Je pravdivá táto stránka?

11.05.2016 11:18

Je pravdivá táto stránka?

Peter B.|11.05.16  11:18

Je pravdivá táto stránka, alebo len nejaký fejk???

„Je veľa dôkazov, ale len málo ľudí ktorí sú ochotní prijať pravdu“

„Pomôž si človeče, aj Pán Boh Ti pomôže“, takýmto slovným spojením sa ľudia na Slovensku snažia žiť. Hlavne však veriaci čo chodia do kostola. Zaujímavé je že im nevadí že v kostole počúvajú nezmysly o Kristovi, ale keď im človek povie pravdu o Bohu, tak je to pre nich neprijateľné. Och, čo to za Boho-rúhačský národ na Slovensku žije. Toto slovné spojenie je však svätá pravda, ktorá by mala byť doplnená o najhlavnejšiu vec, a to je prosba Pána Boha nášho láskavého. Pouhým pomyslením Pán Boh robí zázraky pre tých, ktorý si to zaslúžia, a pre Bohu verných. No a toto platí i pri hľadaní pravdy o viere, o Bohu a samozrejme o tom či je cirkev potrebná pre nás, alebo je to len sprostý biznis... To je tak na úvod, z môjho zamyslenia sa.
Chcem poukázať všetkým, ktorý sa dostanú na túto Božiu stránku, ktorú spravuje pani Laura, a vkladá každé jedno slovíčko prijaté od Pána Boha poctivo, aby nenapísala niečo chybne, že táto stránka nie je žiaden podvrh, žiadny zámysel mamonárstva alebo nebodaj mocenskej pozície zo strany pani Laury alebo jej manžela Vladimíra. Na čo by im to bolo? Zviditeľniť sa? A pred kým?
Veľa odkazov bolo napísaných od Pána Boha, o cirkvi, o Ježišovi atď... keď nad tým uvažujeme, tak všetko do seba zapadá, každý jeden odkaz, každé jedno slovíčko. Je nemožné aby takéto konkrétne veci vymyslel jeden či dvaja ľudia. To si neviem predstaviť, alebo nebodaj že by samotné zlo chcelo týmto spôsobom oslavovať Boha. To môžu hovoriť akurát tí, ktorí čítajú v biblii o tom že bude veľa falošných prorokov, a treba sa len držať Krista a jeho „spásy“ pre ľudstvo. Pekne je to naozaj vymyslené v Novom zákone, ktorý o Kristovi hovorí ako o Bohu. LOŽ, ktorú zožralo ľudstvo, v prospech mocenskej pozície cirkvi za stáročia.

Tu je na mieste vyvolať verejný tlak na Vatikán, aby odtajnili ten ich super tajný archív. Čo tají táto inštitúcia? Čo schováva za svojimi múrmi? Zverstvá ktoré napáchala cirkev za svoju existenciu? To by mali, ale pravdu o Bohu schovávať pred celým svetom je OBROVSKÝ NEODPUSTITEĽNÝ HRIECH!!!
Na mieste každého kňaza ktorý má ešte zdravý rozum a bude toto čítať, by som zhodil sutanu zo svojho tela. Na teologických školách každého jedného vymasírujú mozgovo tak, aby slúžili cirkvi, a nie Bohu. A vieme dobre komu cirkev slúži. Napísaného tu bolo naozaj veľa.

 

Pridávam zopár historických faktov:
Gn1,1.Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Kde je tu zmienka o Kristovi??? Toto je prvá veta napísaná v biblii.
10-toro Božích prikázaní dostal Mojžiš na hore Sinaj cca 1200 rokov pred narodením Krista.

Ex20,2-17   2 „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 4 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 6milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. 7Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. 8 Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! 9 Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, 10 siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! 11 Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. 12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! 13 Nezabiješ! 14 Nescudzoložíš! 15 Nepokradneš! 16Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 17 Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!“ (katolícky preklad*)
Prečo sa teda chodíte všetci klaňať do kostola Márii a Kristovi? A s vašim farárkom na čele, ktorý má možno viac hriechov ako Vy. A čo Vy páni farári – ešte Vám to nedochádza??? Nedochádza Vám že Vatikán je BOHU nemilý a poslúcha len zlo???

Siedmy deň je však sobota Pána, Tvojho Boha!
Komu slúžite v nedeľu keď sa chodíte modlám klaňať do chrámov? Je to jasne napísané, že siedmy deň je sobota!!! Toto Pán Boh už na Božiu stránku napísal veeeľmi dávno.

 

Vo štvrtom storočí sa po prvý krát stretávame s uzákonením nedele, najskôr v civilnom živote a neskôr v náboženstve. Prvý nedeľný zákon vydal Konštantín 7. marca v roku 321. Konštantín ukončil prenasledovanie kresťanov, cirkev povýšil na úroveň štátneho náboženstva, biskupom dal paláce a pohodlný život – a potom začali prichádzať požiadavky a kompromisy – a uspel. Cisár bral v úvahu popularitu uctievania slnka medzi pohanmi a obľúbenosť tohto zvyku medzi kresťanmi z pohanov, a preto sa uzákonením nedele snažil získať podporu cisárstva zo strany týchto dvoch skupín. Konštantínov nedeľný zákon ukazuje na to, že on sám bol vyznávačom boha slnka: „Nech počas ctihodného Dňa Slnka úrady a ľudia žijúci v mestách odpočívajú a nech sú všetky dielne a obchody zatvorené O niekoľko desaťročí neskôr cirkev nasledovala Konštantínov príklad. Na koncile v Laodiceji v r. 364 bol vydaný prvý nedeľný zákon. 29. kánon ustanovil, že kresťania by mali svätiť nedeľu, a pokiaľ je to možné, nemali by v tento deň pracovať a nemali by byť nečinný v sobotu, ale tento deň by mali pracovať. (Hefele, dejiny koncilov str. 316). Toto sa traduje dodnes, a je to zakotvené i v novodobých prepísaných Božích prikázaniach. Prečítajte si to prosím na tomto odkaze pri 3-ťom prikázaní:  www.veriaci.com/prikazania.php


Ďalej v r. 538, ktorý sa vyznačuje začiatkom vlády cirkvi vo svete (tzv. temný stredovek),
Svätenie nedele bolo najskôr úvahou, potom zámerom, potom doporučením a nakoniec rozkazom, ktorý mali poslúchať všetci kresťania. A keď sa niečo prikazuje alebo zakazuje, vtedy to súvisí s prenasledovaním tých, ktorý neuposlúchli. A toto prenasledovanie trvalo celý stredovek.
Asi v r. 1400 Petrus de Ancharano tvrdil, že pápež môže meniť Boží zákon, pretože svoju moc neobdržal od človeka, ale od Boha a zastupuje ho na zemi s plnou mocou prijímať a prepúšťať ovce. (Luccius Ferraris, Pappa, zv. 6. str. 29). 
Gaspare de Fosso, arcibiskup v Reggiu, sa k tejto otázke vyjadril na koncile v Trentu (1545), ktorý sa zaoberal otázkou postupu proti protestantom. Povedal: „Autoritu cirkvi môžeme názorne vidieť na Písme, lebo na jednej strane ho cirkev doporučuje a vyhlasuje za božské a nabáda nás, aby sme ho čítali... na druhej strane zo svojej vlastnej moci ruší zákony, ktoré sú v Biblii ustanovené Pánom. Sobota, najslávnejší deň v zákone bola zmenená na deň Pánov. 
Tieto a rada ďalších ustanovení neboli zrušená na základe pokynov Krista (preto on sám hovorí, že prišiel zákon naplniť a nie zrušiť), ale bola zrušená z autority cirkvi.“ (Gaspare de Fosso, preslov na 17. koncile v Trentu, Sacrorum Concilliorum, zv. 33 str. 529). 
Nielen Ancharano, Fosso, ci Lev IV. ale aj iný predstavitelia tvrdili, že majú moc meniť Boží zákon, čo vyvolalo aj prenasledovanie verných o čom hovorí tento verš 
www.bibliaaty.sk/DAN,7,25

Valdenskí boli v dobe tzv. temného stredoveku poslednými, ktorí zachovávali Boží zákon a preto sa museli schovávať v horách.

 

Čo sa deje dnes po toľkých stáročiach??? My všetci čo sa snažíme hovoriť pravdu o Bohu sme sektári, Laura je za všetky odkázané Božie pravdy opľúvaná, a nechcem ani vedieť ako sa to všetko skončí, keď pretečie Pánu Bohu kalich trpezlivosti.
 

Pred nedávnom som sa ocitol na Slovensku u jednej 72 ročnej pani, a fascinovala ma rôznymi knižnými publikáciami, medzi ktorými sa nachádzali diela z 19 a 20 storočia. Bola medzi nimi i biblia z roku 1907 vydaná v Prahe, a písaná v češtine. Je to slabý dôkaz toho, že pred viac ako 100 rokmi bola sobota 7 deň atď, atď...???
 

Čitateľ nech posúdi sám teda v konečnom dôsledku či je táto stránka pravdivá. Ja mám v tomto jasno.
Otče Božinku, ľúbim Ťa, a daj nech začnú ľudia konečne otvárať oči.

 

Pochybovači, a teologicky vymasírovaný učenci, skúste hľadať pravdu, a nie sa opierať o to čo človek zmenil po stáročia. Nik nám nedal právo meniť Božie zákony a prikázania! A už vôbec nie cirkvi!!!
 

Samozrejme že mi nedalo, a odfotil som si niektoré state biblie, ako dôkaz, že veriť Bohu, je dôležité, pretože pravda vždy vyjde na povrch. Delím sa s týmito snímkami s Vami.
 

Toto je moja cesta čitateľ, a Tvoja??? Nezdá sa Vám že tu niekto stáročia oblbuje celý národ???

renáta|11.05.16  14:06

Táto stránka je tak neuveriteľne obsiahla, že jej čítanie v tomto období zaberie veľa času, nie je to však stratený čas, naopak, jej čítaním by sa malo každému rozjasniť v hlave. To, čo je jej obsahom, sú úžasné pravdy, je to naša novodobá a najčistejšia biblia, je to naša modlitebná knižka, naše útočisko v trápeniach, aj v chorobách. Sem môžeme smerovať otázky, na ktoré sme ešte nikde nedostali správnu a pravdivú odpoveď. Tu sa denne môžeme presviedčať o tom, ako Láskavý Pán Boh pomáha, ako uzdravuje, ale aj ako karhá, napomína, či trestá...
...a to všetko prostredníctvom našej vzácnej pani Laury, ktorej už perom prešli tisíce liečivých receptov, odpovedí na naše otázky, zázračne účinných modlitieb, či Božích odkazov ...len blázon si môže myslieť, že by to robila pre peniaze, alebo nebodaj pre slávu, pani Laura oddane slúži Pánu Bohu a zaslúži si našu úctu a obdiv.
Pane Bože, ďakujem Ti za to, že som pani Lauru našla, lebo cez ňu som našla TEBA, môjho najsilnejšieho ochrancu. Pane Bože milujem Ťa, ochraňuj nám Lauru i Vladimíra.

Daniela P.|12.05.16  22:38

Súhlasím s Vami Peter. Veľmi sa mi páči Váš odkaz o pravosti stránky. Mám veľkú radosť, lebo presne aj ja tak zmýšľam a napísal ste to do bodky pravdivo. Nech Vám Pán Boh žehná, bojovníkom. Pozdravujem pána Vladka a rovnako je mojim želaním, nech vás Otecko chráni a dáva naďalej silu bojovať a naprávať charaktery ľudí..

Jaroslav|14.05.16  13:10

Veľmi pekne sa to čítalo toto celé. Sám by som to lepšie nenapísal. Hneva ma stupidita ľudiňí ktorým toto rozprávam a nechcu to ani počuť. Citujem. ja verím tomu a ty tomu. Ale ani kúsok sa nezamyslia nad tým čo im vlastne rozprávam. Akoby som im nadával a hned su urazený či rozrušený. Hlupáci. Pritom to máme čierne na bielom. Mne je nedeľa ukradnútá od kedy nám to pán Boh povedal. A keď niekomu poviem že idem v nedeľu do práce tam pozerá či beriem drogy. Ale pravdou je že drogy berú týto modláry. Milujem ta pane Bože a som rád že že ma účiš kráčať tou správnou ccestou. Dakujem aj vám Pani Laura a Pán Vladko

Fotogaléria: Je pravdivá táto stránka?

Kontakt