Cysty na ľadvine.

16.12.2013 16:03

Cysty na ľadvine.

Bože do láskavej Tvojej milosrdnej pomoci nesiem slová dušou mojou ku Tvojej blízkosti s dôverou v ich vyslyšanie odosielané, ktorých volanie moje o pomoc sa ľadvine mojej cystou zanesenej touto duševnou prosbou od Teba pýta, keď nedokáže svojou lekárskou pozemskou múdrosťou stať sa ich zastavovateľom prítomnosti v nej okrem teba žiaden lekár, ktorého boj voči týmto cystám dokáže stápať len prierezom môjho tela čo Ty dokážeš láskavý Bože svojou vôľou, keď sa do týchto slov mojich prosebných rozhodneš ich vypočuť. Stápaj láskou svojho Božieho svetla každú cystu, ktorej prítomnosť na ľadvine zastavuje jej správne fungovanie, ktorého nesenou slabosťou sa slabou jej funkčnosťou nedokáže moje telo škodlivín správnym vylučovaním z krvi zbaviť a do budúcnosti sa dobre moje zdravie touto poruchou funkčnosti ľadvín stratiť navždy telu môjmu môže. Do láskavej Tvojej pomoci toto svoje ochorenie s pokorou a odovzdanosťou k vôli Tvojej riadením môjho žitia odosielam, lebo nedokážem do žiadneho pozemského lekára svoju dôveru cítiť okrem Teba láskavý Bože k Tvojej všemohúcnosti ku ktorej sa hlboko vzkláňam s nádejou v Tvoje vypočutie volania mojej duše o pomoc k navráteniu strateného zdravia mojej ľadvine späť. Keď sa dobrý Bože staneš lekárom tejto ľadvine Ty sám odnesením každej cysty z jej vnútra do budúcnosti tak ďalekej, že vesmír sa len malým niesť bude svojou veľkosťou v porovnaní straty týchto cýst do  diaľav Tebou im domovom bez spätného návratu určených. Do lásky duše svojej  nesiem Tvoju lásku dobrý Bože hĺbke jej každý deň a do láskavej Tvojej dobrotivej pomoci svoju dôveru v jej silu nikdy nestratím, lebo len Ty jediný dokázal si tento svet svojou jedinečnou silou stvoriť a len Ty jediný dokážeš svojou silou každú chorobu v telách ľudí zastaviť pokiaľ Ťa o pomoc prosiť ich duše budú.  Len Teba svoj celý život velebiť a milovať bude duša moja až do dňa jeho konca posledného a dôvera moja v Tvoju pomoc sa nestane nikdy stápaná pochybnosťami v nevypočutie mojich slov Tebou Bože. Staň sa do pomoci tejto mojej chorej ľadviny vôľa Božia naplnená jej uzdravením. Amen.