Kóma spôsobená trápením duše v živote, ktorá sa nechce vrátiť späť do tela.

24.03.2015 11:31

Kóma spôsobená trápením duše v živote, ktorá sa nechce vrátiť späť do tela.

Bože do tejto prosby duše mojej  sa láskou k Tebe utiekam o pomoc, ktorú do záchrany duše tejto ženy (muža) pýtam. Láskou svojej duše korunovanú vierou v Tvoju pomoc slovom tejto modlitby odriekaným sa s dôverou k Tebe utiekam o pomoc do záchrany života tejto ženy, ktorej sa slzavému životu pozemskému vrátiť duša späť do tela nechce. Do každého dňa sa Bože duši tejto svetlom svojim vzďaľuj, keď čas do jej smrti Tvojej vôli nepodlieha. Svetlom svojim cestu do tela jej pozemského ukazuj, ktorú sprevádzať dobrí anjeli budú do  Tvojho príkazu. Bože do odpustenia dostaň každý hriech, ktorý dušu jej zaťažil týmto trápením pozemským, ktoré sa slzami jej života ukazovalo do každého dňa, ktorý sa už jej duši žiť nechce. Sám Bože duši jej pošli toľko svojej sily, koľko trápenia od života spôsobilo jej duši nechuť žiť svoj život na zemi. Slnko svoje jej duši pošli, ktorého žiar lúčov sa do túžby žiť život na zemi ukazovať bude. Láskou svojou Bože odpusti tejto duši karmický trest zaťaženia z dávnych životov, ktorým sa skrz trápenie pozemského života duša jej  očisťovať musí. Do tejto prosby Bože svoju dôveru v Tvoju pomoc vkladám dušou svojou a sľúbenú odmenu vrátením duše zblúdenej do tela späť slovami vďaky odosielať len Tebe Bože celý život budem. Keď dobrý Bože svoje vyslyšanie tejto prosbe duše mojej dáš, slávou nebeskou sa do vďaky za pomoc len Tebe ďakovať duša moja bude. Amen.