Každodenný váš odvážny pohľad do zrkadla, za pozadím ktorého temnota svoju pekelnú silu mierenú proti vašim dušiam ukrýva neviditeľnosťou svojou.

04.02.2020 09:09

Každodenný váš odvážny pohľad do zrkadla, za pozadím ktorého temnota svoju pekelnú silu mierenú proti vašim dušiam ukrýva neviditeľnosťou svojou.

28.12.2013

Za odrazom vašeho obrazu zrkadlovej ukážky vašej tváre svoju blízkosť pekelná sila ukrýva, lebo zasahuje v svojej pekelnej snahe duše najmä oslabené v duševnom obale a dostáva nesenosť každodenného ich myslenia do nesmierneho oslabenia, zárodok ktorého môže časom vyústiť do duševnej poruchy, čo pre poznanosť vašich duší to znamená, aby nestavali ste tiene zla ukryté v pozadí zrkadiel do miestností v ktorých spíte a nepoznáte, čo za veľké nebezpečie ste si nasťahovali do svojej lóže, keď poznanosť temnoty cíti duševný obal u trápenej a oslabenej duše preťažením oslabený, zastane svoju neustálu blízkosť dostanú za zrkadlovým chrbtom, v ktorom sa usídli ako v domácom prostredí a nočným časom, keď takáto duša sladko spí odnáša jej krásne sny a nahrádza ich nočnými desmi svojimi pripravenými scenármi, čoho následkom takáto duša zobúdza sa každým ránom ešte viac znavená ako keď do noci líhala, čo uberá na jej nielen telesnej ale aj duševnej sile a predpríprava oslabenosti celého jej duševného vnútra sa do akcie rozbehla v temných snahách cez brány pre vaše poznanie neškodného zrkadla, čo ale sa nesie veľká mýlka, nakoľko odraz každého zrkadla odzrkadľuje tvár temného pekla nasťahovaného do vašeho zrkadla do cieľov zastaveného vašeho šťastia. Bolo by dobre pre každého, kto má v spálni svojej zrkadlo prikrývať do každej noci jeho odrazovú cestu bielou plachtou, nakoľko má temnota do každého prichádzajúceho večera až po štvrtú hodinu rannú vzostupnú moc a používa každé zrkadlo ako svoju najúčinnejšiu a najsilnejšiu zbraň zvanú priama cesta do blízkosti duše nevedomej, do ktorej ovládanosti myslenia napĺňa svoje ciele útočné. Každé jedno zrkadlo nazvať môžete vstupnou otvorenou bránou pre každé zlo, do pôsobenia ktorého ostáva vaša myseľ ovládaná a ovplyvňovaná vnášanosťou zlého a nesprávneho myslenia, ktorého chod dokáže riadiť temnota do svojich cieľov a vždy keď nazriete tvárou do svojeho krásneho a jasného zrkadla, ktoré neni ani náhodou nevinný kúpený tovar vo vašom obchode, ale vstupná brána do cieľov cestovania za vašou dušou temného zla, okamžite zväčšite svoju obozretnosť do svojeho myslenia, do ktorého mohla nastať už premena okamihom vašeho pohľadu do zrkadla. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Do každého dňa toto Bohu odkázané slovo odovzdajte, ktorého silnými účinkami dokážete temnotu skrytosti úniku priehľadnosťou zrkadla zastaviť pôsobeniu na vaše duše.

           

Ochrana mojej duše pred zlými účinkami zrkadla.

Krok každý kráčaný pred týmto tieňom zla sa nestane temnotou nikdy zachytený do slabosti mojej duševnej a to, čo príkazom Božím vašej blízkosti týmto slovom odkazujem, sa stáva pečaťou nedostupnou ku prekročeniu svojho tieňa za toto zrkadlo, ktoré sa touto chvíľou stáva vášmu pohľadu navždy nepriehľadnou stenou mojej duše. Amen.

 

Komentáre:

 1. Ľudmila | 27.12.2015

  Ďakujeme veľmi pekne PANE BOŽE, že nám pani Laura odovzdala takéto vzácne rady pre naše duše, ako si môžeme pomôcť v tomto ťažkom živote. BOŽE TVOJE rady a pomoc si cením nadovšetko s láskou Ľudmila.

 2. Margita | 27.12.2015

  Srdečná vďaka Pane Bože za vysvetlenie ohľadom zrkadla.
  Pracujem v zahraničí a v izbe v ktorej spím je zrkadlo. Vždy som ho zakrývala na noc ale dva krát sa mi stalo, že som zabudla. V noci som mala strašidelné sny, ráno som naozaj vstala vyčerpaná a so strachom, ale keďže sa vždy ráno ako vstanem začnem modliť rannú modlitbu a ostatné modlitby tak som sa vždy upokojila a deň mi prešiel s pomocou nášho OTECKA vynikajúco. ĎAKUJEM TI PANE BOŽE, že mňa ochraňuješ a informuješ.
  Ďakujem TI Pane Bože za BOŽIU stránku, za nášho proroka pani Lauru lebo bez nej by sme takéto vzácne rady nedostali a naďalej sa vytešovali v čo najväčšom zrkadle.
  Zároveň by som sa chcela spýtať PANE môj ak je to možné, a zaslúžim si odpoveď, môžem zrkadlo aj dobrovoľne rozbiť a vyhodiť?
  Srdečná vďaka Tebe PANE BOŽE aj Vám pani Laura.
  S láskou Margita

  Božia odpoveď:

  Zlovestnej sile svojeho zrkadla nie je potrebné dobrovoľného rozbíjania ale zastavenosť svojeho pohľadu do neho a vždy duša milujúca Boha niesť by mala pred každým náhľadom do zrkadla osloviť svojeho Boha s prosbou o ochranu pred všetkými temnými tieňmi stojacimi za ním, aby tvojej duši neublížili a zároveň svoje telo pokrižovať tým slovom, ktoré vaše duše učil váš láskavý Boh. Bude dobre toto vždy činiť, keď musí tvoja duša nazerať do zrkadla a vzdialiť sa mu čo najskôr vykonaním všetkých potrebných raňajších telesných úprav a nepredlžovať zbytočne čas v nazeraní doň. Amen.

  Margita reguje:

  Pane Bože srdečne Ti ďakujem za odpoveď a ďaľšie informácie ohľadom zrkadla.
  Tiež TI BOH môj ďakujem za každodennú pomoc pri zvládnutí náročnej práce pri chorom dementnom človeku. Tvoja pomoc je nezaplatiteľná. To dokážeš len TY Jediný BOH STVORITEĽ neba i zeme.
  Vďaka patrí aj Vám pani Laura a Vášmu manželovi, pozdravujem Vás a prajem BOŽIE POŽEHNANIE.
  S láskou Margita

 3. miro | 28.12.2015

  Pani Laura prosím nehnevajte sa ak je moja otázka hlúpa. Zaujímalo by ma a otázka znie:
  Či sú nebezpečné aj iné povrchy v ktorých sa veci odrážajú a v ktorých sa vidím (napríklad vysokoleštený čierny nábytok, obrazovka monitora alebo televízie) alebo sa toto týka iba výlučne zrkadla?
  Ďakujem a ak je otázka hlúpa, prepáčte.

  Božia odpoveď:

  Do odrazov z iných ligotavých predmetov nebezpečenstvo vašim dušiam nehrozí, nakoľko táto zlovestná ničivá moc pre dušu vychádza vždy len zo zrkadla, vstupnej brány do blízkosti živúceho pekla. Amen.

 4. Jana | 28.12.2015

  Ďakujeme Otče Bože za vzácne rady, ktoré nám z nebíčka zosielaš. A vám drahá Laura za to, že nám ich vždy s láskou odovzdáte. Neskutočne veľmi si vážim všetko čo pre nás robíte. S láskou Jana 

 5. jaro | 28.12.2015

  Pani Laura nechcem Vás zbytočne otravovať, no ak je možné chcel by som vedieť nakoľko som vodič čo zo spätnými zrkadlami na autách.
  Ďakujem Ti Pane Bože a aj Vám Pani Laura.

  Božia odpoveď:

  Ku spätným odrazovým zrkadielkam bude potrebné činiť takú istú ochranu pre svoju dušu ako u bežných zrkadiel v domácnosti, nakoľko aj toto nepatrné autové zrkadlo skrýva v svojom vnútri temné zlo. Amen.

 6. Katarína | 26.01.2016

  Ďakujem p. Laure za modlitbu proti škodlivým účinkom zrkadla a zároveň aj za vysvetlenie: Rozbité zrkadlo, 7 rokov nešťastia? Odjakživa, od malička, keď som rozbila nejaké zrkadlo, všetci mi hovorili, budeš mať 7 rokov nešťastia! Ešte ani 7 rokov neuplynulo a už som rozbila ďalšie, takže stále nešťastie a popri tom to bolo presne naopak, pretože náš Pán Boh zasiahol vždy vpravý čas a zrkadlo som rozbila, keď som bola malá stávalo sa mi to dosť často. Rozbité zrkadlo-7 rokov nešťastia, neviem kde to ľudia vzali, ale táto veta sa traduje odjakživa, počúvam ju doteraz a určite aj vy, čo čítate tento môj príspevok. Odteraz, keď viem ako to je, budem tým, čo si myslia, že rozbité zrkadlo je nešťastie, vysvetľovať ako to vlastne s tým zrkadlom je, aj keď viem, že mnohí ma určite vysmejú. Ešte raz ďakujem za vysvetlenie p. Laure.