Kroky omylov tohoto sveta v prijatých falošných proroctvách.

05.05.2020 22:02

Kroky omylov tohoto sveta v prijatých falošných proroctvách.

Keď v svojom príchode Veľká noc prichádza, tak tvár moja Božia ostáva smutná nad nepoučenosťou a hlupotou celého vašeho duševného sveta, v ktorého predurčenosti sa zánik celej vašej pozemskej zeme blíži a nechce tomuto Božiemu varovaniu v hroznej jeho predstavenej scenérii dať za pravdu nik, keď ešte aj tí, čo v svojich mocenských snahách získať slávu svojeho mena v odkazovaných falošných svojich proroctvách k vašej existencii na zemi boli a aj sú doteraz oslavovaní, ako renomovaní vkladom k ich postu svetom proroci, čo sa ale stáva veľká z ich duší zrada, keď meno tej, ktorej svetu som do spásy vašej zeme poslal, mnoho z vás aj keď vstrebávajú z jej duševného príjmu moje Božie rady neuznáva a nejeden pobavený je, čo sa dozvie od tej chudery, ktorá vraj s menom Boha komunikuje, ale v tomto nesprávnom smere svojeho myslenia sa všetci tí, čo hania moju Lauru veľmi mýlite, do sily ktorej schopností môže byť ešte aj váš život zachránený, čo do tejto doby popierate svojou nevierou a všetci tí, ktorí dušu Laury dieťa moje zoslané na túto zem spasiť svet poznáte, nevkladajte svoju hanu do jej mena, čo ona nepočuje ale ja Boh každou dušou vyslovením, načo dávajte pozor, keď jej duševný post do každého dňa svojou veľkostnou silou chránim a bdiem v bedlivosti svojej neustále a zradná takáto duša, obraz ktorý duši Laury vkladá svojim hlásaním o podvodnej jej tejto nezaslúženej funkcii v komunikácii so samotným Bohom, spravodlivosťou svojou v pokračovaní jej nesprávnych snáh potrestám, lebo právo súdiť vlastním v svojej moci len ja Boh sám, do silnej právomoci ktorého postulátov, nedovolím žiadnej duši vstupovať ich narúšaním. Pokľaknite dnešný deň v svojej láske a pokore ku mojej tvári Božej všetky duše, aj dni ďalšie plynúce sväťte existenčnosť Boha a klaňajte sa len jedinému v láske cítenej a úcte mojemu Božiemu menu, čo odmeňovať budem pre všetky takto činiace duše oslavnú procesiu, vyslyšanosťou všetkých ich prosebných slov v trápenosti ich duševnej a ak dokážu prijať moju Božiu existenčnosť ako jedinú a tú správnu vieru, budem pri ich dušiach ochrannou strážou svojou neustálou vždy stáť a prenášať ich na svojich Božích rukách v odľahčení tiahy duše aj tela, cez ťažké životné ich obdobia, v ktorých príchode nedokážu od duševnej tiaže ani na vlastných nohách stáť. Bráňte moju Lauru od duševných útokov tých, ktorých sila jej veľkolepých schopností dostala do nesmiernej závisti, keď to čo knihy nepíšu, získava z mojej božej vôle, v dare čerpať z knihy Božej, písanej Božou rukou zvanej Akaše, ktorej vklad dostáva uschovaný v korunnej čakre svojej a všetky odpovede na vaše tázanosti odoberá z tejto Božej knihy pravdy, do náhľadu ktorej dostal len jej duch jediný vstúpiť a čítať tie texty, ktoré mu Boh dovolí zozbierať a odoslať k duši tej, ktorá ich zdroj v informácii potrebnej počuť potrebuje, čo znamená, že aj keď sa moja duša Laura nesie v mojej výchove Božej, čo bol môj Boží v predstihu jej duševného ešte začiatku tejto postovej cesty cieľ, nesmierne skromná a pokorná k mojim odovzdaným Božím darom k jej duši danostiam, považujte jej najmocnejší post na celom svete za Boží dar, pre celú vašu duševnú existenciu duševného vašeho bytia, do prežitia ktorého vaše duše bude ešte Laura v svojej vnútornej, ešte skrytej sile pred celým svetom zachraňovať, načo ešte príde čas vašeho ďakovania za vašu záchranu. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.