K duševnej zlobe nepriateľov mojej Laury Boh ja sám toto slovo odosielam.

07.03.2018 18:49

K duševnej zlobe nepriateľov mojej Laury Boh ja sám toto slovo odosielam.

07.03.2018

Do tvojej duševnej trápenosti zo zloby od stránky sekty zastav svoj bôľ v duši, lebo budem veľmi skoro spravodlivý voči všetkým jej zlým duševným aktérom a zastavení budú v svojom šarapatení čoskoro, keď duša tvoja zniesla príkoria a potupy mnoho a duševné tvoje vnútro na lesku stratenej čistoty zašpinené v hneve svojom na všetkých nepriateľov neostalo a ver tomu ako hovoria výsmechom, že tvoj falošný Boh tvoju dušu opustil, okradnem ja tvoj pravý Boh všetky nenávistné ich duše v nečakanom príchode čase o posledné ich šťastie a tomu moja Laura ver, že nastane príchodom pre každú jednu dušu z nich v takom mnou Bohom pre ne nečakanom pripravenom okamihu od tejto chvíle, keď trpezlivosť moju vyskúšali až dosť a zaručujem pre každú jednu dušu zo stránky sekta Božiu spravodlivosť naplnenú a neobíde ani dušu jednu a divadelné predstavenie v ktorého chode budú hercami oni samé, nie dejom fiktívnym ale ozajstnou skutočnosťou naplneným životnou ich prehrou nad tvojim láskavým a dokonalým Bohom, z existenčnosti ktorého vyprodukovali zo svojich úst neexistujúceho falošného hlupáka a chudáka, keď ten ich Boh z kríža ešte nezostúpil aby ich skazené duše zázračnou rukou poláskal, v čo pevne dúfajú a veria že nastane v ich snoch premenené na skutočnosť, lebo takto vyzerá pre ich pohľad pravý Boh, ktorého keramickej chladnej tvári veria že zostúpi na druhý krát na zem a sníme z ich čiernych duší všetko zlo, ktoré celé ich duševné vnútro celkom pohltilo a špiny v ňom je tak mnoho, že nedokáže ani počas života byť očistené v žiadnej ich budúcej snahe konať dobro, keď príde Boží trest na ne čo sa stane takou pravdou nespochybniteľnou naplnené, ako to že ja spravodlivý Boh existujem a nezabudol som na teba moje dieťa, ktoré slúži tomuto zlému svetu najlepšie ako sa dá, do zbytku vypudenej tej najposlednejšej sily z duše tvojej napĺňaš svoje predurčenie na tejto zemi skazenej svedomito, nehľadiac na obrovský výsmech k tvojej duši ubolenej z každej strany, z ktorej ťa fackajú tvoji duševní nepriatelia veľmi dôsledne, aby ani jeden ich zlovestný odoslaný úder náhodou neminul tvoju tvár, lebo keby bol tvoj Boh pravý, nikdy by tvojej duši nedovolil ubližovať ako sa deje v tomto tvojom životnom čase, ktorého zlom do zmeny lepšej ukážky v tvojom živote nastane, ale akonáhle bude toto započaté, osudové karty oboch strán sa otočia opačne a tie duše, ktorých slová lživé a urážajúce tvoje duševné vnútro kameňujú bolestnými a tvrdými údermi presne cielenými svojimi odpalmi, budú opakovane deň po dni cítiť tvoju duševnú bolesť mnohokrát silnejšie cítiteľnú nárazovosťou mojej spravodlivej Božej ruky dopadajúcej až na samé dno každej ich čiernej duše. Láskavé dieťa moje, zvládla tvoja duša toto prenesmierne ťažké životné obdobie plné bohapustého ponižovania a príkoria bez cítenej zloby v sebe voči všetkým tvojim nepriateľom, za čo budeš samotným Bohom odmenená takým darom o ktorom ani ešte nevieš, že tvoja duša nezobudený vlastní a už sa tvojej duši nebudú krutí nepriatelia posmievať, lebo sa budú čo len tvojeho letmého pohľadu nesmierne báť a budú ťa chcieť mať za svojeho priateľa, ktorého priazeň si budú chcieť pre svoje duše uchovať, ale pravdou sa Božie toto odoslané slovo stane do poslednej bodky v tomto duševnom tvojom zápise naplnené a budeš sa len spokojne na celý svet v jeho zlobe usmievať a v sile nadobudnutých zosilnených ešte do väčšej sily od svojeho Boha schopností budeš svojou čistou pôsobiacou mysľou vedieť dokázať upratať spred tvojich duševných krokov cítený v blízkosti zápach temnej sily z každého tvojeho duševného nepriateľa zachytený ako blízke cítiteľné pre tvoje videnie nechcené zlo, ktorého blízkosť pôsobenia dokážeš zapáliť len svojim čistým pohľadom. Pre lásku svojeho Boha kopancami od zloby celého sveta sa stáva uštedrovaná tvoja duša do každého dňa, ale ani na okamih nezatopila si svoje duševné vnútro otázkou kde si môj Boh, nevidíš ako preveľmi trpím zranená dušou tak veľmi, že zdvihnúť svoje duševné telo z pádu na zem nedokážem a činíš z vôle svojeho Boha svoju duševnú predurčenosť aj naďalej, obitá zo všetkých strán pomáhaš všetkým dušiam od ktorých počuješ volanie o pomoc, nehľadiac na svoju duševnú ubitosť, čo ja jediný tvoj Boh vidím ako preveľmi trpíš ale kráčaš tŕňovou cestou bičujúcou tvoje všetky kroky vytrvalo ďalej bez cíteného hnevu vo svojej duši zo zloby svojich nepriateľov, do ktorých bolestných nadelených úderov veľmi tvoja duša trpí, čo dokázala v tej svojej najväčšej získanej pokore pred Bohom ako zlé osudové nadelenie bez najmenšieho reptania voči Bohu prijať a bola toto pre tvoje duševné napredovanie potrebná skúška do zocelenia duševného vnútra a nedotknuteľnosti cnosti tvojej pokory v duši, ktorej sila v tomto období pre tvoju dušu ťažkom nabrala veľkosť obrovských rozmerov, čo budeš do budúcnosti veľmi pre svoju prácu nadelenú darom Bohom potrebovať, nakoľko len s čistotou celého duševného vnútra, nezakaleného ani tou najmenšou špinou prenesenou od zla môžeš byť hodna tohoto obdareného Bohom duševného predurčenia. Boh tvoju dušu miluje a ochraňuje každý deň, dôveruj mojim slovám dieťa moje a kráčaj v svojej ceste ďalej upretým priamym pohľadom neustále na svojeho Boha, ktorý nad tvojou dušou okamihom každej sekundy pozemského času bdie a zachraňuje tvoju dušu pred agresiou všetkých tvojich nepriateľov, do ktorých svoj dotyk Božej spravodlivej ruky nemennosťou svojej Božej vôle pošle, kedy spomalia a zastanú ich kroky a tie tvoje budú pokračovať ďalej v ceste, ktorej smer tvojemu pohľadu ukazuje tvoj milujúci a vždy v tvojej duševnej blízkosti prítomný Boh. Božia spravodlivosť dostane naplnenosť pre duševných tvojich zo sekty nepriateľov čoskoro a kto sa bude z ich trápenia a bolesti smiať navždy, budem ja pre ich pohľad nevidený a nikdy nepoznaný v pomenovaní pravý a jediný dokonalý a prísny spravodlivosťou svojou k ich dušiam zlým Boh, ktorému ich duše patriace toto pomenovanie odovzdať nedokážu, lebo milujú kamennú Kristovu modlu a tú nazývajú svojim Bohom pravým v cirkevných chrámoch pekelnou mocou zaplnených. Touto odpoveďou sa správne prijal odkaz Boží skrz dušu Laury. Amen.

 

Komentáre:

 1. Kika | 26.03.2018

  Ďakujem Ti Bože za to že sa konečne skončí trápenie pani Laury. Veľmi obdivujem ako ste to všetko zvládli pani Laura, nikto na tomto svete by to takto nezvládol. Ste ten najlepší a najláskavejší človek na tejto planéte. Veľmi Ti Bože ešte raz dakujem že sa skončí jej trápenie. 

 2. Marta H. M. | 09.03.2018

  Priznám sa, že som dlhšiu dobu nebola na tej Luciinej stránke, keďže raz pani Laura písala, že už nemáme reagovať na tie Luciine bludy. Po prečítaní, že pani Laura podáva trestné oznámenie som si hneď zapla Facebook... A zostala som zhrozená. Na každý jeden odkaz od Boha, na každé poďakovanie od ľudí Bohu a pani Laure, proste na každý príspevok má Lucia nemiestny komentár. Zhadzuje pani Lauru, uráža, osočuje...Obdivujem pani Lauru, že to doteraz takto zvládala. Ja a myslím si, že ktokoľvek z nás by to už dávno nevydržal a vzdal to. Som rada, že pri nej stojí Pán Boh a dáva jej silu. Veľa z nás urobilo chybu, medzi nimi som aj ja, sklamali sme Boha, pani Lauru, zlyhali sme, ale to čo robí Lucia je už cez čiaru. A Lucia určite to čítaš, tak ti odkazujem, že nevyhráš!!! Vždy zvíťazí dobro nad zlom. Skončila si. Nezačala si si boj len s nami, s pani Laurou, ale najmä s Pánom Bohom. Božie mlyny melú pomaly, ale spravodlivo. Ja mám veľký rešpekt pred Pánom Bohom a bojím sa trestu za všetko zlé čo som urobila, ale milujem Pána Boha a nikdy sa mu nechcem vzdialiť. Robím chyby, som len hlúpa duša, ale ľutujem to. A ty? Ty si ešte frajerka, že ti nikto nič nemôže? Tak to sa mýliš!!!

 3. Margita | 09.03.2018

  Ďakujem Ti Pane BOŽE za našu drahú pani Lauru,nášho posledného proroka, ktorá zvládla ponižovanie, zlobu od nevďačných zlých ľudí. PANE BOŽE Ty si náš JEDINÝ BOH, ktorý vidí všetko a vie všetko, TY si náš STVORITEĽ a spravodlivý sudca.Vedela som, že túto zlobu, ktorá ubližovala pani Laure nenecháš len tak, vedela som že ju ochraňuješ, dávaš silu, aby nám Tvoje odkazy vládla odovzdávať že Tvoja Božia spravodlivosť príde Jej poslanie je veľmi náročné a ja sa teším, že jej už nebudú ubližovať neprajníci a nevďačníci. Pane Bože milujem ŤA a ďakujem Ti za všetky liečby, ktoré si mi poslal a vyliečil moje choré telo. Nedávala som si potvrdzovať diagnozy u lekárov verila som a verím len TEBE BOH môj že Tvoje odkazy a určenie diygnozy sú pravdivé, Pane BOŽE ochraňuj a požehnaj pani Laure a je manželovi. Pane BOŽE ešte raz srdečné ďakujem za všetko, prosím o požehnanie pre mňa a moju rodinu, prosím o odpustenie mojich schybení Pani Laura vážim si Vás a ľúbim Vás a ďakujem Vám za Vašu ochotu a lásku. S láskou, vďakou a pokorou Margita

 4. Milan | 08.03.2018
  Zabudol som napísať to hlavné a to je, že aj ja prídem na súd vás obhájiť aj so svojim zdravotným záznamom, v ktorom je zachytený môj zdravotný stav pred a po vašej liečbe od Boha.

 5. Milan | 08.03.2018
  Diablove sekretárky, výnimočne s vami súhlasím, lebo keď sa pomýlite aj pravdu poviete. Boží odkaz sa skutočne komentovať kritikou nedá, ten treba len prijať a rešpektovať. Som rád, že sa na tom zhodneme.

 6. Tatiana | 08.03.2018
  Týmto svojim príspevkom chcem poukázať na to, aká je pani Laura dobrá vedma a všetko sa plní čo ona od Boha predpovie. Tiež som bola osobne u pani Laury pýtať pomoc na zlepšenie vzťahu s mojim vtedajším partnerom. Hádali sme sa, rozchádzali a znova spájali a takto dookola. Pani Laura mi povedala ako počuje od pána Boha, že tento môj partner mi nie je osudom určený ako pravý do života. Ostala som sklamaná, lebo som ho mala rada. Pýtala som sa, že v prípade keď by sme sa rozišli či mi ešte príde do života nejaký partner a láska. Pani Laura odpovedala znova čo počula, bez písania, že pokiaľ sa s týmto partnerom rozídem, tak takto o rok v apríli sa zoznámim s mužom ktorý ma bude úprimne milovať a bude to ten pravý osudom daný do môjho života. A stalo sa! Presne v apríli o rok som sa zoznámila s fešákom, som s ním šťastná a sme spolu doteraz. Pravda je, že som s rozchodom s predchádzajúcim partnerom váhala, ale nakoniec som si povedala že to risknem a uverím pani Laure. Neľutujem, dobre som urobila. Tento príspevok tu píšem hlavne preto, aby som na svojom príklade ukázala, že vždy treba Boha a pani Lauru počúvať a nepodceňovať jej rady a predpovede. 

 7. Gitka | 08.03.2018
  Vďaka Ti láskavý a dobrotivý Bože, že konečne nastal ten správný čas Tvojej Božej spravedlnosti. Len Ty jediný na celom svete máš moc a právo súdiť, odmeňovať a trestať. Nech sa stane vôľa Božia. Teším sa, že čoskoro skončí utrpenie nášho posledného Božieho proroka Laury, nášho veľkého pokladu tu na zemi. Pani Laura, najskromnejšia, najpokornejšia a najčistejšia duša, nesmierne milujúca Pána Boha je mojim vzorom a patrí jej môj veľký obdiv. Som presvedčená o tom, ako obdivuhodne zvládla Bohom poslanú skúšku na jej posilnenie to by nikdo z nás nezvládol. Mám ju veľmi rada.

 8. Igor | 08.03.2018
  Idem reagovať na články Petra B a Daniela a na podporu našej milej pani Laury. Úvodom poviem tak ako píše Daniel, nech si myslia že sa vyhrážam, ale toto vyhrážky nie sú. Je to moja osobná skúsenosť s pani Laurou a jej predpoveďou, lepšie povedané varovaním. Stalo sa to pred niekoľkými rokmi, keď sa ešte k pani Laure muselo prísť osobne. Navštívil som ju s veľkými bolesťami uší. Pomoc som dostal, ale o tom tu nechcem. Na konci nášho sedenia som sa len tak pani Laury opýtal, či mi niečo do budúcna nehrozí, že ak sa jej chce a bola by taká dobrá aby urobila takú rýchlu diagnostiku zdravia môjho tela. Chvíľu bolo ticho, pozerala na mňa od hlavy po päty a späť a oznámila mi, že mi do budúcna hrozí zápal v krížoch spojený s veľkými bolesťami, ktorý postupne prejde smerom nadol do oblasti močového mechúra a potom ďalej na prostatu. Nič som nepovedal a s poďakovaním na liečbu uší odišiel. Pamätám si ešte ako v aute som si v duchu hovoril, že to nemôže byť pravda, veď som relatívne mladý, vtedy 43. ročný, pravidelne športujem a v živote ma kríže neboleli. Zabudol som  povedať až to neprepisujem, ako som sa ešte pani Laury pýtal kedy to asi príde. Povedala mi že to pôjde postupne, ale najneskôr do dvoch rokov. Jednoducho neveril som, lebo nič tomu v tej dobe nenasvedčovalo, žeby sa také niečo mohlo mne stať. Asi po roku som začal pociťovať bolesti v krížoch, po pár mesiacoch som začal mať problémy s močením. Prešli dva roky od varovania a ja už som ráno nemohol vstať z postele, čo ma tak boleli kríže. O bolesti v podbrušku a častom a slabom močení ani nehovorím. Bol som na vyšetrení u môjho lekára, ktorý ma popreháňal po všetkých ostatných a diagnóza presne súhlasila s tým, čo mi pani Laura predpovedala. Nasadili mi lieky, ktoré som prijal, nehádal som sa s nimi ale ja som sa objednal k pani Laure, lebo liečba na uši mi zabrala a presvedčila ma aj na 100% správna jej predpoveď. Poslal som na základe kvalitných mojich skúseností s pani Laurou veľa svojich známych k nej, všetci si chvália. A to mi predpovedala len pani Laura a nie samotný pán Boh, ktorý sa ozval priamo k vám sekretárky. Preto som presvedčený, že všetko sa naplní čo vám pán Boh odkázal. Je veľká chyba, že ste podcenili pani Lauru, dourážali ste pána Boha ako sa len dalo, tým že ste sa vysmievali z jeho Božích odkazov, nazývali ste ho falošným Bohom a rehotali ste sa ako zbesilé na svojej čiernej sekte zo všetkého, čo Laura od Boha do svojej stránky vkladala. Nechcel by som byť na vašom mieste teraz, lebo ja z tohoto Božieho odkazu cítim, že pán Boh sa na vás veľmi hnevá. Dal vám veľa času na uvedomenie si svojich prehreškov voči nemu a pani Lauru nechal dlho trápiť, len preto aby vám dal šancu uvedomiť si svoje bohorúhanie a že nerobíte dobre. No bohužiaľ, diablova zloba a nenávisť je vo vašich dušiach tak hlboko zakorenená, že vy si s tým sami neviete dať rady. Tak vám pán Boh musí pomôcť. Keď to nešlo po dobrotky dobrými varovaniami do stránky pani Laury, tak to musí ísť cez utrpenie aby ste pochopili kde je sever. Ako píše Daniel, zasmejte sa z plného hrdla pokiaľ ešte môžete NAPOSLEDY a opľujte aj tento môj pravdivý článok svojou satanskou slinou, lebo zanedlho príde už len plač a škrípanie zubov. VERTE, NEVERTE!

 9. Elena | 08.03.2018
  Vždy som hovorila, láskavý Pán Boh si vzácnu, statočnú, oddanú služobnicu Lauru bude vždy chrániť , lebo je posledný Boží prorok, duša, ktorá aj cez všetko trápenie, ktorých pokorne kráča v svojom najťažšom duševnom poslaní je oddaná k všemocnému, láskavemu Pánu Bohu. Vaša chrliaca zloba voči nevinnej pani Laure by ju dávno zabila, ale Pán Boh to nedovolí . Čas na vašu nápravu vypršal. Bohu veľká vďaka, že naša vzácna Laura, už bude oslobodená od vašej zloby, ohovárania, osočovanie.....Ja som už teraz presvedčená , že pravda zvíťazí . Tešim sa,že tento čas nastal . Všetky budete vidieť aj tých, čo ste obviňovali pani Lauru, že si príspevky píše sama, tých ktorým pomohol láskavý Boh cez pani Lauru, vyliečil, zachránil život .
  Nezabudni si Lucia pozvať k svojim aj redaktorku z relácie reflex.

 10. Peter B. | 08.03.2018
  Je jasné, že tieto osoby neveria odkazu od Pána Boha priamo pre ich duše a hlavy. Ale ten kto dostal od nášho láskavého Pána Boha akýkoľvek odkaz vie, že sa to naplní. Teraz nech ich ochráni tá "keramická tvár z kríža", ako to pomenoval Pán Boh.
  A kto sa bude smiať naposledy? To ste sa dočítali.
  Boh Vás pri Vašej hlupote a zlobe využil na svoje ciele. Spavodlivosti sa dostane každému, za dobré, ale i za zlé. Azda si myslíte že svojim konaním ste nikomu neublížili? Nevidíte si ani na špičku nosa, nieto aby ste sa dívali do svojo taniera. Ale ak zanedlho pocítite Božiu spravodlivosť, budete hľadať i ten tanier, ktorý nájdete. No pohľad to pekný pre Vás nebude.
  Nech sa deje vôľa Božia. Všetci na tejto stránke Vám prajeme len a len Božiu spravodlivosť, nič viac, a nič menej.
  Raz tá stránka sekta zmizne, ale bude to už len vyčistenie stola, na ktorý ste nakydali....a ktovie, možno skončíte naozaj ako dojičky. I z lekárky sa môže stať skvelá dojička...

 11. Daniel | 08.03.2018
  Diablove sekretárky.
  Dobre sa bavíte, že? Ja vám tú radosť zo srdca doprajem lebo viem, že sa bavíte naposledy. Poradujte sa, lebo túto radosť zažívate posledný krát. Nadišiel čas Božej spravodlivosti. Smejete sa naposledy, že kde je ten "falošný Boh" ktorý by si mal Lauru chrániť. Tak teraz sa vám ten podľa vás "falošný Boh" prihovoril a k vám sa ozval. Môžete sa smiať ďalej, ale dlho nebudete. Tak sa zasmejte skutočne schuti a z plného hrdla a vychutnajte si ten váš smiech. Lebo nebude dlho trvať a ten váš smiech sa zmení na úškľabok od bolesti a utrpenia, ktoré budete na svojom živote znášať za to, že ste dlhé roky ničili život nevinnému človeku, ktorý vám nikdy v živote neublížil, maximálne vás ignoroval. Môžete znova povedať že vás iba straším ako zvyknete, ale to mi je jedno. Verte že vás nestraším. Lauru a jej manžela poznám vyše 10 rokov a za ten čas som mal možnosť sa presvedčiť na nie jednom, ale mnohých ľuďoch, ktorí v minulosti Laure ubližovali a nakoniec skončili zle. Viem o mnohých ktorí spätne Laure volali a doslova žobronili o pomoc. Viem že znova sa nad týmito slovami zasmejete a poviete, že vám sa to nikdy nestane a keby aj, tak Lauru o pomoc nikdy nepožiadate. Ale to hovoríte teraz keď je vám dobre a netrpíte. Takto hovorili aj tí pred vami, ktorí nakoniec prosili. Viete, zvykne sa hovoriť "Nikdy nehovor nikdy". Za tie roky čo som s Laurou v úzkom kontakte viem, že keď sa takto pán Boh k niekomu ozval ako sa ozval k vám, vždy sa všetko naplnilo. Totižto pán Boh je natoľko láskavý a trpezlivý, že vždy dával Lauriným nepriateľom a ohováračom aj niekoľko rokov na to, aby sa spamätali, prebrali a napravili svoje myslenie, činy a skutky. Tak ako to bolo u vás. Lenže v mnohých prípadoch boli ľudia tak zlí a odporní, ako je to aj u vás, že k náprave nedošlo. Takže musí prísť náprava od Boha. Znova poviete, že sa len vyhrážam. Nemusíte mi vôbec veriť, ale ja teraz sám pred Bohom vám z mojich skúseností s pani Laurou prehlasujem, že vás vôbec nestraším a viem o čom hovorím. To čo vám teraz pán Boh odkázal v svojom poslednom odkaze už nie je sranda. Chvíľu počkajte, presvedčíte sa. VERTE, NEVERTE! Je mi to jedno, akurát sa poteším Božej spravodlivosti, lebo vy si ju s určitosťou zaslúžite. Najvyšší čas. Presvedčíte sa sami na sebe, že ten "falošný Laurin Boh" nie je falošný ale ten pravý. Ten kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie!!! Chcem ešte povedať ohľadom trestného oznámenia. Vy sektárske hlupane. Vy si myslíte, že Laura ako oznamovateľ vás bude žalovať za to, že neveríte tomu že je Boží prorok? :) jej je to úplne jedno kto tomu verí a kto nie. Jej samej je to ťažko uveriteľné. Ona toto na súde ani nespomenie, lebo jej na tom nezáleží. Jediných koho to žere, ste vy. Oznamovateľ vás bude žalovať za urážky na cti, potupenie čestného mena a dobrej povesti....Napr. Šarlatánka, zlodejka, okráda ľudí o peniaze, podvodník, ožran, choromyseľná....Nebudem ďalej písať, lebo sťažností od pani Laury bude oveľa viac. Pýtal som sa mojich právnikov, ktorí sa na vec pozreli – na vašu sektársku stránku, povedali že toto žalovateľné je a aj trestne stíhateľné. Na vašej strane poškodení nie sú žiadni, lebo nie je ani jeden, ktorý by mal dôkaz že ho pani Laura obrala o veľké peniaze, nie je ani jeden ktorý by od nej dostal liečbu a poškodila mu. Preto, lebo je to pravda. A keď aj niekto (možno že tí nejakí dvaja) sa nájdu, tak to budú len klamári, ktorí nebudú mať žiadne dôkazy. Ak niekto bude tvrdiť, že mu Laura rozbila rodinu, tak to môže byť jediný Marek R. ktorý je rád, že od rodiny odišiel. Oddýchol si. Jediná koho to žerie, je z jeho rodiny škaredá Júlia T, ktorá sa vlastne nemá do toho čo starať. Ona nie je tá poškodená a správa sa podľa toho ako vyzerá. Totižto škaredá a zlá duša sa odzrkadľuje aj v tvári  človeka. Sťažovať by sa mala Marekova manželka a tá je ticho. Zaujímavé??? Asi vie kde je pravda. Júlia T. má najviac papuľu otvorenú na pani Lauru a pritom u nej nikdy nebola, vôbec ju nepozná a nikdy a ničím jej nebolo ublížené. Čo sa stará do druhých rodín, keď samotnú Marekovu manželku to netrápi. Mala by sa radšej venovať tomu, ako zohnať dobrého a lacného plastického chirurga, aby sa ľudia už prestali báť jej profilovej fotky na internete. Navyše my tých vašich pár klamárov (keby aj piatich) na súde utlčieme svojimi jazykmi a zdravotnou dokumentáciou. Na rozdiel od vás, nás tam budú desiatky. Samozrejme, že ja na súde budem tak isto a keď ste už tak na svojej sekte vyzývali, aby sme ukázali svoje zdravotné záznamy, tak tam svoj prinesiem a dám k nahliadnutiu súdu v akom stave bolo moje telo keď ma liečili lekári celého sveta pred Laurinou liečbou keď som bol na umretie a stav môjho tela po ukončení liečby od Boha a pani Laury. Potom sa so všetkou úctou opýtame súdu, či je pani Laura ako liečiteľka podvodník ako tvrdíte, alebo nie. Vám o ktorých ani neviem kto ste nebudem predsa ukazovať svoju súkromnú zdravotnú dokumentáciu o ktorej ukázanie vy na svojej čiernej stránke stále vyzývate Lauriných pacientov. Tvárite sa akoby ste boli nejaká lekárska komora. A vy ste pritom iba obyčajné nuly. Týmto vyzývam všetkých, ktorí prídu podporiť na súd pani Lauru, aby doniesli ak majú tú možnosť svoje zdravotné záznamy a ukázali súdu, ako ich pani Laura "podviedla":)

 12. Peter K. | 07.03.2018
  Z tohto Božieho odkazu je cítiť nesmierna sila a spravodlivosť, ale aj lásku ku našej drahej Pani Laure za jej nekonečnú skromnosť, pokoru a odvahu hlásať Božie pravdy a pomáhať trpiacim aj v jej najväčšom utrpení a ponižovaní zlými a na tlo čiernymi katolíckymi dušami zo stránky sekta. Tak ako Náš všemocný a láskavý Pán Boh opísal ,že pre týchto sektárov je pravým Bohom kamenná socha Ježiša Krista, do ktorého vkladajú svoju nádej že ich uzdraví zo všetkých ich trápení a požehná im šťastný život za ich odporné a nekonečné klamstvá a ohováranie láskavej pani Laury, tak presne tak ich odmení Náš jediný a všemocný láskavý Pána Boh vo svojej nekonečnej spravodlivosti v ktorého existenciu ani neveria.
  Lebo títo nesmierne zlý ľudia nekonečne veria cirkvi a jej bludom a preto stratili aj posledný kúsok lásky vo svojej duši, lebo sa upísali jej špinavej pedofilnej a mamonárskej moci cirkevnej a všetko čo je od Nášho Pána Boha dané na tejto krásnej Božej stránke odsúdili a ponížili a svojimi čiernymi dušami donekonečna ubližovali našej drahej pani Laure.
  Ale všetko sa s Božou vôľou konečne obráti a tí čo zlo priali a svojimi zlými skutkami ubližovali, pochopia akú veľkú urobili chybu, keď tvrdošijne bojovali proti Pánu Bohu a jej vernej služobnici našej drahej Pani Laure.
  Ja len s pokorou duše poviem, Bože otče buď k ich čiernym dušiam milostiví, lebo to čo ich čaká sa im páčiť iste nebude, ale vybrali si sami, ich smola.

 13. Julia L. | 07.03.2018
  Ďakujem Ti Bože za Tvoj Zásah Spravodlivosti pre milujúcu dušu p.Laury ktorú tak nesmierne miluješ ,ktorá je nám nesmierným vzorom pre zhnitý tento svet vernosti Bohu lásky ,bojovnosti ,oddannosti ,hlbokej pokory ,trpezlivosti .Z celého sveta Boh požehnal len dušu jedinúú pre záchranu a to bola p.Laura .Poslanie ktoré dostala od Boha Pravého by nedokázal zvládnuť nik .Vodca sekty teš sa na odmenu spravodlivosti .Varovania už pominuly .Nebudete do nekonečna ubližovať všetko má svoj termín aj vy .Pani Laura svoj vzácny čas vie aj inak využiť ako svami bojovať neustále .Nech sa stane Vôľa Boha .

 14. Zuzana | 07.03.2018
  Vďaka Otecko, že už sa konečne skončí to obrovské krivdenie a nepravdy na nášho proroka. Pani Laurika vám obrovský obdiv ako ste zvládla skúšku pre svoje posilnenie . Nik z nás na svete by to nezvládol o tom som presvedčená. Ste úžasná čistá dušička, jediný originál na svete. Amen ❤

 15. Marek R. | 07.03.2018

  A prišiel čas zožať čo bolo zasiate. Ten čas už prichádza, no nechcel by som byť v koži žencov a nádenikov v tejto žatve. BOŽE OTČE buď k ním spravodlivý.

 16. renáta | 07.03.2018
  Pani Laura - verná, čistá s silná. Obdivuhodná v tom, ako zvládla to ponižovanie bez zloby...toto nech nám je príkladom...zostať čistými v tomto zlom svete. Vďaka drahý Bože za to, že už bude koniec tomu jej utrpeniu.

 17. Erika Ďugelová | 07.03.2018
  Pani Laura -posledný Boží prorok.Pokorná verne milujúca Boha .
  Nech sa stane vôľa Božia.

Pridať komentár