FENG ŠUEJ.

08.05.2019 16:29

FENG ŠUEJ.

daniela | 22.11.2013
Dobrotivý Otče Bože, podľa učenia feng šuej je nešťastnou voľbou, ak poloha postele je medzi oknom a dverami, pričom nohy smerujú ku dverám. Je to pravda, že takéto spanie robí človeku zle? ďakujem krásne aj Vám drahá Laura

 

Božia odpoveď:
Dostanosť múdrosti tohoto dávneho učenia sa zakladá na hlbokých pravdách zoslaných dušiam zaslúženým v ich predurčení danostiam od Boha, čo pre tvoju duševnú tázanosť to znamená, že poloha takto položenej postele správna do zdravého snenia nie je, čo odkrýva do poučenosti všetkých duší toto feng šuej učenie založené na odoslanej Božej pravde cieľom vašim nepoznaným, aby zabránené bolo zlým prúdenostiam neviditeľných energií, do cítiteľnosti ktorých oko vaše dopad ich energetického vánku v obraze nevidí, ale duša aj vaše telo cíti záberom negatívnej prichádzajúcej neviditeľnej sily, od ktorej vibračnej pôsobnosti môže dlhodobým jej pôsobením ostať vaše telo choré, do príčiny ktorej žiadne lekárske oko diagnostiku správneho pomenovania nepovie, keď príčina vašej chorobnosti bude správne znieť postavenosť vašeho biopoľa do zlého negatívneho energetického prúdenia zákonom proti prirodzenej zemskej príťažlivosti postaveným a do tohoto feng šuej učenia dokázať dobré bude pre všetky duše nevedomé napĺňanosť dodržiavania cenných jeho múdrych rád, skrze ktoré získať dokážete do svojeho duševného existenčného bytia zdravie chránené od vibrácií zlých energetických prúdení, dopadu ktorých na vaše dobré zdravie sa môžete uchrániť poznaním dobrých náuk tohoto múdreho učenia z dávnych dôb. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.