Dieťa pri plači omodrie a potom odpadne.

16.12.2013 13:18

Dieťa pri plači omodrie a potom odpadne.

Toto dieťa križovať každý deň svetlom sviečky 12x a zakaždým povedať túto modlitbu:

Bože, táto duša Tvojou láskou do telesnej schránky tohoto pozemského tvora vložená sa láskou Tvojej nekonečnej sily križovaním týmto Tvojim žehnaním stáva svojej doterajšej slabosti strácaného dychu plačom ukrutným podmieneným navždy zastavená týmto situáciám opakovaným, lebo to, čo bolestne dušu jej stráca sile svojej sa bude Tvojou pomocou tokom riavy živelnej niesť do diaľav pozemskej sfére tak vzdialených, že sa ničivosť týchto príčinností viac nikdy nestane cestou k jej duši späť a to, čo odo dňa prvého začiatku tohoto križovania bude moje dieťa cítiť, sa bude nazývať nekonečná Božia sila Tvojou Božou pomocou do útrob jej tela poslaná, čoho dôsledkom sa táto duša  už nestane nikdy svojim plačom do kolien pádom mdlôb priblížená. Amen.