Migréna.

16.12.2013 15:49

Modlitba k Bohu za uzdravenie z migrény.
 

Príčina:
Bolo toto spôsobené duševným trápením, keď sa životu slabou stáva do problémov, ktoré sa im ukazujú cez životné prekážky. Toto sa stáva silou bolesti hlavy ukazované samým smútkom jej duše. Bolo by dobre, keby sa slovami tejto modlitby liečila, ktoré Boh žehnať do vyslyšania bude. Amen.

 

Do Tvojej pomoci sa Bože utiekam slovami tejto prosby, ktorou svoju bolesť hlavy liečiť potrebujem. Bolesťou touto sa smútok duše mojej stáva príčinou a do sily potrebnej, stať sa dušou nedotknutou trápeniu od života chcem silou Tvojej všemohúcnosti svoju dušu trápeniu tak posilniť, že žiadnu bolesť cítiť samou láskou Božou do jej hĺbky posielanou nebude. Touto ochranou duševnej sily sa stanem navždy oslobodená od krutých bolestí hlavy, keď sa smútkom dostávala do slabosti svojej. Amen.

 

Len tieto slová do každej bolesti hlavy odriekať musí. Do každej bolesti hlavy sa touto modlitbou, dostávať silou jej slov, do straty bolesti bude.