Láskavosť odoslaného Božieho slova dušu každú Boha milujúceho čitateľa tejto Božej stránky, nech hladí lúčami odovzdanej k jeho duši Božej lásky.

22.05.2014 11:40

Láskavosť odoslaného Božieho slova dušu každú Boha milujúceho čitateľa tejto Božej stránky, nech hladí lúčami odovzdanej k jeho duši Božej lásky.

22.05.2014 

Poznanosť duševného tvojeho mena moja Božia tvár veľmi dobre pozná a vidí počiny aj tých tvojich najtajnejších do skutku naplnených myšlienok a vedz každá duša tá, do ktorej láska k láskavému Bohu sa nestáva v duši uzamknutá ale letí do sveta šírená všade tam kto nepozná Boha, že nikdy nebude takáto odvážna duša v Božej odmene zapomenutá. Všetky vy duše tie láskavé, do ktorých duševného vnútra boli všetky odkázané moje Božie postuláty cítenosťou vašich duší ako nezameniteľnou a Božou pravdou vstrebané a chápané ako nemenná pravdivá skutočnosť, lebo Boh odoslal toto slovo ku mne cez Laurin duševný príjem sa nachádzate objatosťou otvorenej Božej náruče priamo v jej centre z dostávanej vyžarovanej ktorej sily, vašu dušu vernú mojej Božej láske do každého dňa živím, od vyživenosti ktorej nadelenej od tvojeho Boha patriť bude láska moja tebe v každodennej ochrane mojej Božej.  Za vašu duševnú odvahu bez strachu hájiť Božiu pravdu a neutiecť zbabelo do skryta myslením tým, že mňa sa osočovanie duševného postu Laury netýka, veď nech si jej dušu ochraňuje samotný Boh, veď keď Bohu slúži, nemá sa čoho báť a ja ostanem radšej v utajení, aby som nebol odhalený že milujem neviditeľného Boha, čo dostáva Laura v svojej predurčenej postovej úlohe Bohom cieľom napĺňať. Ak poznanosť Boha budete šíriť do sveta a bez cítenej hanby ďalej, ak zasievať do duší nevercov budete otvorenou svojou rečou semienko náuky o Božej existencii, ak svojeho Boha dokážete bez hanby a bez strachu, že pred svojim okolím najbližším ostanete sami a nepochopení hájiť v zviditeľňovaní všade tam, v dušiach ktorých vládne nekonečná tma, ak za svoj celý život získate na moju Božiu vieru čo len jedného jediného neverca, tie zásluhy do ktorých bude odmenená tvoja duša od Boha nedokážeš ani v silnej matematike spočítať výškou jej cifier. Do dôkazu mojej existenčnosti Božej oko žiadneho človeka moju tvár nemusí vidieť a stačí sa len dôkladne rozpozerať okolo seba, zdola až nahor, čo tvoju dušu v kráse obklopuje vytvorené samotným Bohom ku láske odovzdanej všetkým dušiam celej zeme. Poručenosť odkázaného Božieho slova odnášaj do duše každej, do ktorej cítiš že počutie a vstrebanosť Božej hlásanej pravdy potrebuje a za každú jednu Božiu existenciu vyzdvihujúcu dušu duši, v ktorej prebýva len tma voči Božím pravdám odmeňovať budem láskou svojou celý pozemský jej život a nárek v ťažkom jej životnom utrpení vždy premením ja Boh sám na cítenosť duševného jej blaha do každého dňa, nakoľko zámysel každej jednej z vás vidím stovky dlhých vašich žitých rokov späť ako ten obraz, ktorého viditeľnosť si slobodnou vôľou vyberá ako osud ten, ktorý chcete vidieť pre seba ako šťastie do naplnenosti ktorého vašej životnej cesty požehnanie svoje vložím, ak kráčanosť cesty po ktorej bude tvoja duša kráčať nebude v nebezpečnosti stápať tvoje budúce šťastie v premene do zlých duševných jej smerovaní. Zobudenosť vašich duší z nesprávnej viery v modly a premenenej do pravostnej tej jedinej a správnej viery k jedinému Bohu bude životnú cestu každej jednej v Božej nadelenej odmene sprevádzať prítomnosťou neustálou Božej blízkosti pri vás. Zakrytosť duševného pohľadu premieňať začni každá jedna z vás bez obáv utŕženej hanby v každej duši odkrytosťou temného závoja spred jej očí, aby jasom žiarivej jeho krásy vidieť začala existenčnosť svojeho láskavého Boha, čo znamenať pre tvoju dušu bude odmena oveľa silnejšia ako v zásluhách každodenného odriekania modlitieb k tvojemu Bohu. Lebo hodnota čineného dobrého čo len jedného skutku, v ktorom prebudíš nevereckú dušu zásluhou svojej duše, zatieni vo výške Božej odmeny vyrčených desiatky tvojich modlitieb a keď počas celého svojeho žitia na zemi bude duša tvoja konať len dobro a pomáhať v utrpení dušiam utopeným v beznádeji, odmenou takéhoto každého tvojeho počinu bude láska Boha ku tvojej duši zosielaná do tvojeho pozemského žitia ako perlami tvorený a liaty dážď priamo z náruče Boha do obohatenosti tvojeho existenčného bytia dobrým zdravím a šťastím v spojení s duševnou spokojnosťou, čo ako žiaden žiadúci predajný tovar nekúpiš v žiadnom obchode na celom svete, lebo Božia náruč rozdáva v neobmedzenom počte svojich Božích zásob každej jednej duši to, čo si v svojom duševnom konaní zaslúži. A tie duše, ktoré pravidelne čítate všetky odkázané slová moje na tejto Božej stránke, dodržiavate to desatoro Božích postulátov ktoré jediné boli v mojich Božích pravdách cirkvou nezmenené, zobudené zo snenia nesprávneho bez čo len najmenšieho duševného odporu vzdať sa všetkých modiel v kostoloch, sa stávate moje milé a láskavé dietky, z duševnej blízkosti ktorých svoj Otcovský pohľad ani na okamih vo vašej celoživotnej ochrane nespustím. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen. 

Pridať komentár

Kontakt