Je Slovenský národ prekliaty?

13.02.2020 12:02

Je Slovenský národ prekliaty? 

miro | 5.10.2015

Dobrý deň pani Laura, 
mal by som jednu takú veľmi zaujímavú otázku na pána Boha, neviem do akej rubriky ju mám  napísať: otázka: Je Slovenský národ prekliaty? 

 

Božia odpoveď:

Dostanosť tejto myšlienky, nedostáva súhlasnosť odpovede do tejto otázky položenej Božej blízkosti, nakoľko celý váš pozemský svet zaklína sám seba v kliatobných slovách, počtom narastajúcich duší vrhnutých do kliatobnej priepasti, čo znamená že žiadna krajina ani štát sa nedá definovať v geografickom nákrese ako planina územím prekliata, ale obsah dobra oproti obsahu zla, nazvať sa dá do počtu prevýšenosti duší podliehajúcich kliatobnej záťaži, ako zem zlá s obsahom mála dobra, lebo počtom obyvateľov podliehajúcich moci satana, nedostáva od Boha ochranný dohľad v poskytovanej Božej pomoci a takúto oblasť zeme Boh najviac trestá prírodnými katastrofami, do cieľa oslobodenosti duší od páchania ďalšieho zla v ich úmrtiach mnoho početných, čím sa takéto zlé územie oslobodí a odľahčí od zlých duší a zostatkom žijúcich počtom obyvateľov, dostáva ešte šancu od Boha, znížiť silu každého zla nájdením duševnej lásky v existenčnosť toho Boha, ktorého pohľad videnosti v ich očiach zakryla temná hmla, do nevidenosti a slepoty v ich duševných vnútrach. V žiadnej krajine alebo štáte nikde v celom pozemskom svete sa nenachádza čisté duševné územie bez kliatobnej duševnej záťaže, lebo svet váš nesie kliatobné toto bremeno dňom po dni čoraz ťažšie lásku k Bohu a svojim najbližším, zabíjajúce veľkostnú silu tohoto nádherného citu, čo vedie celý váš svet satanovemu cieľu, získať pre svoju moc všetky duše do pekelnej, navždy obývajúce po skone svojom telesnom priepasti, čo zastiera v Božom pohľade lásku k tomuto svetu, lebo Boha málo duší len miluje úprimne vierou najväčšou svojou. Lebo satanova moc narastá všade tam v dušiach, v ktorých vládne tma nevidenosťou Boha, narastá chuť ovládnuť svet svojou múdrosťou, čo sa nazýva správne prehnaná ambicióznosť a kariéra. Do pozemského celého vašeho duševného sveta bude nie za dlho vysieť čierna zástava, v zavesenosti ktorej dostáva Boh svoj hnev na celý svet a skorú súhlasnosť vytiahnuť toto plátno nahor, ako posledné tejto zemi dostané jej existencii zbohom. Ku tejto odpovedi som vašim dušiam odkaz dal ja Boh sám. Amen.

 

Komentáre:

  1. miro | 5.10.2015

    Bože ďakujem Ti za vyčerpávajúcu odpoveď, pani Laura, ďakujem že ste si našli čas na túto otázku aj popri Vašej náročnej práci o pacientov, pre ktorých denne príjmate liečby, lebo viem že záujemcov o Božiu pomoc veľmi pribúda v tejto dobe...
    Boh Vám žehnaj, ďakujem Ti Bože! Milujem Ťa aj keď som niekedy zlý...odpusť Boh môj.