Krst.

24.02.2013 15:36

Krst.

Mária | 24.02.2013
Drahy pane Boze a draha pani Laura, velmi rada by som sa chcela spytat na nazor krstu v kostole.
 

Božia odpoveď:
Bohatstvo učené cirkevnými hodnostármi získané v ich duše nevinnej pokrstením ani jedna duša v zásluhe žiadneho kňaza nedosiahne nakoľko kňazský kompilát zamenil tento dôležitý dávnou dobou cez vklady slov prorokov cirkevný post do ich moci za veľkoobchodný podnik z ktorého profituje cirkev za dostaný tento cirkevný úkon čo v kňazskej moci žiadneho kňaza Boh v svojej moci nežehná a akou duševnou čistotou sa nekrstená duša dostáva v rukách matky do pokrstenia cirkevným hodnostárom do takej nezmenenej duševnej čistoty o nič obohatenej v jej pokrstení sa vynáša z chrámu von čo znamená že Boh žiaden cirkevný krst pre žiadnu dušu nežehná a ak chcú láskaví obaja rodičia dostať pravostné a účelom sa nemíňajúce pokrstenie pre svoje dieťa stačiť bude keď vezmú obaja dieťa svoje do náruče a poprosia láskavého samotného Boha o naplnenosť pokrstenia ich dieťaťa o čo prosiť budú v danej chvíli spoločnými slovami toho Boha dostaním ktorého vôle dostali naplnenosť duševnej existenčnosti svojeho dieťaťa ktoré nepatrí v pravosti vlastníctva ani cirkevnému hodnostárovi ani jeho rodičovi ale tvorcovi jeho života a to samotnému Bohu ktorému duša aj telo tohoto nevinného dieťaťa patrí do ktorého začiatku nového života dokáže len on sám jediný pokrstenie priamo z nebeských výšin poslať svojim požehnaním Božím jeho duševného do telesnej schránky vkladu a aj on sám Boh jediný má to stanovné právo prekrývajúce v ničotnej a zbytočnej tejto krstiacej službe cirkevných hodnostárov do ktorých cirkevnej snahy získanej cirkevnými tradíciami sa tento ich cieľ míňa naplneným účinkom keď Boh nevkladá v ich cirkevný krstiaci akt požehnanosť odriekaných a neúčinných pre dušu dieťaťa slov celkom bezvýznamných. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Treba slová tejto prosebnej modlitby do Božej blízkosti odoslať:
Láskavo Otče náš Bože dobrotivý zošli duši mojeho dieťaťa v tejto chvíli jas svojich Božích lúčov Božieho svetla tak žiarom silným že dotykovosťou ich stretu s jeho dušou bude od tejto chvíle po celý svoj život požehnaný Tvojou Božou silou od ktorej vstrebateľnosti bude v svojej duši celý život človek dobrý a Boha milujúci. Amen. A do čela dieťaťa zapísať rukou znamenie kríža dostaného symbolu Božieho pokrstenia. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár