Lupienka.

16.12.2013 16:14

Lupienka.

Do láskavej Tvojej pomoci dobrý Bože nesiem slová mojej duše prosebné, ktorými od ťarchy nánosov bolestných spomienok dušu svoju oslobodiť potrebujem, keď bez Tvojej milosrdnej pomoci toto ochorenie kože volané lupienka nedokážem dostať nikdy zastavené skrz skrytosť jej príčiny uloženej hlboko v duši, čo doteraz nedokázal lekár žiaden tajomstvu odhaliť, lebo sa duše všetky len Tebou Bože riadia a usmerňujú v svojom žití pozemskom do nápravy svojich schybení hoc aj bolestným životom a do šťastia späť navráteného, keď sa z nich dokážu poučiť. Stápaj dobrotivý Bože každú duševnú bolesť, ktorej odozvou sa nezahojiteľná rana do jej hĺbky vklínila tak silno, že tŕň tejto bolesti dokáže len Tvoja všemohúcnosť aj s koreňom z nej navždy vytrhnúť a premieňaj každú bôľu nezahojiteľnú spomienku z dávneho môjho žitia na radostné také myslenie, že všetko moje doterajšie trápenie dokážem touto dobou vidieť aj ako potrebné pre moje duševné očistenie od karmy, čoho pochopením sa viac už nikdy nebudem trápiť do bolestných spomienok smútkom svojej duše a výsledok tohoto môjho duševného odľahčenia skrz pochopenia toho, o čom som doteraz ani nesnívala ako pravde Bohom odkázanej naplnenej do pochopenia odkrytosti príčiny môjho ochorenia sa bude niesť strácaním lupienky z mojej pokožky navždy tak rýchlo, koľko času dostať do slobody duše späť navrátenej potrebujem. Len Boh dokáže svojou nekonečnou mocou jediný lupienku z môjho tela navždy vyliečiť ozdravením môjho duševného vnútra, ktoré do jeho láskavej pomoci pociťovať len duševné šťastie a radosť zo života do každého dňa bude. Len Teba láskavý Bože svojou láskou duše najväčšou cítenou len k Tebe ľúbiť a velebiť moja duša bude každým dňom za vďaku Tvojej milosrdnej pomoci dostanej nielen duši ale aj môjmu telu. Do Tvojej vôle riadenia dobrotivý Bože svoj bolestný pozemský život s pokorou odovzdávam Tvojej blízkosti,  lebo len Ty jediný dokážeš chod jeho plynulosti do cieľov tých najsprávnejších  svojou nekonečnou múdrosťou viesť, čo rešpektovať vždy budem a nechám sa poslušnosťou svojej duše Tebou viesť tou cestou, ktorej kroky moje kráčané pod Tvojim Božím vedením do budúceho šťastia budú. Amen.