Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo cez príjem duševnej mojej služobnice odosielam.

05.02.2020 10:27

Ja láskou svojou Boh sám, vašej duši každej Božie toto odkázané slovo cez príjem duševnej mojej služobnice odosielam.

30. jún 2014

Každú dušu navštevujúcu Božiu túto stránku, duševné úmysly ktorej voči láske k Bohu sa nesú čisté a úprimné zosilňujem v jej každodennej duševnej ochrane, dostanosť každého jedného jej vykročeného kroku Božou bedlivou strážou svojou a nemusí mať ani jedna z vás strach zo svojich duševných nepriateľov, nakoľko pozerám bedlivosťou stáleho svojeho vševidiaceho pohľadu za vašou dušou neustále a zradnosti každého útočníka voči vám od chrbta zastavím okamžite v jeho nedobrom pláne zostrojenom jeho duševnou zlobou voči vám neseným skorým predstihom, ešte skôr ako sa jeho hrot smrtiaceho meča vašeho tela v svojom záludnom dotyku dotkne a verte že každá jedna z vás duša odriekajúca prosebné slová v tých modlitbách, ktoré boli diktované mojou Božou Prozreteľnosťou do tejto stránky cez duševné počutie mojej Laury a zapísané do jednotlivých modlitieb pre vaše duševné vyliečenie vždy počúvam a napĺňam v svojej Božej všemocnej sile všetky vaše duševné prosby ku mne smerované do takého výsledného konca, ktorý cíti každá jedna z vás dôverou duše v silu mojeho Božieho vyslyšania vašeho duševného plaču. Budem vždy duševnú blízkosť každej duše jednej z vás čistou a úprimnou láskou milujúcu svojeho jediného Boha do každého dňa ja Boh sám strážiť a ochraňovať, lebo láskou svojich duší k mojej Božej existencii cestu správneho svojeho životného smeru nikdy nestratíte z pohľadu a keď sa Božie Svetlo niesť bude videnosťou vašemu pohľadu cítenosťou vašej duše ku svojemu zvolenému životnému kráčanému smeru, zablúdiť v oslnivosti jeho lesku nikdy nedokážete, lebo vaše kroky vždy zavedie do cieľovej stanice bez nárazov zlým ich našliapnutím do vedľajšej cesty, čo sa nikdy nestane naplnené, lebo láskou v svojej duši cítenou k Bohu ste si zakúpili cestovný lístok stále platný do cesty akejkoľvek ďalekej na tejto zemi, ktorého platnosť nevyprší nikdy, keď za jeho vyplatenosť ste zaplatili cítenosťou svojej čistej a úprimnej lásky k Bohu a ak duša vaša tento cit k Bohu žiadnymi životnými strastiplnými prekážkami vnášanými osudovým dotykom hoc aj nesmierne bolestným nestratí, môže bez obáv cestovať celý svoj život po zemeguli na trvale platný lístok, ktorého kúpou budete mať zabezpečenú aj celoživotnú ochranu od nebezpečenstva všetkého číhajúceho na váš cestovný príchod v očakávaní pekelného zla, že tento Boží cestovný spoj navždy opustíte a z vlaku včas vystúpite svojim nezáujmom milovať Boha, do ktorého nedostávate odmenou za vašu duševnú lásku platbou zlatý finančný vodopád, ale ťažké len svoje životné kroky a poučenia od Boha, ktoré musíte neustále pre dobro svojej duše naprávať v svojich schybeniach, čo neni pre žiadnu dušu ľahké, no ale satanovi vernosť stačí preukázať iba opustením navždy viery v Boha a odmena v jeho službách získava dušiam všetky zlé cnosti a neresti darom k ich vnútram duševným do vienka vo všetkých nesplnených ambíciách, ktorými svoje duše živia a to sa volá moc, pýcha a sláva mena, mamonská nikdy neukojiteľná túžba čo najviac vlastniť bohatstva, čo dokáže satan okamžite zariadiť prostredníctvom mágov služobníkov svojich, do ktorých moci satan dostal do poznania magické kúzla a šifry cez ktoré sa môžete zo dňa na deň na tejto zemi stať úspešní a bohatí. Začnite všetky nesplnené túžby vnášané vašim dlhým životným obdobím do vašich snov v svojich prosebných slovách odovzdávať mojemu Božiemu menu a nikdy nie veľkou platbou za svoju naplnenú prosbu druhej temnej strane všetkým, ktorých obrovské reklamy stoja na okamžitej magickej pomoci cez rituály, v ktorých zrobení navždy svoju dušu satanovi zapredali, lebo moderná vaša civilizácia najviac ľahké cesty skúša aj za cenu platby zatratenosti svojej duše vysokej a navždy trvajúcej, ako by mali duše v naučenej  svojej pokore a vykorenenej pýche hľadať cestu k svojemu Bohu, prosiť v prosebných svojich slovách Boha o pomoc, naprávať dlhý čas svoje duševné schybenia a až keď bude takáto duša dostatočne v hriešnosti svojej čistá, môže prísť od Boha pre jej zásluhy odmena, ktorá sa pre mnohé z vás stáva cesta koncu cieľa nedokráčaná a mnohé z jej smeru počas cestovania za láskou Boha vystúpia zlákaní úkladnosťou lákadiel satana, ktorého chytrosť slabosť každej ľudskej povahy pozná a dobre vie, za čo by duša ktorú si do svojeho okienka náhľadu vybral svojeho Boha zapredá, na aké slabé miesta v jej povahe zaútočiť a keď toto duša nevedomá, kto o ňu záujem má včas nezbadá, ani sa nenazdá a ostáva od Boha vzdialená duševne satanovi zapredaná, no zároveň nabalená naplnenými svojimi všetkými snami, ktoré nie sú uložené v dobrote duše ale v túžbe nebezpečnej ako sa záujem o veľké peniaze volá do silnej nehasnúcej túžby ich získania, sláva pracovného mena a veľká prestíž, povýšenecká povaha a arogancia spájaná s potupovaním slabších, zastavená viera v Božiu existenciu, tak toto bude pre dušu každú do satanských pascí chytenú výhra odmenou a aj platba okamžitá za zradenosť Boha a na druhej strane vaša duša bude platiť aj naďalej večným ohňom páliacim jej duševné telo navždy a ani na okamih s prestávkou krátkej úľavy od nesmiernej páľavy. Keby vaše duše dokázali pozrieť do horiaceho pekla, čo sa v jeho vnútri deje, nikdy v celom svojom živote by neurobili ani jeden zlý skutok a od Boha by sa nepohli vzdialenosťou svojej duše ani o polkrok. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.

 

 • Komentáre:

 1. Ľudmila K. | 1.06.2015

  Ty BOŽE môj si moja najväčšia láska, ktorú si nedám zo svojho srdca a duše nikdy nikým vytrhnúť. Navždy Tvoja Ľudmila.

 2. Simona | 1.06.2015

  Bože, milujem Ťa najviac na tomto svete, z celého srdca a hĺbky svojej duše. Ty jediný si moja najväčšia láska a opora, Tebe jedinému sa denne spovedám, Ty jediný poznáš dokonale moju dušu, každú moju túžbu, trápenie.,hriechy...Nikdy sa neodkloním od lásky cítenej k Tebe, pretože je to najcennejšie čo v živote mám. Akokoľvek silno milujeme svojich blízkych, láska k Tebe Bože je tá najväčšia, pretože sme stvorení z lásky a pochádzame od Teba. Myslím si, že človek ktorý si túto skutočnosť neuvedomuje ešte
  nevie, čo slovo láska znamená.
  Milujem Ťa.

 3. Zuzana | 1.06.2015

  Drahý Bože jediný si pre mňa najviac a prosím Ťa stoj pri mne, aby som vždy odolala nástrahám satana a nikdy neopustila koľaj po ktorej idem za Tebou. Pri myšlienkach a modlitbách na Teba Otecko môj je úžasné ako sa každý oblak premení na srdiečko a viem, že je to od Teba pre mňa. Aj teraz tie zimomriavky a pocit, že si pri mne je neopísateľný. Je krásne cítiť Ťa Bože môj. Milujem Ťa.

 4. Kvetena | 2.06.2015

  Najúžasnejší, najláskavejší môj drahý Nebeský Otče. Ty jediný si moje všetko na tomto Svete. Ty si vždy pri mne, keď Ťa veľmi potrebujem pomáhaš mi, veľmi Ťa ľúbim, moja Láska k Tebe je večná a nekonečná. Si ten vánok, ktorý ma hladí po vlasoch, po tvári, si to slnko, ktoré ma budí a celý deň ma sprevádza, si ten spev vtáčikov, ktoré privolávajú nový deň, si tá obrovská zelená lúka ktorá je posiata nádhernými kvetmi, kde lietajú motýle a včielky. Prekrásny to pohľad na drahú Matku Zem. Všetkých ľúbim ktorých v živote som dostala, celú moju rodinu, no nadovšetko milujem Teba Otče Bože láskavý. Si mojim srdcom, si mojimi očami, si Vesmír ktorý ľúbim, si modlitbami ktoré čítam každý deň, ktoré ma napĺňajú obrovskou silou. Vždy si so mnou, či čítam, chodím, upratujem, nech robím čokoľvek, celá moja bytosť je plná Lásky môjho Boha. Vďačná som Ti drahý Otče Bože láskavý, ja nezradím Ťa nikdy, vždy Ti budem slúžiť s tou veľkou Láskou k Tebe, k môjmu milovanému Bohu, ľúbim Ťa najdrahší môj Bože a vždy ľúbiť budem, Kvetena

 5. Valéria | 3.06.2015

  Bože, taký krásny odkaz si nám poslal, že som sa neubránila slzám, skutočne krásny. Tak nás miluješ a pomáhaš nám neustále. Bože tak veľmi Ťa milujem, som s Tebou šťastná. Ďakujem za rady a poučenia, ktorými duše znovu nakopávaš tým správnym smerom a vystríhaš pred rôznymi nástrahami. Bože si s nami a to je na nezaplatenie na tomto svete. Byť s Tebou je skutočný dar a veľká šanca pre nás všetkých. Ďakujem, zbožňujem Ťa Otče si úžasný. Tvoje nebeské oko sleduje všetko a si všade kde sme. Milujem Ťa Bože veľmi. Ďakujem za všetko.

 6. Júlia | 4.06.2015

  Ďakujem Ti Otecko náš, že nás tak miluješ a posielaš nám pomoc každým dňom na zem. Ďakujem za Tvoju láskavú pomoc, za Tvoje prekrásne odkazy, milujúce modlitby. Milujem Ťa Bože Otče, len Teba Jediného Vzácneho Mocnára tejto zeme. Ľúbim Ťa Bože môj, si pre môj život všetko to najdrahšie čo mám. Veľké srdiečko vďačnosti Ti Láskavý Bože posielam za všetku pomoc.