Duševná reinkarnácia odtrhnutá z písma biblických právd.

28.12.2013 14:31

Krutovládou mocenskej cirkevnej inštitúcie bola pravdivostná Božia výpoveď o napĺňanosti potrebnej duševnej reinkarnácie z písma biblických právd odtrhnutá zámyslom získať vlastníctvom nedotknuteľnú moc.

28.12.2013

Korunováciou cirkevnej silnúcej moci narastajúcej až do vašej súčasnej pozemskej tejto doby boli pošliapané všetky do detailov podrobne zapísané odkázané Božie pravdy o potrebnosti duševnej reinkarnácie, ktorej vysvetlenosť napĺňanosti odovzdal Boh vašej zemi cez vyslovené slová svojich prorokov, ktoré sa však stali svojim významom zanášanosťou cirkevnej moci do jej nárastu slabosti, keď vysokí cirkevní potentáti nedokázali v týchto Božích vyrčených pravdách prijať existenčnosť všemohúceho Boha nad svoju moc a viditeľnosť moci ich mena pre ich cirkevnú inštitúciu v pohľade ich moci podriadeného ľudu bola oproti Božej moci ukázaná ako veľmi slabá, keď všetci čo čítali Božie odkázané pravdy sa obávali oveľa viac prísneho potrestania od Boha ako ich nazdobených talárov do veľkostnej krásy ktorých žiaden rešpekt nemali lebo oproti Božej veľkosti boli úbohí a malí a následne v tejto príčine začali likvidovať z biblických odkázaných Božích právd, čo uberalo na ich potentátnej cirkevnej moci, aby veľkostnú silu Boha vniesli dušiam nevedomým do potlačenia a aby ich cirkevný talár bol pre ich duševný pohľad viac ako Boh, ktorého ich oči nevidia no ich falošné pozemské cirkevné tváre neustále zamračené vyzerajúce prísne áno, čo aj docielili touto likvidáciou zapísaných listov s Božím odkazom, aby čo najviac posilnili svoju cirkevnú moc a nebude ich falošné kresťanské cirkevné duše žiaden Boh v svojej všemoci zatieňovať a všetok ľud sa bude len ich prísneho čo len pohľadu báť a poslúchať každý ich príkaz vymyslený cirkvou a nie odoslaný Bohom, aby dokázali v poslušnosti hojné stádo poslušných ovečiek mať, ktoré splnia každý ich vymyslený cirkevný príkaz bez rozmýšľania a voči Božiemu spravodlivému hnevu sa títo farizejskí potentáti neboja nakoľko ich oči oslepila do úplnej slepoty pýcha a mamon, ktorému všetci slúžiaci cirkvi podľahli opitosťou v svojej duševnej malosti a schátralosti. Do Bohom láskavej tejto odoslanej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár