Ľútosť mojej duše za hriechy z tohoto života.

15.12.2013 10:43

Ľútosť mojej duše za hriechy z tohoto života.

Bože ľutujem svoje hriechy všetky ktorými sa do zaťaženia karmického trestu duše svojej dostávam. Do svojho odpustenia sa kajaním tejto prosby ľútosti odovzdávam tvojej spravodlivosti keď slová tejto ľútosti Bože len ty dokážeš vidieť ako úprimnú spoveď slovami tebe posielanú. Bože slovám tejto ľútosti odpustenie svoje daj každému hriechu ktorým som dušu svoju zaťažila od konania nesprávnych cítení duše mojej ktoré sa skutkami do splnenia hriechu stali trestom tvojim duši mojej. Bože sám sa do pochopenia priblíž svojou láskou k duši mojej ktorá sa hriechom zaťažila a slová ľútosti úprimnej ti vrúcne posiela s prosbou o odpustenie tohoto zaťaženia. Každý svoj zlý skutok spôsobený mojou dušou do trápenia ľudí silno ľutujem a odplate tvojej Bože sa vzdialiť chcem ľútosťou týchto skutkov. Do každého dňa sa snažiť zo všetkých síl budem svoju dušu viesť svetlom tvojich prikázaní ktorých sa cesta do hriechu duše mojej nikdy nepriblíži. Bolesťou slovných útokov slovo do trápenia druhých ľudí skrz ústa moje vyslovené nikdy nebude keď sám Bože svoje tresty karmické silno odovzdávaš dušiam ktoré silou svojich slov dokážu duše ľudí smútkom odniesť do situácií kde šťastie cítiť nedokážu. Duša moja sa denne do slov lásky k ľuďom odovzdávať bude a skutkami svojimi do šťastia a radosti žitie ľudí trápených dostávať bude. Touto svojou ľútosťou Bože sním z duše mojej všetky slová a skutky ktorými som druhých ľudí do trápenia a smútku dostala. Odpusti duši mojej všetky hriechy ktoré sa od narodenia môjho začali do karmy zachytávať od trestu Božieho až do konca života na tejto zemi dušou mojou žitého a do vďaky za tvoje odpustenie hriechov sňatých bremenom mojej duše ťažkým sa snažiť každý deň len láskavé slová hovoriť a len láskavé skutky činiť budem. Duša moja skrze lásku k Tebe svoje hriechy všetky pokorou duše ľutuje odpustením každého hriechu každým človekom ktorý mi ublížil sa toto tvoje odpustenie vďačnosťou tvojej milosti nekonečnej ukazovať celý život bude. Amen.