Ježišovo zuby.

24.05.2017 00:05

Ježišovo zuby.

Kalman|24.05.2017 00:05

Muším še aj ja pochvalic ľebo dva dni nazad mi v noci stanul, bo trebalo mi šikac. Jak som še vracal zvenku okolo ľadničky otvoril mi ju. Vzadu moja julka zochabela kus syra a keďže bul tam dluho, bul už taky fajny plesnivý a na ňom ja spatrel zuby. Podľa mne sú to zuby ježišovo, lebo perše co me ohurilo bulo že kedz mi otvoril chladničku tak še v nej ukazalo svetlo. Jak keby tam kdosi zažnul svetlo. A to te zuby vzadu v chladničky na tom plesnivom syre a osvicene totym svetlom, tato zazrak! Presne jak ježišovo. Planujem zo svojej chyži aj s moju julku v osade urobic putnicke mesto. Už mi bul aj za starostom len on je gadžo a on temu neveri. Ale už polka romov našej osady še prišla do chladničky pomodlic aj sebe kľakli, aj svičky zapalili, teda len ten kdo na svičku mal. Idzem volac do televizii žeby prišli, bo to ne sranda ale važna vec. Za fararom som ešči nebul, lebo moja julka hutori, že to budze asi zbytečne lebo my sme romove a farar je tiž gadžo. Ale nebudzem to ja robic zadarmo, do vchodu do chyži postavim kasičku a ľudze naj placa. Šak v koscele u nas je kasička tiž a ešče koscelnik aj chodzi a vybira do zvončeka. Planujem že moj najmladši Arpi budze chodzic po chyži so zvončekom a tiž vybirac. Šak kec farare na tom zarabjaju, čom by som nemoh aj ja nezamestnany cigan? Pozyvam vas šicke ludze ku nám do osady Popelnice na vychodze. Možece še tiž pomodlic do chladničky ku zubom Ježišovym len še ponahľajce, lebo neznam dokedy to ten stary syr v chladničky ešči vytrime. Len nezabudnice doma peňeži. Dzekujem šumne. 

 

Komentáre:

 • Peter B.|24.05.2017  

  Kalmááááán!!!! Na hrad! Ta to su važne veci, to ci hutorim ja, šak me znaš, do Medžugorie už nepujdzem-bo Tvoja ľadnička lepší oltár. A prinešem i obetu ľadničkovú/52 percentovú. Naj še aj Ježišove zuby zahryznú-naj to švitlo švici calú noc. Pošľem totu prihodu do markízi, bo na vychodze same putnicke miesta-a na toto še nešmi zabudnuc!!!

 • Kalman|24.05.2017  

  Peter dojdi len nezabudni doma peňeži do kasičky. Totu 52% obetu vyobetujeme my chlopi, aľe prines aj pre Arpiho dajake jablučkove, bo on už može bo už ma dešeť roky. Peňeži vežni vecej bo rano bul za mňu Ďula, muj sušid. Hutorel mi, že bul na bandurky co v jame za chyžu skladuje. Našol tam taku jednu bandurku co še na vlas podoba ježišovej spodňej časci chribta. Hutori že tiž budze mac putnicke mesto, že oco je on horši ode mňe? Švekra mu upratuje v nemocnici, tak mu zohnala liter formalinu a bandurku vun založil do fľašky od kompotu do teho formalinu aby nezhnila. Ma totu fľašku s bandurku postavenu doma na teľevizore a kedz večar cela rodzina kukaju do televizora, tak kedz je reklama-prestavka še rychlo šicke k totej ježišovej bandurke pomodľa. Tak by ši mal kedz za mnu pridzeš še isc poklonic aj ďulovej bandurke, aby mi nezavidzel že peňeži berem lem ja. Čekam ce. Kalman

 • Peter B.|24.05.2017 

  Kedz vy dva vycahujece artefakty s Ďulom, mušim s pravdou i ja, bo peňeži neni nikdy dosc. Ja prinešem toto Turínske plátno, bo v Turíne nevedia že maju to ten falzifikát. Prinešem klobúk, a budzeme še klaňať každý na svojom, bo doma me to už nebaví, peňeži to nezarába, ani zázraky sa nedejú. Čekám už 3 roky a nič.Urobíme ši súkromný Vatikán, predávam svoju chyžu a kedz dojdu peňeži, zavoláme calú rodzinu, nakúpime čuča, vytrimame šicku paľenku a budu še klaňať všeci. Horný valal zavolame, tam maju peňeži dosc.
  Prisľúbil mi učasc i Chuck Norris, to ten co še zjavil panne Marii-na tom zarobime všeci traja. Povedzel mi že ho volal aj papež, aľe jemu nezodvihne telefon bo ho nemá rád.
  Buduci tyždeň me čekajce na stanici, bo to platno moc ťažke, a ja še bojim aby ho psy po cesce nedotarhali.