Koncentračné tábory.

01.05.2020 23:00

Koncentračné tábory.

Monika D. | 13.05.2013
Drahý Bože, drahá pani Laura, odpustite, no mám ešte jednu otázku, ktorá ma už dlhšie trápi. Prečo umierali práve Židia v koncentračných táboroch, keď je ich viera Bohu najbližšia?
Ďakujem.

 

Božia odpoveď:
Bolo toto vašim dušiam nepochopiteľné zahubenie práve tých ľudí, ktorí dušami jediného pravostného Boha vierou svojou celý svoj život uctievali spôsobené zakorenenosťou skazonosného semena do hĺbky ich duší, nehľadiac na ich vieru, ktorá bola správna a do modiel nevkladaná, ktoré začalo prerastať v dodržiavanosti všetky Božie postuláty a volá sa to získavanie veľkého bohatstva ukradnutosťou pozemských základných materiálnych potrieb všetkým tým, ktorých doslova okrádali v nadelenosti ich chudoby, čo nieslo k Bohu Boží nesúhlas voči ich zlým skutkom, ktoré však netrvali dĺžkou jeden deň, ale dlhé roky a vlastne celý ich židovský duševný život, keď aj svojeho jediného Boha uctievali, tak pokľakávali len pred mojou Božou tvárou. Prosili sebe len úspech a bohatstvo, ktoré som do ich bytia aj požehnával za ich pravostnú lásku a vieru v meno moje jediné Božie, čo ale nemohol som ponechať v plynulosti času bez odvety mojeho Božieho trestu, keď uvidel som, že za bohatstvo, ktoré som požehnával ich židovským dušiam doslova v plných priehrštiach, dokázali zabíjať nevinných, znásilňovali cudzie ženy, ktoré boli ich dlžníkmi bez hanby, hoc by sa ich dlh v svojej nepatrnosti ku ich bohatstvu dal aj bez čo len jednej slzy ľútosti odpustiť. Keď smilnili za dary, ktoré som ich dušiam požehnal cítenosťou svojej nesmiernej moci nad ostatnými a doma svoje ženy čakajúce túžobne na ich návrat do ich láskavej ženskej náruče hanili a potupovali každý deň. Každá jedna duša, ktorá miluje svojeho Boha, verí v jedinečnosť Jeho existencie, na to aby ju Boh miloval musí dodržiavať aj zákony Božie cez skutky činené počas svojeho života, lebo keď toto nedokáže stratí lásku Boha a jej viera nie je pravá. Božiu lásku si celý židovský národ zapredal a nechal vziať za mamon a skutky páchané voči Božím zákonom, aj keď bola ich celosvetová viera jediná pravostná, smerovaná len k Bohu. No toto pošliapali až do svojej krvi, keď zneucťovali Božie meno zlými svojimi skutkami skoro každý jeden deň a preto sa Boh rozhodol svojou Božou vôľou, že ukončí toto ich duševné upadanie v každodennom ich hriechu a zasadil do ich životov ten smer, len v opačnom poradí na aký boli zvyknutí. Keď nie pred nimi kľačali ľudia dlhujúci peniaze prosiac o zmilovanie a odpustenie dlžnej čiastky, ale oni kľačali pokorovaní a potupovaní prosiac o svoje holé životy, ktoré som im zachrániť nechcel a preto tie plynové popravy a masové genocídy židovského národa, lebo to bola moja vôľa a jediná cesta záchrany pre ich skazené duše. A tí čo počtom povedané len hŕstka ako židia prežili koncentračné mučivé tábory, mali Boha na svojej strane neustále, čo aj každým dňom cítili. Keď pred ich pohľadmi ostatných do hláv na počkanie strieľali a na nich guľka akoby náhodou nevyšla. Alebo v hlbokých zákopoch plných mŕtvych tiel, do ktorých skoro všetkých nehybné telá ešte ranu istoty len zo zábavy ich tyrana dostávali, takéto duše do mojej Božej láskavej náruče som zovrel a ani jednu, ani náhodná letiaca guľka v jej bezvládnosti nezasiahla a tí, čo prežili masaker židov, boli Bohom samotným v Jeho Božej vôli zachránení od krutej smrti, lebo vo svojom celom živote nepestovali v svojej duši prázdnu vieru bez skutkov láskavých, činených svojim blízkym a doteraz mnohé duše zo židovských popravných masakrov žijú, lebo Boha milujú aj naďalej, cez všetko prežité svoje životné trápenie a dodržiavajú všetky Božie prikázania nezatrpknutí k celému svojemu životu. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.