Duševné slabosti sa oddávna tieto stávajú.

06.02.2020 12:15

Duševné slabosti sa oddávna tieto stávajú.

 1. láska k sebe samému

 2. duševná zloba voči svojim blížnym

 3. lenivosť duše Bohu lásku prejavovať

 4. bolestná závisť

 5. krutosť povahy smerujúca do trápenia druhých

 6. závislosť na pozemských hodnotách

 7. duševná skleslosť zo svojej nespokojnosti nad sebou samým

 8. každodenné zahováranie druhých ľudí

 9. zloprajnosť

 10. bolestná skrúšenosť duše spôsobená nesprávnym hodnotením okolia

 11. duševná slepota voči trápeniu druhých

 12. svojvôľa duševného pocitu správneho žitia

 13. každodenné zlé skutky činené druhým ľuďom

 14. svojvoľné trestanie podľa vlastných zákonov

 15. trápenie vlastnej rodiny skrz cítenú autoritu svojho postavenia v nej

 16. dostávanie sily svojho tela do bolesti iného človeka

 17. každodenný hnev na celý život

 18. stápanie sily duše krutosťou videného života

 19. dávne zloby duše zatlčené do jej hĺbky z príkoria ktoré musel človek podstúpiť

 20. stápanie lásky k Bohu skrz neradostný osud

 21. zastavovanie šťastia druhým ľuďom skrz zloprajnosť svojich myšlienok

 22. trápenie druhých skrz ich ovládanie svojou dušou príkazmi do ich vykonania nariadených

 23. stápanie slobody duše dávnymi spomienkami neradostného žitia

 24. nenávisť zasielaná do šťastia druhých ľudí

 25. tvrdosť svojich želaní do spĺňania ich druhými ľuďmi

 26. pomsta ktorá hlodá v duši skrz nenaplnenú spravodlivosť dávnou neprávosťou spôsobenou

 27. dobové zaťaženie duše skrz zármutok nad stratou blízkeho človeka skrz smrť tela        

 28. bolestná ľútosť nad sebou samým 

 29. vykopávanie svojich neschopností z hĺbky duše a viniť sa za túto slabosť 

 30. trápenie z dávnych životov spôsobené karmickým trestom

 31. slabosť duše spôsobená dosť silnou agresiou smerovanou do bolesti duše druhých ľudí      

 32. smútok duše za láskou nenaplnenou

 33. kolísavé pocity neistoty do Božieho riadenia života

 34. trápenie spôsobené finančnou chudobou

 35. bolestný smútok za nesplnenými túžbami

 36. zastavovaná láska v svojej duši ako obranná pozícia pred sklamaním

 37. sťahovanie zlých slov do blízkosti druhých ľudí

 38. každodenná slabosť duše z nedocenenia hodnôt

 39. veľavravnosť zbytočných slov

 40. slabosť, keď veľa neprávosti získanej od života trápi dušu do zmeny vtedajšieho rozhodnutia ako nesprávneho