Existuje osud?

03.02.2020 09:37

Existuje osud?

Všetky duše žijúce na vašej zemi prišli do svojeho žitia na nej v svojom Bohom predurčenom duševnom ich poslaní, čo predstavuje osudové všetko ich znanie len jedinému všemocnému a láskavému Bohu, v ktorého nekonečnej milosti vložil pre právo ku každej duši časť cesty svojeho osudového predurčenia môcť ovplyvniť a zmeniť do dostanej takej životnej koľaje, aby nemusela toľko trpieť ako má predurčené, veď koľaj jej prešľapu záleží len v dovolenosti Božej vôle na základe toho ako svoje duševné poslanie na zemi využíva, či je duša dobrá alebo porušujúca v svojej duševnej nepoučenosti postuláty Boha, čo vo výsledku jej nesprávneho duševného smerovania Boh nedovolí osudovosť jej predurčenia pozmeniť za životný cesty smer lepší ak sama včas nepochopí, že činí veľké v svojom živote omyly také, ktoré Boh v svojej spravodlivosti vždy potrestá osudom do každej duše vloženým buď dobrým alebo zlým vašemu ponímaniu akože nespravodlivý, čo však ale pravdou neni lebo každá duša hoc aj v telesnej schránke dieťaťa ukážkou jeho životného utrpenia ako staviate v tázanostiach svojich na Afriku trpieť musí za všetky svoje zlé činy vykonané dávnymi reinkarnačnými životami, v ktorých bytí bola buď dušou nepoučiteľnou a nezobrala šancu od Boha do poučenia svojeho v náprave zlých skutkov ale navyše bola ešte dušou horšou ako v predchádzajúcich bytiach, čím sa jej karmická záťaž neuberala na váhe ale priberala do závažia karmického balu neunesiteľného pre duševný zárodok, čo môže dokázať odľahčiť len svojim nesmiernym životným utrpením a preto nepozerajte sa na ochranný obal každej duše čo sa nazýva schránka telesná aj malého dieťaťa, lebo duša v jeho útrobách môže byť reinkarnovaná už veľakrát a africké deti Boh duševnými zásluhami necháva preto takto nesmierne trpieť, lebo pre ich nepoučiteľné duše doteraz tejto dobe nápravy v skutkoch opravných nenastalo a preto im dáva Boh sám v svojej milosti šancu na odstraňovanie duševnej karmy týmto ich duševným utrpením, čo sa pre celé ich duševné vnútro vlastne stáva tým najúčinnejším a najsilnejším liekom do duševnej ich nápravy, čoho výsledkom takejto pre vaše ponímanie nepochopiteľnej ukážky sa stávajú aj deti choré na nevyliečiteľnú rakovinu, do ktorých očistenosti duše sa len cesta telesnej smrti ako zážitok bolesťou duše prežitý potrebnosťou naplnenosti nesie. Nezamýšľajte sa vy duše neznalé mojej Božej vôle osudového pre vás videného nesúladu v hodnotení vašom ako nespravodlivého, lebo tomu vedzte že osudový krok duševnej predurčenosti každej jednej duše spravujem v svojej Božej spravodlivosti ja Boh sám a preto z vašeho nízkeho pozemského hľadiska nikdy nehodnoťte môj spravodlivý Boží plán vložený pre každú dušu osudovým jej nádelom, nakoľko toľko utrpenia a bolesti každej duši naložím koľko vydrží a zvládne uniesť, no bez tohoto mojeho cieľa zašpinené duše od karmy dostať do spätnej ich duševnej nápravy očistením by všetky v tomto duševnom karmickom svojom duševnom zaťažení ste svoje utrpenie museli prežívať v pekelnej sfére, čo ja Boh svojou láskou ku vám všetkým dovoliť nechcem a vnášam do vašich duševných bytí utrpenia toľko, aby sa po vašej telesnej smrti mohli duše vaše dostať do mojej blízkosti, do cítenosti ktorej trpieť už nikdy viac nebudú a budú obývať môj nebeský raj v súčasnej blízkosti tých, ktorých počas svojeho života nesmierne milovali. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.