a potrpí si na tom, aby sa ľudia modlili v honosnom chráme postavenom za mnohé milióny? Ja si myslím, že by bol radšej keby sa k nemu Jeho ovečky modlili hoc aj pod holým nebom s úprimným srdcom, čistotou v duši, očami a rukami vspínajúc sa k nebesiam. A peniaze vložené do veľkej budovy postavenej na Jeho slávu by boli obrazne povedané rozdané na pomoc chudobným. Som presvedčená, že náš láskavý Boh naše peniaze ani honosné chrámy nepotrebuje. Láska k Bohu je v srdci  a nie v honosnej okázalosti a blahobyte.To platí a bude platiť vždy alebo aspoň do tej doby, pokiaľ niekde na svete bude existovať bieda a hlad! Amen.