Edgar Cayce.

03.02.2020 10:25

Edgar Cayce.

Monika D. | 24.05.2013
Drahý Bože, drahá pani Laura.
Sú zaznamenané výklady E.Cayceho- spiaceho proroka, Božou pravdou? Vrelá vďaka za všetky odpovede a rady.

 

Božia odpoveď:

Do Svetla pravdy Božej bolo slovo každé z úst tejto duše do vašeho pozemského sveta odoslané, ale čo sa odkázanosti Božích do zapisovaných publikačných textov týka, tak tam nastala z okruhu bažiacich duší vyšplhať sa po mene tohoto mojeho slávneho proroka do výslnia veľká zrada nielen jeho, ale aj Božieho mena, keď svoje svetom neuznané ako oni vo svojom duševnom vnútri cítili dokonalosti v ich lekárskych bádaniach a výskumoch boli tienené krásou pravdivostných slov tohoto človeka. Do Cayceho proroctiev bolo slovo mnohé z mojej odkázanej pravdy Božej pozmenené do cieľovej prospechovosti tých, ktorých duševným svojim poznaním v svojej od Boha požehnanej múdrosti tento dávny môj prorok zatienil a niesol neznajúc ich skryté duševné pohnútky, ich životné úspechy do hanby a potupy celej ich vedeckej múdrosti, cez ktorej poznania neprišli nikdy k takej úspešnosti jej napĺňaním ako dostávali v svojom navrátenom zdraví tí, ktorých chorým telám od Boha liečebné receptúry v svojom hypnotickom spánku deň čo deň odosielal príjmom od samotného Boha, lebo keď chce Boh čokoľvek dostať do náplne svojej vôle, dokáže aj zo zeme zdvihnúť všetko more a nevrátiť viac jeho existenčnosť na zem späť. Do každého Cayceho zápisku v každej jednej literárnej podobe bol pravostný odkaz od Boha odoslaných všetkých slov v ich častiach mnohých pozmenený alebo bez úpravy vymazaný editorom a nahradený jeho vlastným obsahom, z ktorého čítanosti vlastného svojeho ľudského poznania sa v úspešnosti v skrytosti tejto svojej nikomu nevypovedanej pravdy opíjal blaženosťou a spokojnosťou duševnou, že dokázal hoc nie čestným spôsobom odovzdať svetu to, čo skúmal on sám dlhé roky a zverejniť nemal šancu, lebo ešte žil ten Cayce, ktorý ho mal rád a jeho priateľstvu v svojej duševnej skromnosti a v svojej naivite dôveroval. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.