ĽUDIA ROZMÝŠĽAJTE!

14.05.2015 20:35

ĽUDIA ROZMÝŠĽAJTE!

Vladimír | 14.05.2015

Nedokážem pochopiť tých hlupákov a nenávistníkov, ktorí na stránke v Lauriných textoch hľadajú nejaké chyby, doslova len zádrapky, aby ich mohli spochybniť. Žasnem nad primitivizmom a zlobou týchto ľudí, ktorí nie že by porozmýšľali o týchto textoch a hľadali v nich hlbšiu podstatu a pravdu, ale už len z princípu, že chcú byť proti všetkému novému, tak budú oponovať a budú stále len proti. Nedokážu sa zamyslieť a zvážiť, či je to možné alebo nemožné, či v tom môže byť pravda alebo nie, ale rovno to odsúdia už len preto, lebo to píše Laura. O tom, že by Laura mohla byť Božím prorokom, to ani náhodou, lebo si myslia že prorokom mohol byť len Ježiš Kristus a pár ďalších, nebudem menovať. V žiadnom prípade nechcú pripustiť, že by Pán Boh mohol aj v dnešnej dobe zoslať na zem proroka, ktorý by hlásal nové tézy, myšlienky, ktoré by naprávali tie staré, skostnatelé a cirkvou zmanipulované. Títo ľudia nedokážu myslieť, prijať nové veci preto, lebo sa boja neznámeho, nového a pokrokového. Keby celé ľudstvo uvažovalo ako títo, tak dodnes veríme, že Zem je plochá a nie guľatá a Slnko obieha okolo Zeme a nie naopak. Podľa mňa sú to primitívi, ktorí nedokážu prijať nič nové ale s veľkými papuľami označujúci každého človeka s novátorskými myšlienkami za riadeného satanom. Názorným príkladom myslenia a konania takýchto zloduchov je samotná ich kresťanská história, keď pri vzniku kresťanskej viery ako tu už na stránke bolo písané takíto ľudia prenasledovali kresťanov a pribili na kríž Krista ľudia z jeho vlastného národa. Až pár storočí po jeho smrti ho začali uctievať a pokladať za Boha, lebo to začalo týmto zloduchom pasovať do upevnenia ich moci a odklonu cirkevných oviec od pravej viery v jediného Boha. Kristus ktorého predtým ich generácie ukrižovali, im zrazu padol vhod za účelom prekrútenia a domýlenia myslenia celého národa. Ľudia ktorí odsudzujú Lauru ako Božieho proroka v dnešnej dobe (chvalabohu nemôžu ju ukrižovať) by mali myslieť na tú možnosť, že o pár storočí ju možno a dosť pravdepodobne ľudstvo bude uznávať ako to bolo v prípade Ježiša Krista, tiež Božieho proroka. Dnes im na Laure vadí všetko, ako vadilo ľuďom im podobným za Kristových čias, ktorí ho vtedy popierali, ukrižovali, kresťanov a ich vieru prenasledovali. Situácia a veci ktoré sa dnes okolo Laury dejú, je až neskutočná paralela so situáciou za kristových čias. Viem o mnohých ľuďoch, ktorí začali Bohu a Laure veriť, viac ako cirkvi nazvem ich SYMPATIZANTAMI LAURY. Títo sú tak isto odsudzovaní, dokonca aj vlastnými rodinami ako sú rodičia a aj iná blízka alebo vzdialená rodina. Lebo prestali chodiť do kostola, uznávať Krista za Boha a klaňať sa sochám Márie......Celé rodiny ich odpísali a v niektorých prípadoch dokonca znenávideli len preto, lebo milujú a uctievajú jediného Boha, dodržiavajú desatoro Božích prikázaní bez potrebnosti chodenia do kostola, bez potrebnosti uznávania cirkvi a pchania svojich ťažko zarobených peňazí do vrecák už aj tak dosť vyžratých farárov. Pritom dnes je sloboda vierovyznania, každý môžeme veriť ako chceme a v čo chceme, to ale oni nerešpektujú. Na druhej strane sympatizanti Laury vlastnou rodinou odsudzovaní a nenávidení nenútia túto svoju rodinu na ich vieru, nezakazujú im chodiť do kostola a okrem toho, že im vysvetlia svoj postoj k Bohu a cirkvi ich „nechávajú žiť.“ Tí ktorých sa to týka a čítajú tieto riadky sa v tom uvidia. Tak sa Vás pýtam milí čitatelia, na ktorej strane je slušnosť, charakter a česť? Sympatizanti Laury neovplyvňujú slobodnú vôľu druhých. Zatiaľ čo oni sami žnú od svojho okolia odsudzovanie, nenávisť a zlobu. O čom vlastne tá cirkev a jej veriaci sú? Ako sa zvykne hovoriť a v pravde aj tak je: HISTÓRIA SA OPAKUJE. Kresťanov prenasledovali a Krista ako proroka na kríž pribili vlastní Židia z jeho národa a tí najviac. Lauru odsudzujú, ponižujú a ako proroka popierajú tiež vlastní Slováci z jej národa a tiež najviac. Ľudia rozmýšľajte, tí čo Lauru odsudzujete a ponižujete, aby sa Vám náhodou nestalo, že po Vašej smrti sa Vás na druhej strane Pán Boh opýta: Prečo si ponižoval a zatracoval môjho proroka Lauru, ktorú som Vám poslal na Vašu Zem, aby Vám otvorila oči, priviedla Vás k rozumu, aby sta sa neklaňali pápežovi, ale mne ako Bohu, aby Vám odhalila skazenosť Vašej cirkvi ktorej ste tak slepo verili a počúvali ju? Čo potom Bohu Vaša duša odpovie? Nevedel som? Nerozmýšľal som? Boh Vám môže odpovedať: Preto som Vám poslal ďalšieho proroka na Zem, aby ste vedeli, počúvali a uverili. Nemôžete sa teraz vyhovárať, že ste nevedeli.

Nežiadam Vás o veľa! Nemusíte týmto mojim slovám veriť, jediné o čo Vás žiadam, len trochu porozmýšľajte o týchto riadkoch a neodvrhnite ihneď bez rozmyslu túto možnosť preto, lebo Vám Váš farár v kostole povie, že Laura je satan, alebo sa o tom dočítate na internete. Ľudia rozmýšľajte a dokážte konečne pripustiť tú možnosť, že sa môžete mýliť Vy a nie Laura a nie hneď sfleku a okamžite všetko poprieť a potlačiť bez toho, že by ste čo len trochu nad Laurou a jej článkami na stránke porozmýšľali, ovšem pokiaľ máte čím!!!

 

Komentáre:

 • Oliver

  Pán Vladimír, perfektne a pravdivo napísané. Jasnejšie a zrozumiteľnejšie sa to už ani nedá vysvetliť. Oponenti pani Laury, ktorí tvrdíte že ju ovláda satan, mám pre Vás správu a možno aj novinku. Liečitelia, jasnovidci, okultisti…..ktorí sú riadení satanom, sú zväčša ľudia zámožní, bohatí a „za vodou.“ Všetci do jedného pýtajú za svoje služby nemalé peniaze, čo im zabezpečuje blahobyt a majú aj uznanie od svojho okolia. Keby ste niektorí z Vás oponentov našej pani Laury boli u nej, navštívili ju, zistili by ste že žije skromne a v pokore. Satan dáva svojim prisluhovačom veľké bohatstvo, moc a slávu. Čo u pani Laury ako všetci vieme nenájdete. Toto je znak pravosti jej poslania tu na zemi Bohom požehnaného. Všimnite si aká je bohatá cirkev. To je znak, že je vedená samotným satanom, lebo spĺňa všetky tieto atribúty ako je moc, bohatstvo a sláva celosvetová. Ježiš Kristus keď chodil po zemi, okrem svojho odevu, sandálov a lásky k Bohu nevlastnil ako majetok nič.

 • Valéria

  Pán Vladko pekný článok. Mnohí sú leniví pouvažovať nad skutočnosťami, čo sa okolo deje. Na mnohé veci, ľudí, sme sa ešte nenaučili dívať duchovným okom, všetko berieme materiálne, čo je obrovská chyba nás všetkých. Materiál zaslepuje oči, rozum, potom nerozmýšľame nad skutočnou podstatou, nad BOHOM, sebou a svojou dušou. Kto vlastne som.

 • renáta

  Často ďakujem nášmu láskavému Pánu Bohu, že mi dal pravú a správnu vieru v Jeho jedinečnosť a všemohúcnosť, že moja duša prijala pani Lauru ako posledného proroka, že nie som v radoch tých duševne zablokovaných ľudí, čo veria cirkvi. V radoch tých, čo si nevidia ďalej od nosa, lebo odmietajú pravdu, ktorú Pán Boh odkazuje tu, na Božej stránke pani Laury a dobrovoľne sa vzdávajú večného života v nebi. Alebo si myslia, že Ježiš im pred 2000 rokmi večný život v nebi „vybavil“ svojou smrťou a oni si život na zemi môžu bez následkov užívať podľa vlastných, často zvrátených, predstáv?! Odmietajú, alebo sa smejú zmienke, že toto je očistec, teda príležitosť dostávať svoju dušu bližšie k Bohu. Kde je pre nich Pán Boh teraz?? Myslia si, že sa o ľudstvo zaujímal iba pred 2000 rokmi, keď nám dal proroka Ježiša, ten nech sa o nás postará?! Už Pána Boha nepotrebujú?! Budú prekvapení, keď po smrti stretnú Pána Boha a nie živého Ježiša, ako učí cirkev, pravdepodobne budú lapať po dychu, keď zistia, že sa veľmi mýlili a tu si spomenú, že to, čo na svojej stránke pani Laura, posledný prorok, písala a odkazovala, bola pravda. Oľutujú to? Ak áno, možno bude „trest“ miernejší, ale nie je jednoduchšie začať sa starať o život po živote už teraz? Konečne začať dodržiavať desať prikázaní, modliť sa k jedinému Bohu a prestať sa klaňať sochám?! Je načase začať tvoriť nové dejiny viery, čistej, správnej a jedinej, ktorá nás zachráni od večného zatratenia! Pán Vladimír jasne a zrozumiteľne opísal, kde je cesta, je načase otvoriť oči, aby ste tú cestu našli.

 • Kvetena

  Pán Vladimír, veľmi pekný, pravdivý článok. Nebeský Otecko sa teší určite, že máme tak veľmi rady našu Laurinku - Proroka. Keď som to čítala, slzy mi tiekli, tak precítene krásne napísané. Veď to musí pohnúť každým kto miluje aspoň trocha Nebeského Otecka a vydá sa po tej správnej ceste a nebude veriť na falošného proroka Ježiša, ktorý sa svojou pýchou dostal tam kde sa dostal.

 • Lucia 

  Krásne napísané, je to čistá pravda, smutná, ale pravdivá. Stačí tak málo, aby pochopiť pravdu a to sa len zamyslieť. S láskou Lucia

 • Peter 

  Je to čistá pravda, ľudia a hlavne na Slovensku sú úplne ohlúpnutí cirkevnými lžami, ktoré im vtĺkajú v kostoloch farári a tak podporujú stále cirkev. Tú cirkev, ktorá ničila ľudské životy, prenasledovala nevinných, znásilňovala deti, mučila a upaľovala nevinné dievčatá a ženy..... Je treba sa zamyslieť nad démonom zvaným cirkev a nebiť slepý a hluchý a nemať na očiach klapky, ale treba sa pozrieť realite priamo do očí a pochopiť že cirkev je diabol a napáchala už toľko zla, že aj 2 svetová vojna je oproti tomu slabý odvar. Satanom riadení sú tí, čo znásilňujú nevinné deti, mučia ich a zabíjajú a pritom si žijú v luxuse a bažia po moci a to je celá katolícka cirkev na čele s pápežom. To je skutočný satan a satanom posadnutí cirkevný hodnostári čo páchajú takéto zverstvá a treba ich odhaľovať a prísne trestať. Oko za oko, zub za zub. Tak sa zobuďte a prestaňte útočiť na pani Lauru, posledného Božieho proroka na tejto zemi, lebo nebyť pani Laury, veľa ľudí by bolo neuzdravených, chorých a nešťastných. Len si prečítajte, ako píšu Boží bojovníci na tejto krásnej Božej stránke, na prvom mieste je pre nich Pán Boh a milujú ho a vzdávajú mu chválu, na rozdiel od vás katolíckych oviec, čo len farárom do zadku sa pcháte a bezcenným soškám sa v kostoloch klaniate.

  Pán Vladimír krásne a pravdivo napísané, aj Oliver, Valéria, Renátka, Kvetena aj Lucka, krásne reakcie na Vladimírov príspevok. Teším sa, že je nás stále viac a viac Božích bojovníkov a tak pomáhame Pánu Bohu a aj Pani Laure zlomiť cirkevné putá a zlo, ktorým cirkev rozhodne je.