Každodenná vždy dobre vstrebateľná nakŕmenosť vašeho tela potravou.

02.12.2017 10:19

Každodenná vždy dobre vstrebateľná nakŕmenosť vašeho tela potravou.

02.12.2017

Základom dobrej vstrebateľnosti všetkých zjedených pokrmov počas dňa do cieľa nakŕmenosti vašeho hladného tela sa nesie ako najdôležitejší krok odoslať svojemu láskavému Bohu vrúcnu prosbu o požehnanosť pokrmu ktorý idete práve jesť a nikdy netreba Bohu zabudnúť poďakovať za tento potravinový dar, od konzumácie ktorého utíšite svoj hlad a mali ste dostatok finančných prostriedkov na jeho zakúpenie Božou dobrou pomocou na vaše finančné zabezpečenie v takej miere, aby vaše schránky telesné nepociťovali hlad ktorý nedokážu zastaviť chudobou svojeho žitia. Bude toto tá najdôležitejšia cesta do začiatku konzumácie každého jedla, ktorého láskavý Boh ak správnu vašim telom vstrebateľnosť požehná, dokážete z neho získať pre svoje zdravie oveľa viac všetkých vitamínov a zdraviu prospešných látok ktoré obsahuje danosťou od Boha do svojej štruktúry obsahom vloženou, nakoľko s Božím požehnaním každého skonzumovaného pokrmu dostávať bude celé vaše telo v násobení životodárnych látok z neho do poslednej vstrebateľnej živiny, nikdy nevylúčenej z vašeho tela ako nepotrebnej, nakoľko toto zabezpečí do zdravia vašeho váš Boh v svojej všemocnej sile vyslyšaním vašej vrúcnej každej vyslovenej prosby k Bohu o požehnanosť zjedeného jedla do vstrebateľnosti všetkých zdravých telu prospešných látok ktoré obsahuje a žehnanosťou Boha správne vo vašom telesnom chráme spracuje do takej zdravej vstrebateľnej formy, že blahodárnosť liečivých účinkov zjedeného pokrmu dokážete cítiť na svojom dobrom zdraví a duševnej a telesnej vitalite do každej nakŕmenosti svojeho tela viazanosťou k príjmu každej potraviny Božieho jej žehnania liečivých dobre telom vstrebateľných účinkov. Pre správnu vstrebateľnosť každého pokrmu do ktorého dostanete konzumáciu vždy treba okrem prosby Boha o jeho požehnanosť liečivých účinkov jesť nenáhlivo a kľudne, nikdy nie v stoji na nohách ale v sede na mieste nerušenom cudzími ľuďmi, od ktorých môže vaša nakŕmenosť dopadnúť veľmi zle ak sa stravujete vo verejnom zariadení a nedokážete byť neviditeľní závistlivým zlým pohľadom svojich nepriateľov. Vtedy najlepším riešením sa stáva radšej zo svojeho domova do batôžka vložená suchá strava skonzumovaná bez pohľadu toho kto vašu dušu nemá rád a nech by bolo obedňajšie jedlo akokoľvek chutné a zdravo do vašeho nakŕmenia pripravené pokiaľ bude ochutené zlým z očí pohľadom vašich nepriateľov môže byť pre vaše zdravie nebezpečné ak nezastavíte toto verejné stravovanie v prostredí ktoré vám ubližuje naplnenom závisťou, zlobou a hnevom od vašich nepriateľov, od ktorých dochutenosti zlými vibračnými prenosmi do vašeho pokrmu odoslanými dlhou dobou môžete začať cítiť poruchovosti trávenia, nedobrý nadobudnutý pocit nielen telom ale aj dušou po skonzumovaní jedla, nezvyklú oslabujúcu telo znavenosť nečakanú a ďalšie mnohé nežiadúce symptómy svojej nespokojnosti v závodnom pravidelnom stravovaní, do ktorého treba dostať okamžitú zastavenosť ak cítite v obedňajšom kŕmení svojeho tela veľa zlých pohľadov na sebe a veľa ľudí máte takých pri sebe v stravovacom čase ktorí vás nemajú radi a sú blízko vašej duše počas príjmu potravy. Aby vaše zdravie nebolo nečakanosťou prichádzajúcej choroby v dôsledku pravidelného stravovania sa v blízkosti svojich nepriateľov ohrozené a nevstrebávali ste zároveň s prijatými pokrmami aj choroby odosielané zlým ich preneseným myslením nasmerovaným do vašeho taniera, bude dobré riešenie ostať v skromnejšom z domova prinesenom obede do práce počas jeho konzumácie sám očiam nepriateľov dobre skrytý a aj keď vaše jedlo nebude ohriate a chutne pripravené ako v jedálni verejného stravovania, bude pre vaše telo oveľa zdravšie a neobohatené o zlé záškodné vibrácie ktoré v svojom obedňajšom osamotení nebude prijatím žiadneho pokrmu jesť. Zlom nabitý pokrm dokáže vaše telo veľmi rýchlo pripraviť o dobré zdravie, navrátenosť ktorého len ťažko získate späť, lebo toxicita vašej potravy zapríčinená zlými energetickými vibráciami vnesenej do jej vnútra od zlých ľudí meracie diagnostické prístroje pre ich neviditeľnosť nikdy nedokážu odhaliť príčinu vašej telesnej chorobnosti a výslednosť každej diagnostiky v tomto prípade otrávenie pokrmu zlou myšlienkou zostane navždy nevidenou príčinou ukrytou vo vašej duši hlboko a navždy ako usadený toxický odpad prehltnutý vašou dušou takýmto  zjedeným pokrmom a nikdy nestrávený, keď oko lekára dokáže vidieť zvnútra celé detailne len vaše telo pomocou špeciálnych prístrojov ale nikdy nie duševné vnútro na ktoré neexistuje žiaden zostrojený moderný diagnostický prístroj, ale len Boží krátky pohľad do hlbín vašeho duševného vnútra dokáže svojou dokonalosťou náhľadu uvidieť ničivý ťažobný náklad položený na dne jadra každej duše a včas zlikvidovať jeho ničivosť, ak Boha jediného budete v svojom cítenom trápení vždy prosiť o pomoc, ktorej dotykovosťou dokáže premeniť kontaminovaný duševný zárodok do navždy takej premeny, že vo vašom duševnom vnútri bude Bohom zapálený a na ničotný prach premenený, do odnesenosti ktorého zbytkov vaše telo z duše von dostane cez plačúce oči a tečúce slzy. Do nikdy žiadneho pokrmu dostať netreba vstrebateľnosť v zlom cudzom prostredí dlhou dobou a pravidelne napĺňanú, nakoľko kŕmiť budete duševné svoje vnútro zásahom žiadnej ľudskej ruky nezničiteľným odpadom so životu nebezpečnou energetickou toxicitou, do ktorej odstránenosti váš svet nepozná účinný protijed. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen. 

 

Komentáre:

 • Elena | 27.02.2018
  Láskavý môj milovaný Otecko nebeský, veľké ďakujem za Tvoju vzácnu radu, ako vždy pre nás obrovskej hodnoty. Stále sa mám čo učiť, naprávať , ľutovať
  Ďakujem aj vám pani Laura za vašu námahu

 • Jaroslav | 18.02.2018
  Pane Bože aj ja sa chcem poďakovať za toto varovanie ktoré je pre nás viac cenné ako samotná strava. Tvoja láska je nekonečna čo môžme vidieť zo správ ktoré nám posielaš. Milujem ťa, ďakujem za život čo som od teba dostal a odpusť mi doterajšie moje zlyhania.

 • Ďakujem
  Renata R. | 06.12.2017

  Veľmi sa teším každej neoceniteľnej rade milovaný Bože a táto je naozaj cenná . Ďakujem p. Laura z lásky a srdiečka prajem krásny večer.

 • Vďaka
  Simona | 05.12.2017

  Drahý Bože,opäť ti nesmierne ďakujem za túto radu.Dakujem,že sa o nás staráš a pomahaš nám.Tento tvoj odkaz je pre mňa dosť desivý nakoľko sa denne stravujem v reštauráciach.Núti ma premýšľať koľko negatívnych a možno neprajných ľudí je okolo nás..
  Milujem ta

 • Vďaka Ti Bože
  Eva C. | 04.12.2017

  Vďaka Ti milostivý Bože aj za tento vzácny odkaz.Ľudia sú naozaj veľmi zlí,keď závidia a nedoprajú ešte aj to,čo človek dá do úst.Teraz viem,že som robila dobre,keď som vždy v reštaurácii hľadala miesto,aby nikto nesedel oproti nám a nenazeral do taniera, nie vždy to však bolo možné.Drahý Otče Bože ďakujeme Ti za každú radu pomoc a ochranu,ktorú nám dávaš za všetku Tvoju lásku,ktorou nás zahŕňaš.Vďaka Ti Otecko nebeský,že mi tak veľmi pomáhaš aj v tomto ťažkom období bez Teba by som to nikdy nezvládla.Ľúbim Ťa Bože.Vďaka aj Vám pani Laura.

 • Poďakovanie láskavému Bohu
  Gitka | 04.12.2017

  Otecko môj Nebeský, ďakujem Ti za ďalšiu pre nás nesmierne vzácnu radu. Ďakujem Ti za Tvoju starostlivosť a všetkú pomoc, ktorú nám svojou nekonečnou láskavosťou a dobrotivosťou posielaš. Milujem Ťa nadovšetko najviac na celom svete a navždy budem. Ďakujem našej drahej a milej Laurinke za prijatie a odovzdanie odkazu, za jej lásku, ochotu a veľkú obetavosť.

 • Poďakovanie za rady
  Lukáš | 04.12.2017

  Ďakujeme Otče môj Bože za mnoho vecí, ktoré nám objasňuješ a odkrývaš čo všetko nám škodí a ako sa tomu vystríhať. Sú to veci, ktoré by nám nedokázal nik odkryť jedine Ty Otče Bože. Milujeme Ťa pane Bože. Ďakujeme pani Laura za odovzdanie a vynaloženie síl prijať tak dlhý Boží odkaz. S láskou Lukáš a mama.

 • Odkrývanie neviditeľného
  Peter B. | 04.12.2017

  Otče Božinku, ďakujem za to že si môžme prečítať ako sa chrániť tým, že nám odkrývaš veci, ktoré žiaden lekár nevidí, a ani ich prístroje tzv.modernej medicíny. Si náš najlepší lekár, a vždy odkazuješ veci na rovinu. Nič sa nevyrovná Tvojim Božím radám.

 • Vďaka Bože
  daniela | 03.12.2017

  S úctou Ti ďakujem najdrahši Bože za Tvoju starostlivosť v každom smere pre naše duše...Si láska tá najväčšia a najvzácnejšia pre nás všetkých. To krédo na úvodnej stránke nám to približuje..a ja Ťa preto denne prosím o vyslyšanie mojich prosieb a modlitieb, nech láska navždy zvíťazí v mojom domove a v každom z nás..je to láska, ktorá víťazí na všetkých frontoch. Tá láska k Tebe , jedinému nášmu Stvoriteľovi je kľúčom k nádhernému životu a nástrojom na to, aby zlo bolo porazené..milujem Ťa môj Bože navždy a uctievať Ťa budem až do posledného dychu..Lobe Lobe Lobe

 • Ďakujem
  Andrea | 03.12.2017

  Ďakujeme Ti Bože za všetučko všetko .Ľúbime Ťa veľmi..

 • Ďakujem Ti Láskavý Bože
  Marta  | 03.12.2017

  Za ďalšiu úžasnú radu Tebe môj Láskavý Bože ďakujem, chrániš nás najlepšie na svete, keby si tak každý dokázal uvedomiť čo všetko pre nás robíš... Ďakujem Vám pani Laura za vašu prácu,odvahu, Nech vás oboch Boh požehnáva.

 • poďakovanie
  Erika | 03.12.2017

  Bože môj ďakujem za ďalší odkaz od Teba.Iba Ty Nás uchrániš od zlého.Nikto iný.

 • Poďakovanie
  renáta | 03.12.2017

  Veľká vďaka Ti Bože za tieto vzácne rady. Stále sa máme čo učiť a Ty si náš vzácny učiteľ. Ak my - Tvoji žiaci, Ťa budeme počúvať, náš život tu na zemi bude lepší, budeme zdravší, šťastnejší. Odhalil si nám ďalšiu záhadu, ktorá nám pomôže ochrániť sa pred zlom. Veľká VĎAKA, BOŽE! Drahá pani Laura, ďakujem Vám za odovzdanie odkazu. Prajem Vám i pánovi Vladimírovi pokojné dni a pozdravujem vás!

 • poďakovanie
  Monika | 03.12.2017

  Ďakujem vám pani Laura že ste mi umožnila prístup na celú vašu stranku. Som uveličená z toho, koľko je tam veľa dobrých a múdrych odkazov od pána Boha pre naše dobro a zdravie. Ďakujem aj za váš posledný príspevok čo sa týka správneho sa stravovania aby našim telám neublížilo a bolo len na prospech. Fantastické!

 • Podakovanie Bohu najdrahšiemu
  kvetena | 03.12.2017

  Najdrahší môj Všemohúci Bože,len Tebe patrí veľká vdaka za daľšiu odoslanú cennú radu ,Vždy Ti budem dakovať za požehnané jedlo od Teba ,aj matičke zemi ,ktorá nám tieto požehnané dary od Teba vydala, Lúbim ťa veľmi najspravodlivejší môj Bože , s hlbokou láskou ,úctou a pokorou dakujem ! Aj Vám drahá a láskavá pani Laura , patrí veľké bezhraničné dakujem ! Prajem Vám príjemný požehnaný deň, mám Vás veľmi rada

 • Velikánske ďakujem
  Margita | 02.12.2017

  Z celého srdca ďakujem TEBE BOŽEa ďalší odkaz pre nás a aj aj Vám pani Laura ďakujem, pekný a požehnaný sobotňajší večer.
  S láskou Margita

 • Poďakovanie
  Ingrid | 02.12.2017

  Ďakujeme Ti Bože za ďalšiu cennú radu.

 • Poďakovanie
  Antonia  | 03.12.2017

  Prevelkè ďakujem mõj drahý BOŽE za ďalšiu cennù radu pre nás za požehnanè dari zeme ktorè stvojej štedrosti užívame a zaktorè Ti ďakujeme .Vám pani Laura tiež ďakujem prajem krásny požehnaný ďeň

Pridať komentár