Cirkvou mŕtvi ľudia vyhlásení za svätých.

12.07.2014 11:31

Cirkvou mŕtvi ľudia vyhlásení za svätých.

12.07.2014

Do každého svätého bolo vyhlásenie samotnou cirkvou, keď duše ľudí oddaných Bohu celý život dobré skutky činili. Boh do svätých menovanie dušiam nedal a do dobrých skutkov činených na zemi odmeňuje duše ľudí Božou láskou, ktorou cítia odmenu láskavých skutkov počas života na zemi. Bolo by dobre, keby do svätých slovo svätí ľudia nepoužívali, lebo Bohom sa do svätenia nepožehnalo. Každou do lásky k svätým ochrancom modlitbou ľudia bolestne klamaní cirkvou sú, lebo do ich pomoci žiadna duša za svätého vyhlásená ich prosby vyslyšať a požehnať okrem Boha nemôže. Krízovým obdobím do doby nástupu moci cirkvi odnášať začala pravdy Božie písané prorokmi a do svojej moci privlastnila si Božie právo ktoré káže len Boha milovať a do sily svojej duše ľudí po smrti neodmeňovať svojim pozemským merítkom hodnôt, ktoré Boh odmietol prijať ako správne. Amen.

Kontakt

045/540 1849

  • BOH VÁM RADÍ

   05.12.2018 

   Olej z austrálskeho čajovníka odnášať bude z vašeho vnútra všetky zápalové získanosti.

  • LAURA PRE VÁS

   23.11.2018 

   Charakter alebo necharakter?

 1. ĎAKUJEME TI BOŽE

  30.11.2018 

  1. Rýchla choroba

  2. Ďakujem za dobrého partnera
  3. Nový byt
  4. Zapálené očká

 2. 5. Cysta sa mi vďaka Tebe Bože stratila
 • ŽIVOTNÉ PRÍBEHY

  20.11.2018 

  Moje životné rozhodnutie.