Čo ďalej?

03.02.2020 09:29

Čo ďalej?

miroslav | 03.06.2014  
Otče Bože ale ak by sme sa aj ako ľudstvo dokázali vyhnúť skaze a to znamená všetkých ľudí na svete presvedčiť v tvoju existenciu (čo je podľa mňa možné iba s pomocou tvojeho proroka pani Laury, aj to bude ťažké) čo potom? otázka: Čo bude ďalej s našou planétou, čo sa stane ak by sa naozaj láska všetkých ľudí na svete obrátila úprimne k Tebe? Ľúbim Ťa a ďakujem.

 

Božia odpoveď:
Ku tomuto zvráteniu cítenosti nepoznanej lásky k Bohu do premeny vo veľkostnú jej silu dušou každou bude tá doba aktuálna, keď sa bude deň po dni vaša planéta Zem rozsypávať v nečakaných príchodzích katastrofách, ktoré budem a to určite do vašej zeme posielať do tej doby, kým toto celé vaše ľudstvo nepochopí, kto stojí nad celým vašim existenčným bytím, kto vstavil na oblohu slnko a deň zakončil zotmením v príchode viditeľnej krásnej Luny, čo vidieť dokáže celá planéta vašeho bytia a považujú Boha za vymyslenú existenčnosť tých, ktorých viera v Božiu lásku sa stáva skutočná a pravoverná. Lebo bez hromotrasenia s celým vašim zemským povrchom, bez cítenosti vašeho strachu nad strateným životom nečakanosťou veľkostnej sily prírodnej katastrofy sa celý váš svet len ťažko zobudí z nelásky k tomu Bohu, ktorého láska všetky vaše duše poslala obývať v svojom žití planétu zem a veľmi sa stáva to smutné, že ku poznanosti tej pravej prídete až keď sa bude blížiť váš duševný koniec. Až v tej chvíli dokážete priznať existenčnosť svojeho Boha, ktorého Božie meno ste po celý svoj život zanášali do tých miest, ktoré sa duševná tma volajú a nebude vaša planéta Zem zachránená od blížiacej sa istej apokalypsy, pokiaľ sa nenaučia vaše duše milovať svojeho Boha a kedy táto doba príde? Tak až na sklonku existenčnosti celej vašej zeme, lebo ku láske cítenej k Bohu sa úplne vytratil cit z duše každej. Do tázanosti tvojej láskavej duše do cítenosti lásky k Bohu dušami celého sveta čo bude ďalej, keď nastane táto doba, do odpovede ktorej sa dá celkom jednoducho odpovedať: Boh zachráni celé ľudstvo od príchodzej apokalypsy celej zeme a bude každú dušu žijúcu v nej odmeňovať svojimi k jej menu patriacimi záslužnými darmi, čo do naplneného reálu dostane pravostný obraz až po jej zemskom zániku v príchode novej civilizácie na tento svet. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.