Feferónky.

01.06.2020 07:07

Feferónky.

Ku tejto štipľavej zelenine bude celé telo chránené hlboko v kĺboch od toxických nečistôt, nakoľko kumuluje táto pálivá zelenina také obsahové látky zo svojeho vnútra prienikom hlboko do všetkých kostí, že dokáže ich silou pôsobenia každú znečistenú vo vnútri kostnú dreň a každý kĺb očisťovať od takých látok toxických, ktoré svojou ani najmenšou obrannou schopnosťou nedokáže telo zo svojich útrob vyhnať a preto bude potrebné tieto feferónky konzumovať pravidelne skrz nesmiernu ich čistiacu kĺbovú a kostnú schopnosť dôsledkom ktorej bude každý kĺb a každá kosť ľudského tela  žiadnou porušenosťou nepriblížená. Čo sa týka ich úlohy v porovnaní s kápiou bola ich funkčnosť rozdielna skrz pálivosť ktorú tieto feferónky majú a ktorej sa kostný skrytý nepriateľ veľmi bojí skrz jej nesmiernu účinnosť, pod ktorej tlakom doslova do tla zhorí vylúčený vylučovacími orgánmi ako bezcenná ničotná zmes nesmierne ľahkou cestou, nakoľko bola toxicita kĺbov takou silou spálená a premenená na bezvýznamného bacila, že sa telesnému vylúčeniu nedokáže smrťou svojho zániku brániť a ženie sa hnaný vylučovacím systémom von z tela bez odvetnej obrany bezmocný. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.