Katolícka cirkev nás všetkých vedie do hriechu svojim učením o trojjedinečnosti Boha.

18.04.2015 23:27

Katolícka cirkev nás všetkých vedie do hriechu svojim učením o trojjedinečnosti Boha.

Katolícka cirkev nás všetkých vedie do hriechu svojim učením o trojjedinečnosti Boha a to tým, že nás učí milovať a uctievať dávno mŕtve telo Ježiša Krista, z ktorého existenčnosti po jeho smrti ona sama vytvorila pre náš svet FALOŠNÉHO BOHA ku ktorému nás všetkých učí a núti sa poslušne klaňať. Pravého Boha cirkev zatienila a zamenila za Ježiša Krista. Nebojte sa ich cirkevnej moci! BOJUJME VŠETKY DUŠE ZA TÚ JEDINÚ A NAJSPRÁVNEJŠIU VIERU NA SVETE A TOU JE VIERA V JEDINÉHO NÁŠHO LÁSKAVÉHO A MILOSTIVÉHO PÁNA BOHA. Nepotrebuje náš svet žiadnu katolícku a ani žiadnu inú cirkev, ale my všetky duše potrebujeme cítiť lásku a ochrannú pomocnú ruku nášho Pána Boha po celý náš život a tieto Božie dary od Pána Boha dostaneme len vtedy, keď Jeho Božiu existenčnosť nezameníme za cirkevnú modlu falošného Boha Ježiša Krista ako nás učí katolícka cirkev. MILUJTE SVOJEHO BOHA A NEPOČÚVAJTE CIRKEVNÉ HLÚPOSTI ako Vás len Kristus nespasí. Je to obrovská lož!!! Spasiť Vaše duše môže len Pán Boh a nikto iný! MILUJTE LEN JEDINÉHO SVOJEHO BOHA A NIKDY NIE JEŽIŠA KRISTA podstrčeného katolíckou cirkvou Vašim dušiam ako zlaté teľa, ku ktorému Vaše duše učí sa poslušne a bez zábran klaňať a túto vymodelovanú modlu slepo uctievať namiesto Pána Boha. KATOLÍCKA CIRKEV NAUČ SA KONEČNE TY SAMA SPOZNAŤ A NÁJSŤ TOHO PRAVÉHO BOHA A KAJAJ SA PRED NÍM ZA SVOJU HRIEŠNOSŤ!!! Snáď budeš mať odpustené.

Mňa Laury sa katolícka cirkev báť nemusíš, veď som len posledný Boží prorok tu na zemi a odkazujem pre tvoje cirkevné uši len to, čo mi káže môj láskavý Pán Boh, ale boj sa Boha, ktorého hnev a Božiu spravodlivú ruku určite pocítiš, ak nezastavíš svoj nesprávny duševný krok a naďalej budeš tvrdiť, že Ježiš je Boh a Boh je trojjediný. Ja na tvojom mieste katolícka cirkev by som ani nespávala, čo sa bude diať s mojou dušou za zradu Boha a v takom silnom cirkevnom poste, aký si si neobmedzený dlhými stáročiami čo sa týka moci, bohatstva a hriešnosti vytvorila pre svet ty sama. Začni katolícka cirkev veľmi rýchlo cúvať, zahoď svoj pestrofarebný talár a hoď rovno do ohňa. Opusti cirkevné rady každý jeden duchovný čím skôr, kým je ešte čas a nebude pre tvoju dušu neskoro a nebuď pripútaný už nikdy viac k cirkevnej moci, bezcennej matérii, ktorej lesk tvojmu pohľadu zatienil videnosť obrazu pravého a jediného Boha, ktorého existenčnosť a jedinečnú dokonalosť a lásku sa konečne nauč milovať! Ožeň sa a ploď deti. Ver, že takýto život nájdením pravého a jediného Boha, plný lásky, rodinného šťastia a pohody sa ti určite bude viac páčiť ako hriešny život za studenými cirkevnými múrmi, bez lásky Boha. Ver tomu katolícka cirkev, že týmto počinom svojim odchodom navždy z cirkevnej zlej a skazenej hierarchie svoju dušu navždy zachrániš od večného zatratenia a získaš navždy lásku svojeho Boha.

Pre katolícku cirkev, s pozdravom všetkým cirkevným hodnostárom, Laura

Kontakt