Migréna.

16.12.2013 15:49

Migréna.

Do Tvojej pomoci sa Bože utiekam slovami tejto prosby ktorou svoju bolesť hlavy liečiť potrebujem. Bolesťou touto sa smútok duše mojej stáva príčinou a do sily potrebnej stať sa dušou nedotknutou trápeniu od života chcem silou Tvojej všemohúcnosti svoju dušu trápenú tak posilniť, že žiadnu bolesť cítiť samou láskou Božou do jej hĺbky posielanou nebude. Touto ochranou duševnej sily sa stanem navždy oslobodená od krutých bolestí hlavy keď sa smútkom dostávala do slabosti svojej. Amen.