Každodenná oslabenosť vašeho zemského povrchu nárastom presily zla nad láskou.

04.02.2020 08:30

Božia odpoveď na otázku istého muža, ktorý ma navštívil a položil Bohu otázku tohoto znenia:

Otče Bože, prečo v poslednej dobe cítime tak veľmi intenzívne útoky zlých síl? Čo sa deje?

 

Každodenná oslabenosť vašeho zemského povrchu nárastom presily zla nad láskou.

Bolo toto spôsobené stratou kôry zemského povrchu, keď sa každý deň stráca ochranná vrstva, zeme ktorou sa ľahko zlo dokáže priblížiť tejto zemi. Touto ochrannou vrstvou sa sila lásky ľudí k Bohu myslí a táto sa každý deň čoraz viac oslabuje slabosťou tejto lásky. Lúče slnka sa stávajú ľuďom viac nebezpečné ako sa kedysi ukazovali a do sféry zeme sa kryt tejto vrstvy tvorený láskou stráca tak rýchlo, že sa zemský povrch Bohom chrániť prestáva, keď láska ľudí k nemu zaniká. Toto zahubenie ochrany zeme zánikom lásky sa stáva korisťou ľahkou silám zla, ktorým sa do cesty k ľuďom žiadna prekážka lásky nestavia. Slovo Božie sa ľuďom tak vzdialilo, ako láska sa stráca z duší koreňami zla zahubená. Svet sa stáva otvorenou bránou pekelným mocnostiam nechránený žiadnou láskou. Každý deň sa stupňujú útoky zla, lebo sa zem stala nechránená zánikom lásky ľudí k Bohu a zánikom lásky vzájomnej. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.