Civilizácia.

03.02.2020 10:43

Civilizácia.

Monika D. | 13.05.2013
Drahý Bože, drahá pani Laura. Srdečná vďaka za obnovenie tejto rubriky aj za všetky doterajšie rady a komentáre. Moja otázka znie: Existovala už na našej Zemi vyspelejšia civilizácia ako je tá naša súčasná?
 

Božia odpoveď:
Ku vašemu doterajšiemu poznaniu zvaná Atlantída sa preniesla do hlbín toho najhlbšieho dna mora, keď obdaril som obyvateľov v nej žijúcich nadpriemernou inteligenciou oproti tej vašej, aby si mohli v spokojnosti bez chýbajúcej modernej techniky v svojom dávnom kultúrou a vedeckým vynálezom zaostalou zemi žiť, čo niesli aj títo jej obyvatelia veľkou svojou snahou využívajúc možnosti svojej nadpriemernej inteligencie ktorú mohli do každej svojej problémovej otázky využiť a prichádzajúce riešenie v dobrom nápade do zlepšenosti svojeho žitia použiť, čo však v ich mojou mocou nadelenou múdrosťou prešlo do takých obrovských rozmerov v ich doslova genialite, že začali používať svoju Bohom vštepenú múdrosť na veci zlé, predávali svoje deti preč od rodiny a pre peniaze by dokázali aj zabiť. Do čoho som musel ja Boh zasiahnuť svojou mocou, nakoľko tieto duše žijúce v Atlantíde smerovali svoje životné kroky do večnej záhuby zlým svojim myslením, lebo svojou múdrosťou nadelenou ich mozgovým centrám mojou Božou láskou sa z nich stali krvilačníci bažiaci po neustálej rastúcej svojej moci, výsledkom čoho bolo, že pokorovali v ich spoločnosti tých dušami slabších a menej priebojnejších, ktorých dar cítenej múdrosti nezahubil ich charakter dobrý. Čo bolo ukázané ako žitie dávne tejto civilizácie mojemu Božiemu pohľadu a vašim dušiam do znania nikdy neukázané, by ani jedna z vás nechcela v hrôze skazenosti tohoto duševného sveta vidieť, keď bojovať začali vzájomne proti sebe tvrdými zbraňami, ktoré si dokázali vyrobiť v tej dobe výškou svojej nesmiernej múdrosti, lebo ani potrebný materiál na zostrojenie silnej zbrane ich civilizácii nechýbal. Lebo boli to Bohom obdarené bytosti do takej nesmiernej múdrosti, ktorá sa genialita pomenovať dá a čo s týmto darom nadeleným mojou Božou láskou do cieľa ich prežitia urobili, by ste ani krátkym okamihom vidieť nechceli, lebo boli medzi nimi vojny každý deň a nikto z nich prehrať nechcel a ten čo prehral v svojej múdrosti vymyslel taký chytrý plán, že okamžite aj ako porazený dokázal zneškodniť a položiť na lopatky svojeho nepriateľa ohromnou ľsťou, do ktorej jeho vojakov vtiahol a pochoval do jamy priepastnej do ktorej vstúpili dobrovoľne oni sami, netušiac že budú ľsťou svojeho protivníka porazení, zastavení svojim krátkym víťazstvom. Bolo toto stratené pozemskému povrchu duševné bytie v Atlantíde Bohom v Jeho vôli zahubené a utopené navždy celé nenávratne z celej planéty zem. Keď sa vlastná ich nadpriemerná inteligencia stala navždy pre nich hrobom uloženým na dne dostatočne hlbokého mora, z ktorého hĺbky nebolo nikdy ani jedno telo vyplavené na celej jeho hladine. Do stratenosti mnohých dávnych civilizácií sa niesla vaša zem nosnosťou svojich poznaní a do každej jednej takejto civilizácie nikdy nikým nepoznanej ani vašou dobou som skúšobne do ich bytia vkladal dar poznanosti Boha a získanosť cítenej veľkej múdrosti a pozoroval som ako budú nakladať s týmto nadeleným Bohom darom. Veď som ich všetky ja sám stvoril a pripravil do žitia na zemi a svojou láskou ich neustále sprevádzal v tej dobe pre vaše chápanie a nikdy jej nepoznanie príkladom ako ľadovej, v ktorej nebolo elektrickou energiou získané svetlo, v ktorej nebol žiaden obchod ani výrobný žiaden pracovný smer, nebola žiadna vláda. Jediné čo vlastnili do poznania dôkladného bola existenčnosť Boha, neboli náboženstvá poznané žiadne, neboli kňazi ani oltáre a klaňali sa len ku mne ako k jedinému tomu svojemu Bohu, ktorého ich duše poznali ešte pred svojim narodením. Modly žiadne nepoznali a čo ich odstránilo navždy zo zemského povrchu bola získaná nemierna ich pýcha z nadmerného rozumom Bohom obdarenia a ich túžba v svojej nadpriemernej aktivite mozgových centier časom v svojej múdrosti utopiť aj ich Boha, ktorého prestali uctievať a opájali sa len svojim geniálnym myslením a ich akože technickými výdobytkami, vďaka ktorého vlastníctvu na mnohé tej doby úžasné vynálezy prišli a to také k ich genialite, veľkostnú silu ktorých ani vaši moderní vedci do tejto doby k zlepšenosti vašeho žitia nevymysleli, lebo celé vesmírne satelitné prenosy ku tejto dobe ako najmodernejšie vynálezy sa stávajú slabé oproti tomu, čo v svojich možnostiach vtedajšieho bytia dokázali vymyslieť oni ako vynálezy, čo sa týka liečenosti chorôb, keď dokázali prísť na každý nákazlivý chorobný zdroj vstupujúci do ľudského tela a ani nemuseli desiatky rokov pátrať ako pátra vaša veda a aj tak nikdy nič poriadne svojim vedeckým získaným poznatkom vašej spoločnosti neodovzdá a dokázali na jeho získanosť nájsť vždy a veľmi rýchlo to správne podané liečivo a takýmto darom som odmeňoval mnohé civilizácie, ktoré žili pred vami na vašej zemi a okrem Atlantídy to boli ešte štyri ľudstvom nikdy nepoznané a zahubené Bohom včasnou apokalyptickou popravou, keď sa nedokázali ich duše od šťastia a spokojnosti zo svojeho kvalitného žitia vpratať do kože a odnášali to obrovskou karmickou deň po dni nabaľovanou karmickou záťažou v páchaní každodenných hriechov a bol ich odchod z povrchu zemského záchranou pre ich všetky duše, ktoré zabila nadmerná múdrosť a nadpriemerná inteligencia, čo som ja Boh sám do vašej civilizácie vo vašej chytrosti a ume už nepožehnal, čoho ukážku už vidíte v tom, že čo nevyčítate neviete a veľa sa musíte učiť v svojom živote, aby ste boli múdri ale sami málo čo svojim rozumom slabým vymyslíte a dôkazom tohoto je aj neschopnosť lekárskych vedátorov vymyslieť obyčajný účinný liek na angínu alebo akékoľvek bacile, lebo len zdokonaľujú celé roky a vymýšľajú ako obnoviť liečivo staré, ktoré predsa dlhé roky tak dokonalo a účinne uzdravovalo chorých a už nefunguje, čo s jeho patentom urobiť, veď škoda je ho do odpadkového koša zahodiť a úspešnosť ich vedeckého bádania žiadna, lebo nevedia. Nedostala vaša civilizácia takú nadelenosť ako Atlantída a ostatné popri nej ešte dávno existujúce. Lebo keby vaše ľudstvo bolo ich múdrosťou obdarené a v tejto vašej dobe, nemal by Boh robotu odpratať ho zo zeme pre zlé jeho myslenie a konanie duševné, lebo by sa odstránilo z vašej planéty zem samo do myslenia ktoré nosí touto dobou väčšina duší z vás v sebe a volá sa to zlo a nepoznanosť Boha. Už len k takémuto žitiu nepotrebujete vymýšľať zbrane účinné voči sebe, lebo táto zbraň je už vo vás a smeruje do takého výstrelu ale nie z vašej dlane, ale z náruče Boha, ktorý vás v okamihu odprace z tejto zeme, keď bude chcieť ako duše žijúce v Atlantíde, len vám ešte stále verí a dáva ešte stále šancu do prežitia vašej zemi, že sa zobudí ku tomu poznaniu zo svojej malosti na zemi a začne veriť tomu každá z vás jedna duša, že Boh existuje a má v svojich rukách tú najväčšiu moc ovládať celý váš neverecký a ešte stále žijúci pozemský svet. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.