Čistá pravda..

28.04.2019 21:28

Čistá pravda..

Daniela P. | 22.04.2016
Drahá pani Laura,
najradšej by som sa vyjadrila pod každú zázračnú modlitbu od nášho láskavého Pána Boha. Akurát som si išla nájsť modlitbu na uzrovnanie vzťahov so svojim šéfom, pretože to mám ma oddelení v práci dusné. Všimla som si, že môžeme napísať, ktorú modlitbu sa najviac modlíme. Mne pomohlo veľa modlitieb, ale hlavne Pán Boh a viera, že mi Pán Boh pomôže a pochopenie, že sa všetko deje z nejakej príčiny. Hlavne sa modlím celým svojim srdcom aj vlastnými slovami, viem, že každý môj krôčik Pán Boh vidí, je so mnou a pomáha mi. Viem, že robím kopec chýb, preto beriem s pokorou aj údel, ktorý tomu prislúcha. Je to zvláštne, ale čím viac pravdy viem, tým je to ťažšie. Nedávno som telefonovala s pánom Vladkom, ktorému som vďačná za jeho čas. Povedal, aby som sa netrápila s trápeniami druhých. Kto chce, musí si pomôcť sám. Ja človeka viem len usmerniť. A je to skutočne pravda. Každý na to musí prísť sám. Žiaľ, dochádzame na to, až keď je nám už najhoršie, že pomôcť v našom trápení vie len jediný Pán Boh. Človek musí počúvať svoj vnútorný hlas, je to hlas Boží, ktorému ide len o naše dobro. Od začiatku musíme naprávať svoje chyby, bremeno, s ktorým inak budeme žiť po zvyšok tohoto života.
Drahá pani Laura, ja sa vždy tak rozpíšem..Otecko môj, ty čítaš moje myšlienky, mám v nich teraz zmätok, veľa vecí sa deje, mení, plníš nám sny, ani neviem, či sa stíham radovať, ..rozhodovať správne. Nechávam to na Tvoju vôľu, prosím veď ma správne. Asi je to smutné, ale veľakrát je mojou jedinou a ozajstnou radosťou byť v kontakte od Teba stránkou cez Tvoju pracovitú včeličku pani Lauru. Ďakujem, že ste
Otecko ďakujem za dnešný pokoj na duši, že som sa Ti mohla poďakovať.
S láskou Daniela.