Kratšia noha dieťaťa spôsobená nedobrou vstrebateľnosťou vápnika z potravy.

16.12.2013 10:56

Kratšia noha dieťaťa spôsobená nedobrou vstrebateľnosťou vápnika z potravy.

Otče Bože dobrotivý dostaň všemocou svojej Božej sily zárodok do tela našej dcéry dychom svojich Božích úst tak hurikánom sily silný, že dokáže celá jej telesná schránka z každej prijatej jej ústami potravy vyžmýkať a dobre vstrebať všetok vápnik v jej obsahovom zložení nikdy viac jej telom nevylúčiteľný z neho von, čoho výsledkom začne v prerušenosti dobrého rastu jej noha takou rýchlosťou dorastať, akou nenasýtenosťou a hladom  za chýbajúcim vápnikom bude jej telo tento  minerálny zdroj v narastajúcej rýchlosti deň po dni vstrebávať. Milujeme Ťa Otče Bože a vrúcne Tvoju všemocnú Božiu tvár o navrátenosť zobudenej sily k nárastu dĺžky nohy našej dcéry prosíme a vieme, že vo vôli Tvojej všemocnej a láskavej slová našich úprimných prosieb k Tebe odoslaných do nebeských výšin určite vyslyšíš, za čo Tvojej Božej vďakou našich duší pomoci Ti obaja sľubujeme, že tá duša ktorej telo uzdravíš navždy bude patriť svojou láskou len k Tebe našou výukou k jej duševnému poznaniu, že kto jej choré telo uzdravil bol nie lekár, ale láskavý a všemocný Boh, ktorého veľkoleposti ju budeme učiť každým dňom vzdávať hold len jedinému Tvojemu Božiemu menu a nikomu na celom tomto našom pozemskom svete inému. Amen.