Kurzovný štýl v uzdravovaní cez fotografický náhľad do vašich tvárí.

21.05.2014 19:54

Kurzovný štýl v uzdravovaní cez fotografický náhľad do vašich tvárí.

Boha zapredávajú títo všetci zvaní liečitelia, ktorí vraj dokážu z fotky človeka čítať jeho osudovosť a získať z pohľadu na jeho utrápenú tvár jeho chorobopis všetkých chorôb, ktorými jeho celé telo trpí. Keď zásluhy v svojej falošnej moci pripisujú sami sebe, keď o sebe ohlasujú že na diaľku odstránia z tela človeka mnoho chorôb, keď dokážu bez vašej potrebnej návštevy odstrániť počarovanie duševné, čomu vy všetci bez zaváhania dôverujete a odosielate z pohodlia svojeho domova vašu tvár tomu, o kom neviete čo činí v skrytosti pred svetom svojou dušou a ľahko prísť môžete do získanosti obrovskej a ťažkej kliatby svojej duše, ktorej záťaž naviazaním kliatby práve spôsobia tí, ktorých v svojej beznádeji o pomoc žiadate hlavne s tým cieľom, aby do počtu množstva verných klientov patrili im vaše nevinné duše, ktorých ďalší pozemský život bude predstavovať jeden veľký neustále narastajúci problém, ktorého žiar hasiť z vašeho bôľu budú práve oni vašim dobrovoľným výberom k ich liečiteľskej moci. Do tohoto liečiteľského umenia sa zapísala táto vaša doba životného obdobia čo najväčšou modernizáciou toho, čo sa vôbec zmodernizovať a pohnúť do zlepšených výsledkov nedá a to sa nazýva pravostný liečiteľský dar získaný v požehnaní od samotného Boha, ktorého naplnenosť neni potrebné v zdokonaľovaní žiadneho takéhoto obdareného liečiteľa do väčších rozmerov rozvíjať, nakoľko Boh nepožehnáva nedokončenosť hodnoty žiadneho svojeho diela a liečiteľ, ktorého dar je požehnaný od samotného Boha nepotrebuje znalosti pozemskej múdrosti vlastniť, lebo tie už boli poslané do jeho duše a stačí ich len deň po dni na pomoc druhým zo svojeho vnútra vyťahovať. Keď zlomenosť duše niesť bude snahy vaše do návštevy liečiteľov najskôr pokľaknite pred mojou Božou tvárou o pomoc v svojich prosebných slovách, aby bola smerovanosť vašich krokov nesená do pravostného liečiteľa darom požehnaným od Boha a nie do farizeja vo falošných jeho pohnútkach a až potom pátrajte a hľadajte pre svoje telá a duše liečiteľskú pomoc, do navedenosti ktorej vašim dušiam cesty smer správnou intuíciou ja Boh sám pošlem, ale zastavte určite svoj neistý krok do liečiteľov všetkých, ktorí zámerom svojich skrytých pohnútok pýtajú od vás fotku do ktorej vložia pečatnú bodku zástavy vašeho šťastia a duševnej slobody vrhnutím do kliatby, keď to čo vidieť nedokážete svojim pohľadom vy duše všetky, tak ja váš Boh áno a dôrazne vás všetky varujem týmto odoslaným cez moju dušu Lauru týmto svojim Božím slovom, aby ste neskákali do pekelnej vatry v svojej nevedomosti ako nevedomé deti, ktorých dobrý rodič od cítenosti spáľu jej nebezpečnosti už poučil a proste každým dňom najviac moje Božie meno o pomoc pre každý váš duševný či telesný problém, lebo nikto nedokáže tok vašeho trápenia zastaviť v takej sile, tak rýchlo a tak neopakovane viac ako ja Boh sám a preto najviac spoliehajte na pomoc Boha ako na pomoc mena velehlasného akéhokoľvek liečiteľa.
Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen. 

Pridať komentár