Ekzém, fľaky na tvári a tele.

16.12.2013 16:18

Ekzém, fľaky na tvári a tele.

spôsobené slabosťou funkcie pečene

Bože svojou láskou duše cítenou najväčšou len k Tebe sa slovom tejto prosebnej modlitby Tvojej milosrdnej pomoci dovolávam, ktorú do svojej  oslabenej pečene dostať potrebujem silou ktorej slabosti sa imunitný môj systém nedokáže vlastnou silou stať vylučovateľom toho, čo vylúčiť by moja pečeň svojou funkčnosťou mala a stáva sa pokožka celého môjho tela stápateľom toho, čo slabosťou funkčnosti moja pečeň nedokáže učiniť ukážkou kožných škvŕn, ktorých odhalenie podstaty lekári pozemskí nedokážu odhaliť svojou odbornosťou, ktorej sila ich pramení z pocitu vlastnej dokonalosti a samoľúbosti  seba samých svojim učinením. Staň sa Ty sám lekárom tela môjho dobrý Bože silou svojej všemohúcnosti a stápaj slabosť funkčnosti mojej pečene do jej spätnej sily navrátenej tvojou Božou pomocou okamihom vyslyšania slov mojich prosebných a premieňaj jej nefunkčnosť do sily spätného návratu jej dobrého fungovania, kedy sa duša moja ešte hlbokým smútkom z nešťastného môjho žitia nestápala a do slabosti nesenej nepremieňala. Do Tvojej pomoci svoje slová láskavý Bože odosielam s vrúcnou prosbou k ich vyslyšaniu Tebou dobrotivý Bože, lebo sa nesená moja duševná viera smeruje v pochopenie Tvojej nekonečnej milosrdnosti ukázanej každej duši Tvoju láskavú pomoc volajúcej. Do každého dňa svoju prosbu Tvojej prozreteľnosti dobrotivý Bože s dôverou v jej vyslyšanie predosielať svojou  prosiacou dušou budem, lebo sa viera mojej duše v Tvoju nekonečnú lásku všetkých duší Tvoju pomoc prosiacu nestratila nikdy v spleti pochybností o Tvojej nekonečnej milostivej pomoci každej duši Tvojej pomoci sa tázajúcej dovolávajúcu. Stanem sa láskavý Bože svojou vďakou Tvojej pomoci dušou celý svoj život len Tebe svojou láskou oddanou, ktorej sa smer krokov viesť vždy bude cestou Tvojich Božích prikázaní. Do Tvojej Božej pomoci toto svoje trápenie slabosti fungovania mojej pečene odovzdávam a verím dobrý Bože, keď sa Tvojou vôľou stane slová moje prosebné vypočuť, stane sa do naplnenia ich vyslyšania moja pečeň späť do správneho fungovania priblížená ukážkou čoho sa stratia všetky kožné škvrny z môjho tela až do tej poslednej navždy Tvojou nesenou pomocou láskavý Bože. Amen.