Demokracia na Slovensku.

14.05.2020 23:27

 

Demokracia na Slovensku.

Viktor | 21.05.2013
Chcem sa nášho dobrotivého Otca Boha opýtať na Jeho názor na naše štátne súčasné zriadenie nazvané demokracia. Či si Slovensko a jeho národ pomohli, keď prešli od socializmu k demokracii, alebo je to naopak. Ďakujem Bohu aj Vám pani Laura za odpoveď.
 

Božia odpoveď:
Krásou vašeho pomenovaného spoločenského zriadenia slova demokracia sa odozva tejto zvučnej jeho krásy premieňa do nepekného spoločenského postavenia vašej slovenskej štátnosti, nakoľko ku tomuto demokratickému zriadeniu toto správne heslo patrí : chudoba ide ku dnu zeme a bohatí v svojich kontách rastú do výšky, čo určite neni spravodlivosťou nadelené najmä chudákom, ktorých stojace bezmocné nohy a pracovité ruky sa nedokážu zo svojeho nulového základu odraziť k lepšiemu životu a to, čo ich duše budúcnosťou čaká sa nazýva nekonečná a nikdy nezaplatená lopota, záver ktorej zakončieva ich telesná trvalá invalidita. Bude národné hospodárstvo tejto zeme za pár rokov tak zadĺžené, že nedokáže tento dlh štát splatiť, čo môže do vašej budúcnosti znamenať, že váš štát bude vlastníctvom patriť nie vám, ale tomu záchrancovi, ktorého veľkodušnosť vašu zem odkúpi a ten systém, ktorý on vo svojej krajine vlastní zastreší aj k vám, čomu sa vaši politici nedokážu brániť, nakoľko nebudú mať vo svojej kompetencii čo riadiť, keď to čo deje sa v kulisách vládnucich potentátov sa nazýva len hra o moc a o mamon. Do žiadnej zmeny nechcú váš štát dostať v svojich snahách ale sa neustále držia kŕčovitosťou zovretia svojeho politického kresla, aby v ňom dokázali obsedieť aspoň do konca volebného svojeho obdobia v sympatiách každého svojeho voliča a ku politike tej správnej vo vašej zemi by bola najlepšia taká, ktorej chod by riadil ale väčšou svojou právomocou a väčšou aktivitou sám prezident, ktorého post vo vašej zemi sa do tohoto obdobia k jej pomoci stáva celkom zbytočný a jedna vládnuca strana taká, čo najsilnejšie postavenie v tomto štáte má v počte voličských hlasov a bez navždy akejkoľvek ďalšej strany ktorých záujem sa nesie, len sa v slabom svojom politickom postavení zviditeľniť a do vládnucej strany, ktorá by mala byť v Božom smerovaní len jedna jediná, by mala navždy opustiť vládne kruhy opozícia, ktorej každodenný skrytý záujem sa nesie dostať do kolien pádom na zem tú stranu, ktorej záujem pomôcť Slovensku sa stáva úprimný, v čom jej kroky opozičné vlky zastavujú vymýšľaním do neustálej zásoby drobných politických prečinov, na ktoré poukazujú s veľkým dôrazom a kladú na titulné stránky spravodajských portálov v čom odkláňajú pravostné ich snahy pre odovzdanie pomoci Slovensku, za ktoré sa pre opozičné bariéry nedokážu dostať k podstate svojej práce. Do opozície sa nesie veľká zbytočnosť pre vaše zriadenie, ktoré stráca obrovské financie na platby za prekážky, ktoré vládnucej strane pred nohy pokladajú čo predstavuje, že pokiaľ sa neurobí vo vašej celej vládnucej garnitúre očistný hĺbkový poplach, ktorého záverom nebude žiadna vojna ale odpratanie všetkých zbytočných strán z vašej vlády a nenastane vo funkcii prezidenta radikálny prevrat, čo znamená, že sa bude musieť naučiť nie len figurovať v pekných šatách ako reprezentant Slovenska, ale bude musieť naučiť sa v svojich zvýšených právomociach aj skutočne riadiť štát, aby nebol jeho post prezidenta pre Slovensko hanbou, ale vzorom jeho reprezentáciou vlastným rozumom a vlastným prehovoreným slovom k ľuďom. Keď sa dokáže vaša slovenská republika odovzdať Božej pomoci, zaspaté celé hospodárstvo bude kolaudovať svoju narastajúcu premenu, ale aby toto nastalo musel by sa pre vás všetkých zázrak stať a to, že bude existovať v riadení vašeho štátu len jedna silná vládnuca strana na čele s prezidentom republiky vo zvýšených jeho kompetenciách a následne ku ich vládnutiu by mala patriť aj ich duševná láska k Bohu, čo sa do tohoto obdobia stáva nereálna fantázia. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.