Cirkvou mŕtvi ľudia vyhlásení za svätých.

12.07.2014 11:31

Cirkvou mŕtvi ľudia vyhlásení za svätých.

12.07.2014

Do každého svätého bolo vyhlásenie samotnou cirkvou, keď duše ľudí oddaných Bohu celý život dobré skutky činili. Boh do svätých menovanie dušiam nedal a do dobrých skutkov činených na zemi odmeňuje duše ľudí Božou láskou, ktorou cítia odmenu láskavých skutkov počas života na zemi. Bolo by dobre, keby do svätých slovo svätí ľudia nepoužívali, lebo Bohom sa do svätenia nepožehnalo. Každou do lásky k svätým ochrancom modlitbou ľudia bolestne klamaní cirkvou sú, lebo do ich pomoci žiadna duša za svätého vyhlásená ich prosby vyslyšať a požehnať okrem Boha nemôže. Krízovým obdobím do doby nástupu moci cirkvi odnášať začala pravdy Božie písané prorokmi a do svojej moci privlastnila si Božie právo ktoré káže len Boha milovať a do sily svojej duše ľudí po smrti neodmeňovať svojim pozemským merítkom hodnôt, ktoré Boh odmietol prijať ako správne. Amen.

Kontakt

045/540 1849

 •  

  • BOŽIA LEKÁREŇ
  • 28.03.2019
  • Základná majonéza - základňa vloženej investície do dobrého vašeho zdravia.

  •  

  • ĎAKUJEME TI BOŽE
  • 27.03.2019

  • Ďakujem Bože za druhú šancu

  •  
  • BOH VÁM RADÍ
   20.03.2019 16:04
   Liečivostná obrovská sila tejto bylinnej tinktúry darovanej od Boha pre svet.
  •  

  • Liečiteľka Laura - Oficiálne stránky - Domov

   www.facebook.com/liecitelkalaura/

  •  

  • ĎAKUJEME TI BOŽE

   17.03.2019

   Vďačnosť Pánu Bohu za novú prácu

  • Poďakovanie za Božiu stránku

BOH VÁM RADÍ

09.02.2019

Veľkostná liečivostná sila kyslej kapusty v spojení s týmito ingredienciami do príchodu tejto zimy.

Mama ľúbim ťa