Majú o mňa záujem dvaja muži.

10.04.2015 13:55

Majú o mňa záujem dvaja muži. Ktorý z nich ma Otče Bože úprimne ľúbi?

Elena, Trenčín

Božia odpoveď na prvého muža Jozefa z Trenčína:

Stane sa dostaná dušou tohoto človeka do zrady, ktorá sa jej veľmi bolestne dotkne. Svoje šťastie s týmto človekom stratí do budúcnosti, keď sa jeho láske nestane obozretná skrz neúprimnosť citov, ktoré jej ukazuje svojou falšou do tváre maskou lásky ukazovanou. Tento človek sa životu stavia dosť nezodpovedne a snaží sa len využívať svoje príležitosti do vlastného pocitu šťastia. Keď sa priblíži k nejakej žene od ktorej cíti slabosť lásky voči svojej duši, ostane sa riadiť len duševnými slabosťami, ktoré sa vedú do telesných rozkoší, ktoré u neho cit lásky úplne zatienia silou opojenia, ktorým víťazí všetko nad pravou láskou. Do tohoto vzťahu sa budúcnosť jej šťastia v láske nikdy nenaplní jej túžobným očakávaním vytvorených predstáv o splnení osudovej lásky. Touto odpoveďou sa Boh dušu jej snaží chrániť od budúceho sklamania, ktoré by s týmto človekom isto prišlo a veľmi by ju bolelo. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

Božia odpoveď na druhého muža Rudolfa z Trenčína:

Stane sa tento človek duševným spojencom s touto ženou, lebo svoje city, ktoré jej do vyjadrených slov posiela sú úprimné a nie smerované tieňom falše. Keď do tohoto človeka svoju dôveru vloží, stať sa spolužitím s ním šťastná môže ak sa obaja nevzdialia svojej láske nesprávnymi krokmi v živote. To čo sa jej obavou duše posiela z nedôvery k nemu sa pravdivosťou jej obozretnosti nenaplní, lebo sa jeho úmysly k nej čisté vedú, bez záujmu ju bolestne zradiť. Stať sa do jeho lásky postavená bez obáv strachu môže, lebo to čo jej vyjadruje svojimi prejavmi sa nestáva zámerom jeho duše hrané ako divadlo voči nej, ktorého scenár dopredu napísaný neni, len sa snaží ho režírovať tak, aby koniec jeho dopadol v skutočné šťastie ich oboch. Tento človek dušu zlú nemá a stal sa vychovávaný s citlivosťou svojich rodičov, ktorí dostať do hĺbky jeho duše chceli zmysel pre zodpovednosť voči rodine, ktorú do života svojou láskou nájde a stratiť by ju nemal vlastným pričinením a to stratou schopnosti ľúbiť toho, komu vernosť a lásku prisľúbil na celý život. Touto odpoveďou sa táto žena sama musí svojou slobodnou vôľou rozhodnúť s kým bude chcieť ďalší život prežiť, lebo smerovanie do správnej cesty dostala, len sa ho sama musí snažiť viesť vlastnými krokmi a presvedčením o jej správnosti do šťastia smerovanej. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.