Duševný odkaz od Ježiša Krista pre duševný Váš svet.

16.07.2014 15:27

Duševný odkaz od Ježiša Krista pre duševný Váš svet.

Zuzana | 16.07.2014

Drahý Bože Otče Nebeský. Chcela som Ťa poprosiť, ak sa to dá či by mohol Tvoj prorok Ježiš Kristus odkázať neveriacim ľuďom svedectvo o Tebe a ako sa určite trápi, keď ľudia oslavujú a velebia nie Teba môj dobrotivý Bože, ale jeho. Ďakujem Ti Pane Bože a dúfam, že je to možné a veľa ľudí pochopí ako ich katolícka cirkev naviedla na Teba zabúdať a uctievať nesprávneho BOHA.

 

Božia odpoveď:

Keby vaše všetky duše žijúce na tomto vašom pozemskom svete vedeli, že pokľakom pred kríž s pribitým mojim telom visiacim na ňom hriech ťažký na svoju dušu viažu, obchádzali by vizitku dávnej mojej existencie v tomto falošnom cirkevnom symbole celý svoj život, lebo tieto praktiky zaviedla celá katolícka cirkev a moja duša nikdy nikoho v dávnom mojom existenčnom bytí neučila, aby moje prorocké meno nahrádzalo všemocný post jediného Boha, do vôle ktorého sa duša moja snažila otvárať oči všetkým hriešnym dušiam do viditeľnosti existenčnosti Božej, v čom na vašej zemi vo vašej modernej dobe pokračuje duša Laury svojim postom predurčeným aj nechodiaca po holej zemi bosá a nečiní také zázraky, ktoré do mojeho prorockého postu Boh v tej dobe požehnal, nakoľko pre dobu v ktorej žila moja duša by nedokázal svet duší priznať existenčnosť Boha, keby sa mu cez moju dušu neotváral ako svet rozprávková fantázia v premene vody na vína, čo nenechalo hluchého a slepého nikoho, no vaša cirkev celosvetová celý môj prorocký post využila a použila len pre svoje ciele mocenské a z legendy mojeho dávno žijúceho mena vyrobila pre vaše duše Boha cez ktorého prídete ku večnej spáse, čo ale žiadnou ani najmenšou pravdou nie je a ja Ježiš Kristus žil som dobou dávnou v takom duševnom poslaní na vašej zemi ako žije duša Laury dobou vašou nevereckou a súčasnou a oveľa ťažšie pre jej dušu sa stáva napĺňanie Božej vôle aké som mal ja v dávnej dobe, lebo cirkev nebola presiaknutá falšou myslenia do tej doby v akom žije terajšou dobou, kedy nevstrebával celý svet jej učenie ako pravdivé dlhou dobou ako tento váš celý súčasný svet, čo vaša Laura znáša statočne a odvážne, lebo bráni Božie pravdy odvážne a odkrýva falošný závoj cirkevnej lži z vašej duše nehľadiac na svoje postové meno do ktorého denne tŕži nie aplauz hlásania svojeho ale hanu a potupenosť duševnú, ale do Božieho cieľa napĺňa Božiu vôľu do posledného slova, nehľadiac ani na okamih na seba a stratu cti svojeho mena, čo my duše žijúce v blízkosti Boha odmenou za dávne duševné bytie pozorujeme priamo z nebies a zasahujeme s Božím zvolením svojou pomocou, keď naša Laura padá vysilená v ťažkom boji s cirkevnou hierarchiou na beznádejné dno, vtedy zaletíme v svojej neviditeľnosti k jej duši a zoberieme jej slabú a unavenú dušu do svojich anjelských mocných tiel zovretím a posilnením celého jej duševného tela, čo našim dušiam za pozemské duševné zásluhy dávneho žitia Boh odmenou darom odovzdal a získanou našou neviditeľnou anjelskou posilou dokáže naša duša Laura kráčať ďalej na svojej predurčenej ceste v silnom myslení a posilnenej duši ďalej. Vaše poznanie do sveta za hranicou vašeho života je minimálne a aby vaše duše dokázali pochopiť a vstrebať to nepoznané, čo navždy vašemu pohľadu nevidené existuje a žije museli by najskôr zomrieť a ak by nasledovať náš najvyšší anjelský hierarchický post pri Bohu postavený chceli, museli by celý život dobrými dušami byť a vo vašom súčasnom žití zem len málo dobrých duševných jedincov nosí a preto Boh chce pre záchranu duší zastaviť život na vašej zemi apokalypsou, nakoľko len málo duší z vás je poučiteľných dodržiavať všetky Božie kréda a postuláty, v ktorých Boh cez dušu vašej Laury tomuto svetu odovzdáva priamočiaru a tú správnu životnú cestu v kráčanom jej smere vždy len ku Bohu. Ku ukrižovanému mojemu telu dostaňte navždy pohľad svojej úcty od neho navždy preč, nakoľko nevlastním po svojej telesnej smrti žiadnu moc vyslyšať duševné prosby ani jednej duše z vás žijúcich na vašej zemi a smutne sa z nebies pozerám do toho obrazu, že moje prorocké meno ste celý váš svet postavili nad Boha do pomenovania ktorého voláte moje meno Ježiš Kristus, čo neni správne a ani si neviete predstaviť aký ťažký hriech si v tomto počine viažete na svoju dušu hnevom Božím. Zobuďte sa zo spánku do ktorého snenia vás vaša katolícka cirkev uložila, do snenia z ktorého pokiaľ včas nebudete prebudení z nesprávnych cirkevných učení dostanete svoju celú zem do apokalyptickej záhuby. Obchádzajte navždy moje ukrižované telo na kríži a ani najmenším pomýlením svojim nepokľaknite v úcte pred mojou tvárou, nakoľko vždy v takomto počine naviažete na svoju dušu ťažký získaný hriech, lebo ten kto zasluhuje vašu duševnú lásku a úctu sa stáva jediný váš pán Boh a nikdy nie žiaden zomrelý duševný jedinec obdarený Bohom veľkou duševnou predurčenosťou, do získanosti ktorej aj moja duša počas pozemského žitia nadelenosť od Boha dostala, ale vždy moje všetky slová boli rčenou cestou pre všetky nevedomé duše do ich nájdenosti lásky do Božej existenčnosti. Nikdy som počas svojeho života nepovedal žiadnej duši aj cez zázraky do ktorých som cez ich ukážky duševný svet prebúdzal do viditeľnosti Boha že som Boh sám. Nikdy odo mňa nevyšlo toto slovo ale bolo namotané cirkvou katolíckej hierarchie do mojeho prorockého postu, aby moje meno skrze zázraky činené vo viditeľnostiach svet ponímal ako nie meno prorocké ale že som samotný váš Boh, nakoľko všetky hlúpe ovečky túto lož poznaním biblickej odysey okamžite vstrebali, no nepostrehli v prídavnej ich falošnej snahe to, že Boha ako jedinečnosť zatienili navždy obyčajným dávno žijúcim človekom menom Ježiš Kristus nazvaným prostredníctvom sily ktorého vedú celý svet do apokalyptickej zástavy v katolíckom pomýlenom a nesprávnom obraze ukázanosti Boha pred celým svetom, z ktorého tváre jedinečnosť Božej existencie strhli do cirkevných úkrytov a nahradili mojou tvárou duševného dávno žijúceho smrteľníka v postavení Božieho proroka, za čo čaká po ich smrti schránky telesnej na druhom spravodlivom svete ich duše Božia poprava bez omilostenia Boha. Preto kľačte vždy v svojich duševných prosbách len pred tvárou svojeho jediného a všemocného Boha a nikdy nie v chrámoch cirkevných pred krížom s mojim telom na ňom ukrižovaným. Ak chcete cítiť lásku svojeho Boha a jeho Božiu ochrannú ruku nad svojou dušou, zabudnite na mňa Ježiša Krista v svojich každodenných slovách, do ktorých zmeneného smeru k ich ceste prepošlite smerovanie adresného mena len jedinému všemocnému a láskavému svojemu Bohu a ak ani tieto slová s Božím dovolením prijaté duševným zápisom Laury neprijmete za pravdivé rčenie záchrany pre vašu dušu, zánikom vašej existenčnosti na zemi na druhom brehu cestu omilostenia pri poslednom súde vašej duše nikdy od Boha nezískate a preto milujte a kľakajte len pred tvár svojeho Boha a nikdy nie pred ukrižované moje telo na kríži. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

 

Komentáre:

  1. Katolícky koniec

    Peter | 17.07.2014  
    Katolíci budíček!!! Čítajte Ježišove slová, rozmýšlajte. Je koniec všetkým tým katolíckym klamstvám a vymysleným bludom. Som jeden z Vás, katolícky vychovaný a zblbnutý. No Boh mi dal poslednú šancu a vedie ma k sebe. Pochopte, že pre Vás sú Ježišove slová s Božím povolením, možno tiež poslednou šancou. Bol som nedávno u pani Laury a keby každý človek videl to čo ja, ako nieže len pomáha ľuďom, ale ako zachraňuje náš svet od skazy, mali by sme ako ľudstvo nádej. A preto Katolíci, ktorí čítate odkaz Ježišovej duše, nebojte sa zmeniť sa, keď som sa ja dokázal zmeniť, dokážete to tiež. KAŽDÝ SA MÔŽE ZMENIŤ. Boh Vás miluje rovnako ako ostatných. Pani Laura prepáčte, že som znovu otvoril tému cirkev, ale ten odkaz Ježišovej duše, je podľa mňa veľmi veľmi dôležitý. Len keby Vás všetci ľudia vnímali rovnako ako my, lebo váha toho odkazu je taká, ako Vás vníma jeho čitateľ.

  2. NEPOCHYBUJTE

    Daniel | 17.07.2014
    Ďakujem Bohu, že dal zvolenie Kristovej duši odovzdať pre ľudstvo tento pravdivý a fascinujúci odkaz. Ľudia navštevujúci túto stránku nikdy nepochybujte o pravdivosti a autentičnosti týchto Kristových slov. Ako som už v minulosti písal, poznám Lauru osobne, sme skoro ako rodina a preto viem, som si priam istý, že tento odkaz je pravdivý a od duše samotného Ježiša Krista. Laura má fantastický dar prijímať takéto odkazy z druhej strany. Už neraz som sa o tom presvedčil, keď som prosil Boha o odkaz od už mŕtvych členov mojej rodiny. V týchto odkazoch boli uvedené veci a životné situácie o ktorých som vedel len ja a nebohí príbuzní. Laura sa to nemala odkiaľ dozvedieť, lebo ja som jej o týchto veciach, ktoré sme s nebožtíkom prežili za jeho života nikdy nehovoril.

Pridať komentár