Čísla.

14.05.2020 10:54

Čísla.

Miro | 01.06.2013
Všemocný a všemohúci Bože Otče náš nebeský prosím Ťa o odpoveď na otázku, čo znamenajú v našich životoch čísla, napr.dátum narodenia, rok v ktorom žijeme 2013 - je trinástka dobrá, alebo naopak a podobne. Majú na náš duševný život vplyv, alebo si ich vôbec nemusíme všímať a zaujímať sa o ne ? Ďakujem za odpoveď a pozdravujem p.Lauru s Vladom.

 

Božia odpoveď:
Ku odoslanej číselnej forme dostáva zápis každého jednotlivého čísla vo vašej desiatkovej sústave svoj význam zakorenený do jeho počtovej cifry v tej úlohe, ktorej rád plní. Čo pre tvoju pochopenosť znamená to, že všetky čísla znamenajú do osudovosti každého človeka svoju úlohu pre neho a zároveň aj dokážu v ich jeho správnym používaním zaistiť zlé životné časovo naplánované udalosti ich presmerovaním do iného smeru osudovosti, ak si dokáže človek svoje životné riadenia zabezpečiť organizáciou správnej voľby čísel, ktorých osobné k jeho duši právom patriace vlastníctvo môže ovplyvňovať mnoho udalostí v jeho živote, buď do dobrého alebo zlého ich konca ak si dokáže pre seba vybrať to správne číslo, v ktorého používaní svoje životné kroky keď bude riadiť, určite nedôjde v ich kráčaní do cesty zlej a nesprávnej. Zo všetkých čísel počtom od nula do deväť sa prvenstvom víťazstva nad silou všetkých stáva číselná ich kráľovná nazvaná deviatka, v dominantnom postavení ktorej vždy podriaďuje ovplyvňovaním svojej kráľovskej moci všetky ostatné čísla, ktorých sila voči deviatke sa nesie veľmi slabá a pre toto číslo deväť nadelil Boh vibrácie posielané z hviezd tak silné, že kto pod týmto číslom ako svojim osobným talizmanom žije a používa všade tam, kde sa dôležito potrebuje rozhodnúť, vždy bude pod a pri čísle deväť jeho rozhodovanie nasmerované do konca úspešného. Pre každé jedno číslo v zozname existuje od Boha úloha do jeho cieľového napĺňania, čo znamená že všetky čísla pre potreby každého jedného jedinca slúžia a záleží len na jeho tej správnej voľbe, ktoré číslo si za svoj vzor vyberie, čo bude ovplyvňovať ich výberom celý jeho život, buď ku správnosti jeho smeru alebo do prichádzajúcej životnej smoly pod výberom pre neho tých nesprávnych. Ku nebezpečným číslam duši každej na vašej zemi jednej odosiela zlú vibračnosť číslo názvom pomenovania šesť do funkčnosti ktorého silu riadia všetky pekelné sily, nakoľko bolo doslova toto šestka číslo chápadlami ich pekelných rúk odtrhnuté a oddelené z desiatkovej sústavy a privlastnené k ich moci, čo znamená ako varovný signál pre vás všetky duše, ktoré toto číslo s obľubou používate a máte radosť z každej situácie ktorá vám toto číslo do pohľadu ukáže, aby neuzatvárali ste v tomto číselnom názve šesť žiadne dôležité zmluvy, manželské zväzky, nešli začiatkom dňa s číslom šesť na dovolenku, nakoľko tento šestkový symbol číselnej ukážky je doslova satanov súkromný zlatý prsteň, v ktorého obraze vidí všetkých tých, ktorých duše pod toto číslo spadajú a verte tomu, že nečaká ani na krátky okamih aby nevyužil svojej mocenskej sily nad dušami ukázanými v tomto šestkovom jeho prsteni, ktorého chod splnených zlých želaní napĺňa v jeho točení ako z pre vás známej a aj vcelku pravdivej rozprávky v ktorej vládol zlý Rumburak a v prsteni mal ukrytú svoju veľkú silu, cez ktorý napĺňať mohol želania ostatných ale nie do šťastia ale neúspešnosti a povedať nemusí v jeho stočení žiadne čarovné slovo, lebo hostia v ňom uložení ste všetci tí, čo nepoznáte satanove úklady, v ktorých záludnosti prevedenia a odchytávky duší sa satan stáva špecialista s titulom najväčšej výšky. Veď pre krutosť a záludnosť sa satan stáva pekelný kráľ a keby ste mohli vidieť do koľkej pekelnej muziky démonické bytosti od radosti tancujú radosťou nad trápením tých, ktorých cez používanie čísla šesť dostanú ku zemskému dnu v páde na kolená neúspešnosťou ich snaživých snáh. Vlastne toto číslo by sa malo navždy odstrániť pre vaše počítanie, čo však váš technický moderný svet nedokáže a treba pre vaše znanie aspoň vy, čo tieto slová čítate toto číslo šesť navždy odstaviť z vašeho života od čoho budete uchránení od toho zlého ktoré nevidíte, ale na vaše duše trpezlivo čaká a striehne peklo do toho krátkeho okamihu vašeho bytia, kedy toto číslo šesť chcieť budete použiť na čokoľvek. Buďte bedlivé duše všetky, keď ciele temného pekla nepoznáte a mnohé z vás v nevedomosti a neznaní nástrah pekelných skáčete dobrovoľne do sietí satanských pascí, z pavučiny ktorých bez Božej pomoci sa oslobodiť vymanením nedokážete. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.