Melta a cigória.

03.06.2020 22:58

Melta a cigória.

Aké sú liečivé účinky tohoto nápoja pre telo Otče Bože?

Bolo by dobre dostať do kávoviny zvanej názvom melta veľkú dôveru do sily jej liečivých účinkov, ktorých vymenovanie číselným poradovníkom by neobsiahol veľkosťou formátu žiaden čistý papier na zapísanie, lebo táto obilninová kávovina nesmierne posilňujúce účinky má k všetkým telesným anomáliam ako liečivo ktoré hojí s nesmiernou účinnosťou každú doteraz nezahojenú telesnú vadu skrz neznalosť lekárskej vedy k ochoreniam, ktoré človek od ranného detstva zbiera a v dospelom veku zastaralosťou ich neliečenia správnymi metódami dôsledky odmenou ich ničivosti zbiera ťažkými chorobami. Do tejto kávoviny Boh dych svojej sily vniesol každému klasu obilia z ktorého je vyrobená a hlavným Božím pokrmom pre tento svet sa stáva peceň chleba, z ktorého telo človeka od nepamäti prežívalo k zastaveniu nebezpečných hladomorov, čo toto obilie predstavuje symbolikou telesného zdravia a sily, hoc by ďalší pokrm od prírody nedostalo lebo dostaním klasov na prestretý stôl sa zasýti každý človek nesmiernou ich silou Bohom do ich zŕn vdýchnutou životodárnosťou toho zloženia, ktoré zrná nepotrebné plevy pred znehodnotením chránia. Keď bude táto kávovina pitá do každého dňa aspoň v kvapkách zakopávať bude všetky doteraz nahromadené skryté choroby do plevu tak nepotrebného a odhodeného, aký obaľuje tie vzácne zrnká ktoré v svojom vnútri chráni pred ich znehodnotením nebezpečným počasím a pred víchrom. Amen.

 

Otče Bože prečo nám nedoporučuješ kombinovať cigóriu s meltou, keď to výrobcovia odporúčajú?

Bolo by touto vzájomnou kombináciou dostané do jej sily liečivých účinkov kolonádne množstvo vitamínov, ktorých prítomnosť v tele každodenným pravidelným pitím tohoto vitamínového meganápoja by spôsobiť mohla stratu funkčnosti tela prijímať svojou snahou vitamíny z iných potravinových doplnkov, ktoré bude ich nedostatkom potrebovať dopĺňať tou schopnosťou, že sa ich bude snažiť z každej prijatej potravy získavať činnosťou vnútorných metabolických orgánov, ktoré by touto cestou mohli zlenivieť a čakali by len na tento mocenský nápoj, ktorý keby nedostali, tak zastavenou funkčnosťou toto sťahovanie živín z potravín by sa nedokázali stať ochrancami telesného zdravia. Amen.

 

Cigória - Otče Bože prosím Ťa o odpoveď, aké má liečivé účinky na telo cigória?

Do každodenného pitia tohoto liečivého Bohom do tejto zeme poslaného nápoja sa dokáže sťahovať z tela každá rakovina, ktorej skrytosť bunečného zárodku môže až za niekoľko rokov narastať a preto sa stáva tou najlepšou prevenciou pred možným rakovinovým budúcim ochorením a kombináciou spojených obilovín z ktorých sa vyrába, získava aj navyše neuveriteľnú energetickú silu získanú zo zdrojov hlbín zeme a hviezdnych súhvezdí, ktorých každodenná tiaž vťahovaná obilím do vnútra sa nesie životodárnym nábojom nehasnúcej sily v tele každého človeka ktorý tento bylinný nápoj užíva do liečivosti ktorú nesmiernej veľkosti má. Amen.