Kolosálnosť veľkostnej ochrannej sily, postavenej Bohom do krížovej obrazovej ukážky, zostavenosti pravostného obrazu krížovej majestátnosti.

07.02.2020 18:41
Kolosálnosť veľkostnej ochrannej sily, postavenej Bohom do krížovej obrazovej ukážky, zostavenosti pravostného obrazu krížovej majestátnosti.

28.12.2013 

Boh zapečatil do tajomstva zobrazenia kríža veľkú ochrannú moc, získanosťou od ktorej spadáva moc pekelného zla za tie najnižšie hranice jeho dotykovosti pôsobenia na duše vo vašom svete. Krížová zostavenosť Bohom vytvorená sa v geometrických jeho súradniciach presného uhlového postavenia, nesie v svojej veľkostnej sile ako príkladom pyramidálny vašemu chápaniu doteraz nepochopený a neprebádaný objav, v posielaní sily chorým a nevládnym. Do zastavenosti každého útoku zla slúži svojou od Boha žehnanou mocou znamenie kríža, ktorého keď priamosti smeru útočiaceho zla zamierite na jeho neviditeľnú obrazom, no cítiteľnú dušou vašou v smere tvár, odnesené bude Božou žehnanou mocou od vás do ďalekých pekiel spätným návratom. Bolo umučenie Krista činené na drevenom kríži z toho duševného smerovania duší tých, ktorých záujem bola jeho telesná smrť, aby začiatkom prichádzajúcej svojej smrti, obkolesovaný množstvom pekelných tieňov, nepodľahol ich okupačnej moci a neostal v ich mocenskom zajatí, keď od cítenej ukrutnej telesnej bolesti, slabli všetky jeho zmysly a duša prepadala beznádeji z hrôz páchaných na jeho mučené telo najatými vrahmi, ktorí ho zabíjali s obrovskou chuťou a radosťou útrpne a pomaly, čo sa nerobí ani zveri, a v takejto duševnej chvíli okolo duševnej blízkosti takéhoto nesmierne trpiaceho človeka, satan svoj odvážny a útočný pekelný konvoj posiela, aby získal dušu pre ciele svoje v pokúšaní svojom, aby zastavila vieru v svojeho Boha, keď nikde Boha v jeho blízkosti duše niet, čo satan v útočnosti svojej ako získať dušu Krista do svojeho pekla dobre vedel a vnášal k jeho duši bezmocnej takéto myšlienky počuté zlé, aby do duše Kristovej navždy z hĺbky jej odobral Boha poznaním a lásky cítenosť z nej zastavil, čo neostalo ako bohapustosť v Ježišovej duši od satanskej útočnosti, lebo bol pribitý na obrovskom drevenom kríži, sila ktorého vyžarovaná zasahovala atak satana do slabostnej sily, nikdy naplnenej cieľom jeho útočnosti, lebo Boha láskou svojou v čistom predsmrtnom myslení vrúcne prosil o pomoc v získanosti sily od nájazdov satana, ktorého moci podľahnúť nechcel dušou nikdy a zomieral slovom Boh neustále vloženým na perách, a bol to Boží hrdina, ktorý veľkosťou svojej duševnej lásky na sklonku života pred samotným Bohom priznal, že ani telesnej smrti sa nebál tak ako toho, že jeho ubolenú dušu odchytí satan prenosom do pekla a navždy stratí lásku svojeho dobrého Boha a zamenil svoj strach pred telesnou smrťou, za strach pred navždy stratenou láskou Božou, čo Boh odmenil na sklonku jeho existenčného bytia duševným jeho vykúpením za všetky napáchané duševné jeho schybenia omilostením Božím a prijal s láskou jeho duševný príchod do kráľovstva svojeho nebeského, odmenou duševnej pokory a cítenosti jeho duševnej lásky k svojemu Bohu, ktorého na sklonku svojeho života nezapredal za úskočné nástrahy satana, do obrazu ktorých sa v ukrutných bolestiach pozeral a stačilo iba na svojeho Boha zabudnúť na chvíľu, ale navždy, a bola by duša Ježiša putovala smerom do pekla ďaleko od Boha, čo sa však nenaplnilo! Kríž dostáva od láskavého Boha tú najväčšiu ochrannú moc pred útokmi každého zla, čo pre vaše duše to znamená, aby váš príbytok všetci ste od pekelnej moci chránili vstavenosťou kríža do každej komnaty ktorú obývate vašou celou rodinou a pre požehnanú jeho veľkú ochrannú moc, dokáže odrážať príchod pekelných očiam vašim neviditeľných tieňov takou svojou neviditeľnou vyžarovanou palebnou silou, že zapaľuje neviditeľnosť ich pekelných tiel, v premene do navždy neškodného prašného popola, Bohom žehnanou silou jeho krásnym krížovým tvarom. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.