Manžel mi neverí a slepo poslúcha len svojich rodičov.

19.04.2015 00:44

Manžel mi neverí a slepo poslúcha len svojich rodičov.

Eva, Kysuc. Lieskové| 28.03.2015

Božia odpoveď:

Bolo toto nesúladenie sily lásky spojené s krutosťou výchovy tohoto človeka, ktorého sa stali vlastní rodičia strážcami duše jeho, ktorá slobodu už dávno stratila, lebo poslušnosť ktorou ho dostávali do svojich očí ako vzorného syna, dušu jeho spútavala každým ich príkazom, až sa nakoniec okovala putami tak silnými, že slobodu stratila a stala sa väznená ich dušami. Bolo by dobre, keby sa do násilia poslušnosti svojho manžela nesnažila silou svojej duše ovládať ho skrz city ktoré ku nej cíti, lebo sa bude brániť a vzpierať jej nadvláde, ktorej silu už od rodičov dlhé roky cítil a nezvládol by ešte ďalšiu nadvládu iného človeka. Svoje šťastie dávno stratil, keď sa do poslušnosti svojich rodičov nedokáže vlastnou silou duše postaviť a trápi sa veľmi svojou neschopnosťou zastaviť túto pripútanosť slepej poslušnosti voči nim. Do lásky k svojej žene cit nestratil, len sa dušou od nej neustále vzďaľuje skrz stratenú jej slobodu, čo táto žena cíti ako stratu lásky jeho, čo ale pravdou nie je. Do konca tohoto trápenia sa dostať môže svojou snahou pomôcť jeho dušu oslobodiť silou modlitby, ktorej vyslyšaním Božím sa toto jej trápenie stápať bude a zbavovať jej manžela pút, ktoré duši jeho nasadili vlastní rodičia. Stane sa život jej ďalší skutočným šťastím cítený, ak vloží do sily Božej pomoci svoju dôveru. Koniec jej manželstva nastať môže, ak sa bude snažiť násilím svojho manžela dostávať k poslušnosti a svojej blízkosti. Toto sa stať záhubou jej lásky môže a preto tento problém musí riešiť odstránením príčiny jeho a to oslobodením jeho duše, ktoré dať len Boh môže skrz silu modlitby s dôverou o pomoc odriekanú. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.