Dal Boh do ľudského tela duchovný zárodok pri narodení človeka ktorý postupom času narastá?

31.05.2020 13:15

Dal Boh do ľudského tela duchovný zárodok pri narodení človeka ktorý postupom času narastá?

31.05.2020
Svoje duchovné putovanie sa každej duši poslalo Bohom nie ako zárodok, ale skúsenosti všetky nadobudnuté z dávnych životov, ktoré sa každým novým životom obohacujú o ďalšie, skrz záujmy človeka v živote vedené. Do tohoto sa zárodok nikdy do žiadneho ľudského tela ako duševná potrava nedostal Bohom poslaný, lebo sa toto oslovenie ducha ukázalo veľmi nesprávne prirovnanie a vysvetlenie silou nevedomosti ľudského poznania, ktoré tento princíp fungovania a súvislosti svojim mozgovým potenciálom nedokáže nikdy pochopiť a skúmať jeho podstatu pravdivým vysvetlením. Do ducha každého človeka len sám Boh vidí a vie, čo dokáže svojim poznaním zo životov dávnych viesť k náprave žitia alebo jeho hanobe. Touto odpoveďou sa stať zastavená každá duša skúmaniu otázok na duchovný princíp v ľudskom tele musí, lebo sa všetky knižné vysvetlenia, hoc sa zaujímavé pre duše ľudí objavom ich ukazujú, nesprávne vysvetľujú a popierajú Božie zákony pravdy tohoto smeru skúmania. Amen.

Pridať komentár